> 2013 rok

2013 rok

 
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego Nr 5/PP/2013/POKL/9.1.1 na: zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz zakup sprzętu AGD wraz z dostawą do siedziby Publicznego Przedszkola w Nowej Suchej Nowa Sucha 50a, w ramach projektu „Nasze dzieci – nasz skarb!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-12-13 13:25:23.
 
Zawiadomienie o wyniku postępowania. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup węgla kamiennego oraz miału węglowego wraz z dostawą do kotłowni podległych pod Urząd Gminy Nowa Sucha”

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-12-05 18:17:56.
 
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego Nr 4/PP/2013/POKL/9.1.1 na: zakupu i dostawy mebli, pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia dodatkowego do siedziby Publicznego Przedszkola w Nowej Suchej Nowa Sucha 50a, w ramach projektu „Nasze dzieci – nasz skarb!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-12-03 18:25:32.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i multimedialny noraz meble i sprzęt sportowy w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych".

 
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego Nr 3/PP/2013/POKL/9.1.1 na: zakup, dostawę i montaż sprzętu gastronomicznego, zakup i dostawę wyposażenia kuchennego oraz mebli ze stali nierdzewnej do siedziby Publicznego Przedszkola w Nowej Suchej Nowa Sucha 50a, w ramach projektu „Nasze dzieci – nasz skarb!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-12-03 18:24:01.
 
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego Nr 2/PP/2013/POKL/9.1.1 na: zakup mebli i wyposażenia pierwszej pomocy, pomocy dydaktycznych oraz artykułów plastyczno-biurowych wraz z dostawą do siedziby Publicznego Przedszkola w Nowej Suchej Nowa Sucha 50a, w ramach projektu „Nasze dzieci – nasz skarb!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-11-29 18:46:51 | Data modyfikacji: 2013-12-02 08:39:54.
 
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego Nr 1/PP/2013/POKL/9.1.1 na: usługę zaprojektowania i druku plakatów oraz zaprojektowaniu i wykonaniu tablic informacyjno-promocyjnych wewnętrznych i zewnętrznych wraz z dostawą do siedziby Publicznego Przedszkola w Nowej Suchej Nowa Sucha 50a, w ramach projektu „Nasze dzieci – nasz skarb!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-11-29 18:44:02 | Data modyfikacji: 2013-12-02 08:36:45.
 
Zawiadomienie o wyniku postępowania. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 1/POKL/9.1.2/2013 zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach realizacji zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowa Sucha w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I–III szkół podstawowych w Gminie Nowa Sucha”

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-11-25 14:50:13 | Data modyfikacji: 2013-12-02 08:36:45.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Usługa edukacyjna w projekcie "Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Nowa Sucha".

 
Przetarg nieograniczony oznaczony hasłem: „UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 1.650.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków majątkowych”

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-11-25 10:50:24 | Data modyfikacji: 2013-12-02 08:36:45.


Zawiadomienie o wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia wtrybie przetargu nieograniczonego na: Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i multimedialny oraz meble i sprzęt sportowy w ramach projektu "Indywidualizacja procesu na

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-11-08 15:29:31 | Data modyfikacji: 2013-12-02 08:36:45.


 
Zawiadomienie o wyniku postępowania. Dotyczy: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.650.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków majątkowych”

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-11-08 14:12:37 | Data modyfikacji: 2013-12-02 08:36:45. 
Informacja o danych z otwarcia ofert. Dotyczy: DOPOSAŻENIE SZKÓŁ W POMOCE DYDAKTYCZNE, SPRZĘT KOMPUTEROWY I MULTIMEDIALNY ORAZ MEBLE I SPRZĘT SPORTOWY W RAMACH PROJEKTU "INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE NOWA SUCHA"

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-11-06 14:36:44 | Data modyfikacji: 2013-11-06 14:38:24.


 
Zawiadomienie o wyniku postępowania. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup węgla kamiennego oraz miału węglowego wraz z dostawą do kotłowni podległych pod Urząd Gminy Nowa Sucha”

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-10-04 14:20:38 | Data modyfikacji: 2013-11-06 14:38:24.


 
Zawiadomienie o wyniku postępowania. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Likwidacja studni nr 1 i nr 2 ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Nowa Sucha”

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-10-04 14:17:00 | Data modyfikacji: 2013-11-06 14:38:24.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację usługi edukacyjnej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach projektu pt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Nowa Sucha".

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-10-02 14:48:16 | Data modyfikacji: 2013-11-06 14:38:24.


 
Zawiadomienie o wyniku postępowania. Dotyczy: Dostawa i montaż stolarki okiennej w rozbudowywanej części budynku Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-09-16 14:29:49 | Data modyfikacji: 2013-11-06 14:38:24.


 
Zawiadomienie o wyniku postępowania. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim oraz do Zespołu Szkół w Nowej Suchej w roku szkolnym 2013/2014”

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-08-29 20:16:06 | Data modyfikacji: 2013-11-06 14:38:24.


 
Unieważnienie Przetargu na „Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim oraz do Zespołu Szkół w Nowej Suchej w roku szkolnym 2013/2014”

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-08-21 19:51:39 | Data modyfikacji: 2013-11-06 14:38:24.


 
Zawiadomienie o wyniku postępowania. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont oraz przebudowa dróg na terenie gminy Nowa Sucha” Postępowanie o zamówienie 11/RD//13

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-07-22 07:37:22 | Data modyfikacji: 2013-11-06 14:38:24.


 
Unieważnienie Przetargu na "Remont oraz przebudowę dróg na terenie gminy Nowa Sucha"

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-07-02 16:06:30 | Data modyfikacji: 2013-11-06 14:38:24.


Zawiadomienie o wyniku postępowania.dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa dwóch stanowisk zadaszonych (wiat) na targowicy gminnej w Kozłowie Biskupim”

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-06-13 20:53:57 | Data modyfikacji: 2013-11-06 14:38:24.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Dostawy gruzu betonowego mielonego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-06-12 14:26:15 | Data modyfikacji: 2013-11-06 14:38:24.


Informacja z otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-05-22 09:34:58 | Data modyfikacji: 2013-05-22 13:17:32.


ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Sucha".

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Autor: Bogumiła Kamionka | Data wprowadzenia: 2013-05-16 15:04:00 | Data modyfikacji: 2013-05-22 13:17:32.

Zawiadomienie o wyniku postępowania. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa gruzu betonowego mielonego". Postępowanie o zamówienie 8/DGB/13

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-05-15 16:27:29 | Data modyfikacji: 2013-05-22 13:17:32.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Usługa edukacyjna obejmująca przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, specjalistycznych i terapeutycznych w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych".

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-05-09 15:30:39 | Data modyfikacji: 2013-05-22 13:17:32.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Doposażenie szkół w pomoce naukowe oraz sprzęt komputerowy i multimedialny w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych".

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-04-23 10:39:17 | Data modyfikacji: 2013-05-22 13:17:32. 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawa ciągnika z zestawem asenizacyjnym".

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2013-04-12 14:54:18 | Data modyfikacji: 2013-04-12 14:57:13. 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Gminy Nowa Sucha w okresie od 01.04.2013 roku do 31.03.2014 roku

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2013-04-09 17:37:51 | Data modyfikacji: 2013-04-09 17:38:52. 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ROBOTY BUDOWLANE -Rozbudowa oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2013-04-05 18:06:13 | Data modyfikacji: 2013-04-05 18:07:53.


 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Gminy Nowa Sucha w okresie od 01.04.2013 roku do 31.03.2014 roku

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2013-03-28 20:06:11 | Data modyfikacji: 2013-04-05 18:07:53.
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ROBOTY BUDOWLANE - Termomodernizacja budynku gimnazjum w Nowe Suchej

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2013-03-22 15:31:59 | Data modyfikacji: 2013-04-05 18:07:53.
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zakup i dostawa ciągnika z zestawem asenizacyjnym

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2013-03-21 17:17:52 | Data modyfikacji: 2013-04-05 18:07:53.
 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - Zakup i dostawa ciągnika z zestawem asenizacyjnym

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2013-03-11 16:00:06 | Data modyfikacji: 2013-04-05 18:07:53.
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Rozbudowa oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2013-03-11 15:51:32 | Data modyfikacji: 2013-04-05 18:07:53.
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Termomodernizacja budynku gimnazjum w Nowej Suchej

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2013-03-01 17:56:24 | Data modyfikacji: 2013-04-05 18:07:53.

Zobacz:
 2018 rok .  2017 rok .  2016 rok .  2015 rok .  2014 rok .  2013 rok .  2012 rok .  2011 rok .  2010 rok . 
Data wprowadzenia: 2013-03-01 17:56:24
Autor: Wojciech Kraszewski
Opublikowane przez: Anna Zatorska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl