> 2012 rok

2012 rok

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE
GMINY, BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY - WYMIANA
OPRAW OŚWIETLENIOWYCH. NUMER OGŁOSZENIA: 451762
- 2012; DATA ZAMIESZCZENIA: 15.11.2012 OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy, będącego własnością gminy - wymiana opraw oświetleniowych. Numer ogłoszenia: 451762 - 2012; data zamieszczenia: 15.11.2012

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia modernizacji oświetlenia.pdf

Załączniki nr 1 - 3.doc

Załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf

przedmiar Wymiana oświetlenia.doc

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2012-11-17 10:21:23 | Data modyfikacji: 2012-11-17 10:28:12.

PRZEBUDOWA INSTALACJI C.O. I WOD.KAN. W ROZBUDOWANYM BUDYNKU GIMNAZJUM W NOWEJ SUCHEJ NA POTRZEBY URZĘDU GMINY NOWA SUCHA - ETAP I.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa instalacji c.o. i wod.-kan. w rozbudowanym budynku Gimnazjum w Nowej Suchej na potrzeby Urzędu Gminy Nowa Sucha - etap I.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Przebudowa instalacji c.o. i wod.-kan. w rozbudowanym budynku Gimnazjum w Nowej Suchej na potrzeby Urzędu Gminy Nowa Sucha - etap I.

Załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5 do SIWZ.

Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Załącznik Nr 7 do SIWZ.

Załącznik Nr 8 do SIWZ.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2012-10-25 14:53:26 | Data modyfikacji: 2012-10-25 14:57:28.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE - DOPOSAŻENIE SZKÓŁ W POMOCE NAUKOWE ORAZ SPRZĘT KOMPUTEROWY I MULTIMEDIALNY W RAMACH PROJEKTU "INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH"

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE z dnia 23 października 2012 r. - Doposażenie szkół w pomoce naukowe oraz sprzęt komputerowy i multimedialny w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych".

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-10-23 16:48:24 | Data modyfikacji: 2012-10-23 16:48:45.

DOPOSAŻENIE SZKÓŁ W POMOCE NAUKOWE ORAZ SPRZĘT KOMPUTEROWY I MULTIMEDIALNY W RAMACH PROJEKTU "INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Doposażenie szkół w pomoce naukowe oraz sprzęt komputerowy i multimedialny w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych".

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Doposażenie szkół w pomoce naukowe oraz sprzęt komputerowy i multimedialny w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych".

Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Załacznik Nr 6.1 do SIWZ - Specyfikacja pomocy dydaktycznych - Część I.

Załacznik Nr 6.1 do SIWZ - Specyfikacja sprzętu komputerowego i multimedialnego - Część II.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-10-19 15:39:33 | Data modyfikacji: 2012-10-19 17:41:38.

BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY OLIMPIJSKIEJ W KOZŁOWIE BISKUPIM - II ETAP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa chodnika przy ulicy Olimpijskiej w Kozłowie Biskupim - etap II.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Budowa chodnika przy ulicy Olimpijskiej w Kozłowie Biskupim - etap II.

Załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 - Budowa chodnika przy ulicy Olimpijskiej w Kozłowie Biskupim - etap II.

Załącznik Nr 7 - Budowa chodnika przy ulicy Olimpijskiej w Kozłowie Biskupim - etap II.

Załącznik Nr 8 - Budowa chodnika przy ulicy Olimpijskiej w Kozłowie Biskupim - etap II.

Załącznik Nr 9 - Budowa chodnika przy ulicy Olimpijskiej w Kozłowie Biskupim - etap II.

Załącznik Nr 10 - Budowa chodnika przy ulicy Olimpijskiej w Kozłowie Biskupim - etap II.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-09-28 18:52:10 | Data modyfikacji: 2012-10-19 15:35:52.

ZAKUP WĘGLA KAMIENNEGO ORAZ MIAŁU WĘGLOWEGO WRAZ Z DOSTAWĄ DO KOTŁOWNI PODLEGŁYCH POD URZĄD GMINY NOWA SUCHA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup węgla kamiennego oraz miału węglowego wraz z dostawą do kotłowni podległych pod Urząd Gminy Nowa Sucha.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Zakup węgla kamiennego oraz miału węglowego wraz z dostawą do kotłowni podległych pod Urząd Gminy Nowa Sucha.

Załącznik Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5 do SIWZ.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2012-09-21 14:48:32 | Data modyfikacji: 2012-09-21 14:55:31.

