Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Nowa Sucha  www.nowasucha.pl
Archiwum-2
Dane
Gmina
Urząd Gminy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Herb i barwy Gminy Nowa Sucha
Dane statystyczne
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
PRAWO LOKALNE
Regulamin Organizacyjny
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego
Obwieszczenia, decyzje, komunikaty
Programy
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
WYBORY
Wybory samorządowe
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
Wybory Prezydenta RP
Wybory do Sejmu i Senatu RP
Wybory do Parlamentu Europejskiego
° Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
° Wyniki Wyborów do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY ŁAWNIKÓW 2016
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 r.
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Składanie wniosków elektronicznych

Profil Zaufany ePUAP (informacja)

INNE
ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY NOWA SUCHA
ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWA SUCHA
Jednostki pomocnicze
Konsultacje społeczne
Informacje oświatowe
Jednostki organizacyjne
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Przetargi
Informacja o otrzymanych dofinansowaniach
Ochrona środowiska
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Oświadczenia majątkowe
Nabór na wolne stanowiska
Zaproszenia na sesje Rady Gminy w Nowej Suchej
Protokoły z obrad sesji Rady Gminy w Nowej Suchej
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych
Informacje nieudostępnione
SERWIS
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory do Parlamentu Europejskiego strona główna 

Wybory do Parlamentu Europejskiego
 SKLADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE NOWA SUCHA W WYBORACH PE 2014.doc
Data wprowadzenia informacji 2014-05-20 15:43:16, wprowadzający: Tomasz Jurczak
 Zarządzenie Nr 13/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 5 maja 2014 r w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
Data wprowadzenia informacji 2014-05-06 09:27:33 Informację zaktualizowano 2014-05-06 09:27:55, wprowadzający: Tomasz Jurczak

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (formularz)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWA SUCHA z dnia 15 kwietnia 2014 roku. w sprawie podziału Gminy Nowa Sucha na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr 291/XXXVIII/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej zmieniająca uchwałę nr 182/XXII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Nowa Sucha na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwo

Uchwała Nr 290/XXXVIII/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej zmieniająca uchwałę nr 169/XXI/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Nowa Sucha na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnyc

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-16 08:57:22 Informację zaktualizowano 2014-04-16 08:57:57, wprowadzający: Tomasz Jurczak
 OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2014-02-26 13:36:49, wprowadzający: Tomasz Jurczak
 Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 10 marca 2014 r w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2014-03-14 13:12:56, wprowadzający: Tomasz Jurczak

Zobacz:
   Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
   Wyniki Wyborów do Parlamentu Europejskiego
wersja do druku