bip.nowasucha.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.nowasucha.pl
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych strona główna 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowa Sucha

INFORMACJA o rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowa Sucha.

WNIOSEK o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowa Sucha.

OŚWIADCZENIE.

W N I O S E K o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Autor: Bogumiła Kamionka | Data wprowadzenia: 2012-11-16 12:38:00 | Data modyfikacji: 2015-06-25 14:49:08.
Data wprowadzenia: 2012-11-16 12:38:00
Data modyfikacji: 2015-06-25 14:49:08
Autor: Bogumiła Kamionka
Opublikowane przez: Tomasz Jurczak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.nowasucha.pl