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU GIMNAZJUM W NOWEJ SUCHEJ NA POTRZEBY URZĘDU GMINY NOWA SUCHA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa z rozbudową budynku Gimnazjum w Nowej Suchej na potrzeby Urzędu Gminy w Nowej Suchej.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Przebudowa z rozbudową budynku Gimnazjum w Nowej Suchej na potrzeby Urzędu Gminy w Nowej Suchej.

Załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do SIWZ.

Załącznik Nr 7 do SIWZ.

Załącznik Nr 8 do SIWZ.

Załącznik Nr 9 do SIWZ.

Załącznik - Inwentaryzacja.

Załącznik - Zagospodarowanie przestrzeni.

Załącznik - Informacja BIOZ.

Załącznik - Architektura.

Załącznik - Konstrukcja.

Załacznik - STWIORB.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2012-09-18 15:50:28 | Data modyfikacji: 2012-09-21 14:47:25.

INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (USŁUGA EDUKACYJNA)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych (usługa edukacyjna).

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych (usługa edukacyjna).

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-09-13 11:41:46 | Data modyfikacji: 2012-09-18 15:53:36.

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOZŁÓW BISKUPI ORAZ ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOZŁÓW BISKUPI, GMINA NOWA SUCHA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kozłów Biskupi oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłów Biskupi, gmina Nowa Sucha.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kozłów Biskupi oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłów Biskupi, gmina Nowa Sucha.

Załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do SIWZ.

Załącznik Nr 7 do SIWZ.

Załącznik Nr 8 do SIWZ.

Załącznik Nr 9 do SIWZ.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2012-08-30 00:39:55 | Data modyfikacji: 2012-09-14 14:35:15.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOTŁOWNI W ROKOTOWIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja budynku kotłowni w Rokotowie.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Termomodernizacja budynku kotłowni w Rokotowie.

Załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do SIWZ.

Załącznik Nr 7 do SIWZ.

Załącznik Nr 8 do SIWZ.

Załącznik Nr 9 do SIWZ.

Załącznik Nr 10 do SIWZ.

Załącznik Nr 11 do SIWZ.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2012-08-30 00:22:42 | Data modyfikacji: 2012-08-30 00:39:29.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE - BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI MIZERKA GM. NOWA SUCHA ORAZ BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI ZAKRZEW GM. NOWA SUCHA 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE z dnia 27 sierpnia 2012 r. - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mizerka gm. Nowa Sucha oraz budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakrzew gm. Nowa Sucha.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2012-08-27 22:06:01 | Data modyfikacji: 2012-08-30 00:22:16.

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI MIZERKA GM. NOWA SUCHA ORAZ BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI ZAKRZEW GM. NOWA SUCHA 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mizerka gm. Nowa Sucha oraz budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakrzew gm. Nowa Sucha.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mizerka gm. Nowa Sucha oraz budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakrzew gm. Nowa Sucha.

Załącznik Nr 1, 2, 3, 4 do SIWZ.

Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Załącznik Nr 6a do SIWZ.

Załącznik Nr 7 do SIWZ.

Załącznik Nr 7a do SIWZ.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2012-08-22 10:10:26 | Data modyfikacji: 2012-08-22 10:20:25.

DOWÓZ DZIECI DO ZESPOŁU SZKÓŁ W KOZŁOWIE BISKUPIM ORAZ DO GIMNAZJUM W NOWEJ SUCHEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim oraz do Gimnazjum w Nowej Suchej w roku szkolnym 2012/2013.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim oraz do Gimnazjum w Nowej Suchej w roku szkolnym 2012/2013.

Załącznik Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6 do SIWZ.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2012-08-10 11:03:46 | Data modyfikacji: 2012-08-10 11:07:05.

 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE - REMONT DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY NOWA SUCHA  

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE z dnia 4 lipca 2012 r. - Remont dróg gminnych na terenie gminy Nowa Sucha.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE z dnia 9 lipca 2012 r. - Remont dróg gminnych na terenie gminy Nowa Sucha.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-07-09 13:09:27 | Data modyfikacji: 2012-08-10 11:03:18.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE - REMONT MOSTU NAD RZEKĄ NIDA W MIEJSCOWOŚCI NOWA SUCHA W CIĄGU DROGI GMINNEJ 380416W  


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE z dnia 2 lipca 2012 r. - Remont mostu nad rzeką Nida w miejscowości Nowa Sucha w ciągu drogi gminnej 380416W.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE z dnia 3 lipca 2012 r. - Remont mostu nad rzeką Nida w miejscowości Nowa Sucha w ciągu drogi gminnej 380416W.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-07-02 15:18:57 | Data modyfikacji: 2012-07-09 14:58:21.

REMONT MOSTU NAD RZEKĄ NIDA W MIEJSCOWOŚCI NOWA SUCHA W CIĄGU DROGI GMINNEJ 380416W  


Załącznik Nr 9 — do wglądu w Urzędzie Gminy Nowa Sucha.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont mostu nad rzeką Nida w miejscowości Nowa Sucha w ciągu drogi gminnej 380416W.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Remont mostu nad rzeką Nida w miejscowości Nowa Sucha w ciągu drogi gminnej 380416W.

Załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do SIWZ.

Załącznik Nr 7 do SIWZ.

Załącznik Nr 8 do SIWZ.

Załacznik Nr 10 do SIWZ.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2012-06-29 13:46:58 | Data modyfikacji: 2012-07-02 15:12:41.

REMONT DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY NOWA SUCHA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont dróg gminnych na terenie gminy Nowa Sucha.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Remont dróg gminnych na terenie gminy Nowa Sucha.

Załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do SIWZ.

Załącznik Nr 7 do SIWZ.

Załącznik Nr 8 do SIWZ.

Załącznik Nr 9 do SIWZ.

Załącznik Nr 10 do SIWZ.

Załącznik Nr 11 do SIWZ.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2012-06-27 14:17:11 | Data modyfikacji: 2012-06-29 13:46:37.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY NOWA SUCHA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowa Sucha.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2012-04-25 12:46:44 | Data modyfikacji: 2012-06-27 14:16:52.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY NOWA SUCHA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowa Sucha.

PRZEDMIAR - Dom Nauczyciela w Kurdwanowie.

PRZEDMIAR - Dom Nauczyciela w Nowej Suchej.

PRZEDMIAR - Szkoła Podstawowa w Kozłowie Szlacheckim.

PRZEDMIAR - Szkoła Podstawowa w Nowej Suchej.

PRZEDMIAR - Szkoła Podstawowa w Kurdwanowie.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2012-04-23 08:52:14 | Data modyfikacji: 2012-04-23 08:52:57.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY NOWA SUCHA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowa Sucha.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowa Sucha.

Załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do SIWZ.

Załącznik Nr 7 do SIWZ.

Załącznik Nr 8 do SIWZ.

Załącznik Nr 9 do SIWZ.

Załącznik Nr 10 do SIWZ.

Załącznik Nr 11 do SIWZ.

Załącznik Nr 12 do SIWZ.

Załącznik Nr 13 do SIWZ.

Załącznik Nr 14 do SIWZ.

Załącznik Nr 15 do SIWZ.

Załącznik Nr 16 do SIWZ.

Załącznik Nr 17 do SIWZ.

Załącznik Nr 18 do SIWZ.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2012-04-16 10:28:41 | Data modyfikacji: 2012-04-16 10:30:00.
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę paliwa do samochodów, maszyn i urządzeń Gminy Nowa Sucha - Usługi Komunalne w Nowej Suchej".

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojcieh Kraszewski | Data wprowadzenia: 2012-03-08 13:10:56 | Data modyfikacji: 2012-04-16 10:28:19.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE z dnia 6 marca 2012 r. - Budowa placu zabaw w Kozłowie Biskupim, gmina Nowa Sucha oraz budowa placu zabaw w Antoniewie, gminia Nowa Sucha.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2012-03-06 15:00:28 | Data modyfikacji: 2012-04-16 10:28:19.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE z dnia 5 marca 2012 r. - Budowa placu zabaw w Kozłowie Biskupim, gmina Nowa Sucha oraz budowa placu zabaw w Antoniewie, gminia Nowa Sucha.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2012-03-05 11:45:44 | Data modyfikacji: 2012-04-16 10:28:19.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI -
BUDOWA PLACU ZABAW W KOZŁOWIE BISKUPIM , GMINA NOWA SUCHA ORAZ BUDOWA PLACU ZABAW W ANTONIEWIE, GMINA NOWA SUCHA 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE - Budowa placu zabaw w Kozłowie Biskupim, gmina Nowa Sucha oraz budowa placu zabaw w Antoniewie, gminia Nowa Sucha.

Projekt budowlany - Budowa placu zabaw w Antoniewie.

Plan - Plac zabaw w Antoniewie.

Plan - Plac zabaw w Kozłowie Biskupim.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2012-02-28 12:59:37 | Data modyfikacji: 2012-02-28 14:18:00.

BUDOWA PLACU ZABAW W KOZŁOWIE BISKUPIM , GMINA NOWA SUCHA ORAZ BUDOWA PLACU ZABAW W ANTONIEWIE, GMINA NOWA SUCHA 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa placu zabaw w Kozłowie Biskupim, gmina Nowa Sucha oraz budowa placu zabaw w Antoniewie, gminia Nowa Sucha.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Budowa placu zabaw w Kozłowie Biskupim, gmina Nowa Sucha oraz budowa placu zabaw w Antoniewie, gminia Nowa Sucha.

Załaczniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do SIWZ.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-02-24 15:07:36 | Data modyfikacji: 2012-02-24 15:13:26.

DOSTAWA PALIW DO SAMOCHODÓW, MASZYN I URZĄDZEŃ GMINY NOWA SUCHA - USŁUGI KOMUNALNE W NOWEJ SUCHEJ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa paliw do samochodów, maszyn i urządzeń Gminy Nowa Sucha - Usługi Komunalne w Nowej Suchej.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Dostawa paliw do samochodów, maszyn i urządzeń Gminy Nowa Sucha - Usługi Komunalne w Nowej Suchej.

Załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5 do SIWZ.

Załącznik Nr 6 do SIWZ.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2012-02-24 14:06:33 | Data modyfikacji: 2012-02-24 15:05:18.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE - Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektow Gminy Nowa Sucha w okresie od 01.04.2012 roku do 31.03.2013 roku.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2012-02-03 13:59:01 | Data modyfikacji: 2012-02-24 14:05:57.

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW I OBIEKTÓW GMINY NOWA SUCHA W OKRESIE OD 01.04.2012 ROKU DO 31.03.2013 ROKU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektow Gminy Nowa Sucha w okresie od 01.04.2012 roku do 31.03.2013 roku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektow Gminy Nowa Sucha w okresie od 01.04.2012 roku do 31.03.2013 roku.

Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Załącznik Nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do SIWZ.

Załącznik Nr 9, 10 do SIWZ.

Załącznik Nr 2 do Umowy.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2012-02-01 11:46:04 | Data modyfikacji: 2012-02-01 11:46:48.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej do budynków i obiektów Zamawiającego w okresie od 01.04.2012 roku do 31.03.2013 roku"

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2012-01-27 09:03:53 | Data modyfikacji: 2012-02-01 11:45:33.

PRZETARG UNIEWAŻNIONY


DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW I OBIEKTÓW GMINY NOWA SUCHA W OKRESIE OD 01.04.2012 ROKU DO 31.03.2013 ROKU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektow Gminy Nowa Sucha w okresie od 01.04.2012 roku do 31.03.2013 roku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektow Gminy Nowa Sucha w okresie od 01.04.2012 roku do 31.03.2013 roku.

Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Załącznik Nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do SIWZ.

Załącznik Nr 9 do SIWZ.

Załącznik Nr 10 do SIWZ.

Załącznik Nr 2 do Umowy.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2012-01-17 23:30:12 | Data modyfikacji: 2012-02-01 11:45:15.ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE - Zakup i dostawa kruszywa kamiennego do bieżących remontów dróg gminnych na terenie gminy Nowa Sucha.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2012-01-10 12:11:23 | Data modyfikacji: 2012-01-17 23:29:46.

ZAKUP I DOSTAWA KRUSZYWA KAMIENNEGO DO BIEŻĄCYCH REMONTÓW DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY NOWA SUCHA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup i dostawa kruszywa kamiennego do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Nowa Sucha.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Zakup i dostawa kruszywa kamiennego do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Nowa Sucha.

Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Załącznik Nr 2, 3, 3a, 4 do SIWZ.

Załącznik Nr 5 do SIWZ.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2012-01-05 13:28:49 | Data modyfikacji: 2012-01-05 13:30:48.

Zobacz:
 2018 rok .  2017 rok .  2016 rok .  2015 rok .  2014 rok .  2013 rok .  2012 rok .  2011 rok .  2010 rok . 
Data wprowadzenia: 2012-01-05 13:28:49
Data modyfikacji: 2012-01-05 13:30:48
Autor: Wojciech Kraszewski
Opublikowane przez: Anna Zatorska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl