> 2018 rok

2018 rok

 
Informacja o danych z otwarcia ofert. Dotyczy: dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży pożarnej w Nowej Suchej"

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2018-03-22 08:11:48.
 
Informacja o danych z otwarcia ofert. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Żylin i Mizerka"

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2018-03-20 10:41:16.
 
Informacja o danych z otwarcia ofert. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa budynku gminnego na mieszkania komunalne w Nowej Suchej"

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2018-03-15 10:05:52.
 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2018-03-15 10:04:31.
 
Informacja o danych z otwarcia ofert. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w: Orłowie, Kozłowie Szlacheckim, Antoniewie"

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2018-03-07 13:36:58.
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Żylin i Mizerka"

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2018-03-05 09:04:07 | Data modyfikacji: 2018-03-05 09:07:09.
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa dróg na terenie gminy Nowa Sucha"

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2018-02-20 13:45:12 | Data modyfikacji: 2018-03-05 09:07:09.
 
Informacja o danych z otwarcia ofert. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowa dróg na terenie gminy Nowa Sucha"

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2018-01-31 12:24:48 | Data modyfikacji: 2018-03-05 09:07:09.

Zobacz:
 2018 rok .  2017 rok .  2016 rok .  2015 rok .  2014 rok .  2013 rok .  2012 rok .  2011 rok .  2010 rok . 
Data wprowadzenia: 2018-01-31 12:24:48
Opublikowane przez: Tomasz Jurczak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl