> 2015 rok

2015 rok

Wyniki I tury wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-05-12 12:51:02.

Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 7 maja 2015 r w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Kurdwanowie

Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 7 maja 2015 r w sprawie: wygaśnięcia członkowstwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Kurdwanowie

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-05-07 12:43:49 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:44:57.

Apel Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2015 r. do Wyborców

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-04-24 10:02:54 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:44:57.

Komunikaty PKW w zakresie bieżących wyborów


Strona informująca o wyborach

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-04-24 09:39:34 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:44:57.
 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-04-23 14:55:33 | Data modyfikacji: 2015-04-23 15:01:03.
 
Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 20 kwietnia 2015 r w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-04-22 11:46:28 | Data modyfikacji: 2015-04-23 15:01:03.
 
OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarzdzonych na dzień 10 maja 2015 roku

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-04-20 12:44:59 | Data modyfikacji: 2015-04-23 15:01:03.
 
Informacja o możliwości sprawdzania się w spisie wyborców

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-04-20 12:42:15 | Data modyfikacji: 2015-04-23 15:01:03.
 
Informacja Wójta Gminy Nowa Sucha o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 - 05 - 2015 r.

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-04-07 14:01:22 | Data modyfikacji: 2015-04-07 14:02:06.
 
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 - 05 - 2015 r.

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-04-07 11:12:38 | Data modyfikacji: 2015-04-07 14:02:06.
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWA SUCHA z dnia 01 kwietnia 2015 roku o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-04-01 13:33:07 | Data modyfikacji: 2015-04-07 14:02:06.

Informacja Wójta Gminy Nowa Sucha o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejzarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

WNIOSEK O SPORZADZENIE AKTU PELNOMOCNICTWA DO GLOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015.pdf

ZGODA NA PRZYJECIE PELNOMOCNICTWA DO GLOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015.pdf

Informacja dla osób niepełnosprawnych o miejscu udzielania informacji dotyczących wyborów na Prezydenta RP

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-03-18 09:16:09 | Data modyfikacji: 2015-04-07 14:02:06.
 
Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 11 marca 2015 r w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-03-12 08:47:11 | Data modyfikacji: 2015-04-07 14:02:06.

Pismo Komisarza Wyborczego w Płocku o głosowaniu korespondencyjnym

Instrukcja głosowania korespondencyjnego

ZGŁOSZENIE zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-02-20 12:14:16 | Data modyfikacji: 2015-04-07 14:02:06.

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DNIA 4LUTEGO 2015 ROKU O ZARZĄDZENIU WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-02-20 10:14:23 | Data modyfikacji: 2015-04-07 14:02:06.

INFORMACJA DOTYCZĄCA GŁOSOWANIA W WYBORACH NA PREZYDENTA RP

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-02-20 10:14:03 | Data modyfikacji: 2015-04-07 14:02:06.
Data wprowadzenia: 2015-02-20 10:14:03
Opublikowane przez: Tomasz Jurczak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl