> 2010 rok

2010 rok

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

REMONT DRÓG NA TERENIE GMINY NOWA SUCHA W MIEJSCOWOŚCI: ZAKRZEW, KOZŁÓW BISKUPI, ZAKRZEW, STARY DĘBSK

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont dróg na terenie gm. Nowa Sucha w miejscowości: Zakrzew, Kozłów Biskupi, Rokotów, Stary Dębsk gmina Nowa Sucha

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Remont dróg na terenie gm. Nowa Sucha w miejscowości: Zakrzew, Kozłów Biskupi, Rokotów, Stary Dębsk gmina Nowa Sucha

Załącznik Nr 1 — Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 — Kosztorys ofertowy

Załącznik Nr 3 — Oświadczenie

Załącznik Nr 4 — Wykaz wykonanych robót

Załącznik Nr 5 — Wykaz osób

Załącznik Nr 6 — Oświadczenie 2

Załącznik Nr 7 — Informacja podwykonawcy

Załącznik Nr 8 — Wzór umowy

Modyfikacja treści SIWZ

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2010-06-18 13:50:14 | Data modyfikacji: 2011-01-10 12:33:31.

ZAKUP GRUZU CEGLANO-BETONOWEGO WRAZ Z DOSTAWĄ NA DROGI GMINNE GMINY NOWA SUCHA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - zakup gruzu ceglano-betonowego wraz z dostawą na drogi gminne Gminy Nowa sucha

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego "Zakup gruzu ceglano-betonowego wraz z dostawą na drogi gminne Gminy Nowa Sucha"

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2010-09-22 14:58:57 | Data modyfikacji: 2011-01-10 12:33:51.

REMONT DROGI W MIEJSCOWOŚCI KOZŁÓW BISKUPI, UL. OLIMPIJSKA, GMINA NOWA SUCHA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont drogi w miejscowości Kozłów Biskupi, ul. Olimpijska, gmina Nowa Sucha

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Remont drogi w miejscowości Kozłów Biskupi, ul. Olimpijska, gmina Nowa Sucha

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 do SIWZ - Kosztorys ofertowy

Załacznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonywanych robót budowlanych

Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie

załącznik Nr 7 do SIWZ - Informacja o zleceniu robót podwykonawcom

Załącznik Nr 8 do SIWZ - Umowa

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2010-10-15 14:54:28 | Data modyfikacji: 2011-01-10 12:34:21.

WYBÓR BANKU PROWADZĄCEGO OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY NOWA SUCHA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy Nowa Sucha

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy Nowa Sucha

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie

Załącznik Nr 3 - Istotne postanowienia dotyczące umowy

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2010-12-15 11:07:49 | Data modyfikacji: 2011-01-10 12:34:43.

Zobacz:
 2018 rok .  2017 rok .  2016 rok .  2015 rok .  2014 rok .  2013 rok .  2012 rok .  2011 rok .  2010 rok . 
Data wprowadzenia: 2010-12-15 11:07:49
Data modyfikacji: 2011-01-10 12:34:43
Opublikowane przez: Anna Zatorska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl