Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Nowa Sucha  www.nowasucha.pl
Archiwum-2
Dane
Gmina
Urząd Gminy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Herb i barwy Gminy Nowa Sucha
Dane statystyczne
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
PRAWO LOKALNE
Regulamin Organizacyjny
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego
Obwieszczenia, decyzje, komunikaty
Programy
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
WYBORY
Wybory samorządowe
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
Wybory Prezydenta RP
Wybory do Sejmu i Senatu RP
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY ŁAWNIKÓW 2016
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 r.
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Składanie wniosków elektronicznych

Profil Zaufany ePUAP (informacja)

INNE
ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY NOWA SUCHA
ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWA SUCHA
Jednostki pomocnicze
Konsultacje społeczne
Informacje oświatowe
Jednostki organizacyjne
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Przetargi
Informacja o otrzymanych dofinansowaniach
Ochrona środowiska
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Oświadczenia majątkowe
Nabór na wolne stanowiska
Zaproszenia na sesje Rady Gminy w Nowej Suchej
Protokoły z obrad sesji Rady Gminy w Nowej Suchej
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
Informacje nieudostępnione
SERWIS
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych > 2011 r. strona główna 

2011 r.

PROTOKÓŁ NR 5/2011 z posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ w dniu 17.05.2011 r. w sali Urzędu Gminy w Nowej Suchej.

PROTOKÓŁ NR 6/2011 z posiedzenia KOMISJI GOSPODARCZEJ w dniu 13.06.2011 r. w sali Urzędu Gminy w Nowej Suchej.

PROTOKÓŁ NR 7/2011 z posiedzenia KOMISJI SPOŁECZNO-BUDŻETOWEJ w dniu 18.08.2011 r. w sali Urzędu Gminy w Nowej Suchej.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-22 10:15:14, wprowadzający: Anna Zatorska, autor: Teresa Szymańska

PROTOKÓŁ NR 4/2011 z posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ w dniu 18.04.2011 r. w sali Urzędu Gminy w Nowej Suchej.

PROTOKÓŁ NR 4/2011 z posiedzenia KOMISJI GOSPODARCZEJ w dniu 27.04.2011 r. w sali Urzędu Gminy w Nowej Suchej.

PROTOKÓŁ NR 5/2011 z posiedzenia KOMISJI GOSPODARCZEJ w dniu 11.05.2011 r. w sali Urzędu Gminy w Nowej Suchej.

PROTOKÓŁ NR 5/2011 z posiedzenia KOMISJI SPOŁECZNO-BUDŻETOWEJ w dniu 11.05.2011 r. w sali Urzędu Gminy w Nowej Suchej.

PROTOKÓŁ NR 6/2011 z posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ w dniu 24.05.2011 r. w sali Urzędu Gminy w Nowej Suchej.

PROTOKÓŁ NR 6/2011 z posiedzenia KOMISJI SPOŁECZNO-BUDŻETOWEJ w dniu 14.06.2011 r. w sali Urzędu Gminy w Nowej Suchej.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-12 10:50:07, wprowadzający: Anna Zatorska, autor: Teresa Szymańska

PROTOKÓŁ NR 1 z posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ, KOMISJI BUDŻETOWO-OŚWIATOWEJ, KULTURY I SPORTU oraz KOMISJI ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO w dniu 20.01.2011 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.

PROTOKÓŁ NR 2/2011 z posiedzenia KOMISJI GOSPODARCZEJ w dniu 04.02.2011 r. w sali Urzędu Gminy.

PROTOKÓŁ NR 2/2011 z posiedzenia KOMISJI SPOŁECZNO-BUDŻETOWEJ w dniu 10.02.2011 r. w sali Urzędu Gminy.

PROTOKÓŁ NR 2/2011 z posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ w dniu 17.02.2011 r. w sali Urzędu Gminy.

PROTOKÓŁ NR 3/2011 z posiedzenia KOMISJI GOSPODARCZEJ w dniu 17.03.2011 r. w sali Urzędu Gminy.

PROTOKÓŁ Nr 3/2011 z posiedzenia KOMISJI SPOŁECZNO-BUDŻETOWEJ w dniu 21.03.2011 r. w sali Urzędu Gminy.

PROTOKÓŁ NR 3/2011 z posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ w dniu 31.03.2011 R. w sali Urzędu Gminy w Nowej Suchej.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-05 09:29:56, wprowadzający: Anna Zatorska, autor: Teresa Szymańska
wersja do druku