> 2015 rok

2015 rok

PRZETARG NIEOGRANICZONY – „OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY NOWA SUCHA ORAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2016 – 2021”

Ogłoszenie: "Obsługa bankowa budżetu Gminy Nowa Sucha oraz gminnych jednostek organizacyjnych w latach 2016-2021"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: "Obsługa bankowa budżetu Gminy Nowa Sucha oraz gminnych jednostek organizacyjnych w latach 2016-2021"

Załącznik nr 1 do SIWZ: "Obsługa bankowa budżetu Gminy Nowa Sucha oraz gminnych jednostek organizacyjnych w latach 2016-2021"

Załącznik nr 2 do SIWZ: "Obsługa bankowa budżetu Gminy Nowa Sucha oraz gminnych jednostek organizacyjnych w latach 2016-2021"

Załącznik nr 3 do SIWZ: "Obsługa bankowa budżetu Gminy Nowa Sucha oraz gminnych jednostek organizacyjnych w latach 2016-2021"

Załącznik nr 4 do SIWZ: "Obsługa bankowa budżetu Gminy Nowa Sucha oraz gminnych jednostek organizacyjnych w latach 2016-2021"

Załącznik nr 5 do SIWZ: "Obsługa bankowa budżetu Gminy Nowa Sucha oraz gminnych jednostek organizacyjnych w latach 2016-2021"

Załącznik nr 6 do SIWZ: "Obsługa bankowa budżetu Gminy Nowa Sucha oraz gminnych jednostek organizacyjnych w latach 2016-2021"

Załącznik nr 7 do SIWZ: "Obsługa bankowa budżetu Gminy Nowa Sucha oraz gminnych jednostek organizacyjnych w latach 2016-2021"

Uchwała nr Pł.139.2014 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Nowa Sucha sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2013 rok

Uchwała nr Pł.128.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2015 r w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Nowa Sucha sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2014 rok

Uchwała nr Pł.307.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Warszawie z dnia 15 września 2015 roku wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Nowa Sucha informacji o przebiegu wykonania budżetu za i półrocze 2015 roku

Rb - N za 2013 r..pdf

Rb-27S za 2013 r..pdf

Rb - NDS za 2013 r..pdf

RB-28S za 2013 r..pdf

Rb-Z za 2013 r..pdf

Rb - N za 2014 r..pdf

Rb - NDS za 2014 r..pdf

Rb-27S za 2014 r..pdf

Rb - 28S za 2014 r..pdf

Rb-Z za 2014 r..pdf

Rb - N za I P2015.pdf

Rb - NDS za I P2015.pdf

Rb - 27S za I P2015.pdf

Rb - 28S za I P2015.pdf

Rb - Z za I P2015.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-12-08 14:55:48 | Data modyfikacji: 2015-12-08 14:56:19.
 
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-10-29 14:31:15 | Data modyfikacji: 2015-12-08 14:56:19.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - ZAKUP WĘGLA KAMIENNEGO ORAZ MIAŁU WĘGLOWEGO WRAZ Z DOSTAWĄ DO KOTŁOWNI PODLEGŁYCH POD URZĄD GMINY NOWA SUCHA

Ogłoszenie: "Zakup węgla kamiennego oraz miału węglowego wraz z dostawą do kotłowni podległych pod Urząd Gminy Nowa Sucha"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: "Zakup węgla kamiennego oraz miału węglowego wraz z dostawą do kotłowni podległych pod Urząd Gminy Nowa Sucha"

Załącznik nr 1-4 do SIWZ: „Zakup węgla kamiennego oraz miału węglowego wraz z dostawą do kotłowni podległych pod Urząd Gminy Nowa Sucha"

Załącznik nr 5 do SIWZ: "Zakup węgla kamiennego oraz miału węglowego wraz z dostawą do kotłowni podległych pod Urząd Gminy Nowa Sucha"

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-09-23 14:15:06 | Data modyfikacji: 2015-12-08 14:56:19.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO PRZETARGU "PRZEBUDOWA BUDYNKU BYŁEJ KOTŁOWNI NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY W MIEJSCOWOŚCI ROKOTÓW, GM. NOWA SUCHA"

Odpowiedz na zapytania do przetargu z dnia 02.09.2015 r.

Odpowiedz na zapytania do przetargu z dnia 01.09.2015 r.

Odpowiedz na zapytania do przetargu z dnia 31.08.2015 r.

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-08-31 13:55:57 | Data modyfikacji: 2015-12-08 14:56:19.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE INWESTYCYJNE "PRZEBUDOWA BUDYNKU BYŁEJ KOTŁOWNI NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY W MIEJSCOWOŚCI ROKOTÓW, gm. NOWA SUCHA"

Ogłoszenie: "Przebudowa budynku byłej kotłowni na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rokotów, gm. Nowa Sucha"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: "Przebudowa budynku byłej kotłowni na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rokotów, gm. Nowa Sucha"

Załączniki nr 1-7 do SIWZ: "Przebudowa budynku byłej kotłowni na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rokotów, gm. Nowa Sucha"

Załącznik nr 8 do SIWZ: "Przebudowa budynku byłej kotłowni na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rokotów, gm. Nowa Sucha"

Załącznik nr 9 do SIWZ: "Przebudowa budynku byłej kotłowni na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rokotów, gm. Nowa Sucha"

Załącznik nr 10 do SIWZ: "Przebudowa budynku byłej kotłowni na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rokotów, gm. Nowa Sucha"

Załącznik nr 11 do SIWZ: "Przebudowa budynku byłej kotłowni na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rokotów, gm. Nowa Sucha"

Załącznik nr 12 do SIWZ: "Przebudowa budynku byłej kotłowni na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rokotów, gm. Nowa Sucha"

Załącznik nr 13 do SIWZ: "Przebudowa budynku byłej kotłowni na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rokotów, gm. Nowa Sucha"

Załącznik nr 14 do SIWZ: "Przebudowa budynku byłej kotłowni na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rokotów, gm. Nowa Sucha"

Załącznik nr 15 do SIWZ: "Przebudowa budynku byłej kotłowni na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rokotów, gm. Nowa Sucha"

Załącznik nr 16 do SIWZ: "Przebudowa budynku byłej kotłowni na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rokotów, gm. Nowa Sucha"

Załącznik nr 17 do SIWZ: "Przebudowa budynku byłej kotłowni na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rokotów, gm. Nowa Sucha"

Załącznik nr 18 do SIWZ: "Przebudowa budynku byłej kotłowni na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rokotów, gm. Nowa Sucha"

Załącznik nr 19 do SIWZ: "Przebudowa budynku byłej kotłowni na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rokotów, gm. Nowa Sucha"

Załącznik nr 20 do SIWZ: "Przebudowa budynku byłej kotłowni na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rokotów, gm. Nowa Sucha"

Załącznik nr 21 do SIWZ: "Przebudowa budynku byłej kotłowni na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rokotów, gm. Nowa Sucha"

Załącznik nr 22 do SIWZ: "Przebudowa budynku byłej kotłowni na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rokotów, gm. Nowa Sucha"

Załącznik nr 23 do SIWZ: "Przebudowa budynku byłej kotłowni na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rokotów, gm. Nowa Sucha"

Załącznik nr 24 do SIWZ: "Przebudowa budynku byłej kotłowni na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rokotów, gm. Nowa Sucha"

Załącznik nr 25 do SIWZ: "Przebudowa budynku byłej kotłowni na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rokotów, gm. Nowa Sucha"

Załącznik nr 26 do SIWZ: "Przebudowa budynku byłej kotłowni na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rokotów, gm. Nowa Sucha"

Załącznik nr 27 do SIWZ: "Przebudowa budynku byłej kotłowni na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rokotów, gm. Nowa Sucha"

Załącznik nr 28 do SIWZ: "Przebudowa budynku byłej kotłowni na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rokotów, gm. Nowa Sucha"

Załącznik nr 29 do SIWZ: "Przebudowa budynku byłej kotłowni na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rokotów, gm. Nowa Sucha"

Załącznik nr 30 do SIWZ: "Przebudowa budynku byłej kotłowni na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rokotów, gm. Nowa Sucha"

Załącznik nr 31 do SIWZ: "Przebudowa budynku byłej kotłowni na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rokotów, gm. Nowa Sucha"

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-08-24 15:02:24 | Data modyfikacji: 2015-12-08 14:56:19.

POSTEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE INWESTYCYJNE "BUDOWA GARAŻU W MIEJSCOWOŚCI NOWA SUCHA"

Ogłoszenie: "Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: "Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha"

Załączniki nr 1-7 do SIWZ: "Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha"

Załącznik nr 8 do SIWZ: "Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha"

Załącznik nr 9 do SIWZ: "Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha"

Załącznik nr 10 do SIWZ: "Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha"

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-07-14 16:56:12 | Data modyfikacji: 2015-12-08 14:56:19.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO PRZETARGU
„REMONT ORAZ PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY NOWA SUCHA”

Odpowiedz na zapytania do przetargu

Załącznik nr 9 do SIWZ: „Remont oraz przebudowa dróg na terenie gminy Nowa Sucha” UZUPEŁNIENIE

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-06-25 11:44:48 | Data modyfikacji: 2015-06-25 11:46:15.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO NA „REMONT ORAZ PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY NOWA SUCHA”

Ogłoszenie: „REMONT ORAZ PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY NOWA SUCHA”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: „Remont oraz przebudowa dróg na terenie gminy Nowa Sucha”

Załączniki nr 1-7 do SIWZ: „Remont oraz przebudowa dróg na terenie gminy Nowa Sucha”

Załącznik nr 8 do SIWZ: „Remont oraz przebudowa dróg na terenie gminy Nowa Sucha”

Załącznik nr 9 do SIWZ: „Remont oraz przebudowa dróg na terenie gminy Nowa Sucha”

Spis Specyfikacji Technicznych dla robót drogowych

Spis Specyfikacji Technicznych dla robót drogowych w miejscowości Nowy Kozłów Pierwszy

Spis Specyfikacji Technicznych dla robót drogowych w miejscowości Rokotów

Rysunek Nowy Kozlow Pierwszy.pdf

Rysunek Rokotow.pdf

opis techniczny Nowy Kozlow Pierwszy.pdf

opis techniczny Rokotow.pdf

opis techniczny Nowy Bialynin.pdf

opis techniczny Kurdwanow.pdf

Droga Nowy Bialynin.pdf

Droga Kurdwanow.pdf

Pierwsza SST Kurdwanow.pdf

Pierwsza SST Nowy Bialynin.doc

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-06-15 14:34:47 | Data modyfikacji: 2015-06-25 11:46:15.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO PRZETARGU: ZAKUP I DOSTAWA KRUSZYWA KAMIENNEGO DO BIEŻĄCYCH REMONTÓW DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY NOWA SUCHA

 
Odpowiedź na zapytanie do przetargu

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-05-07 12:28:28 | Data modyfikacji: 2015-06-25 11:46:15.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA „ZAKUP I DOSTAWA KRUSZYWA KAMIENNEGO DO BIEŻĄCYCH REMONTÓW DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY NOWA SUCHA”

Ogłoszenie: „Zakup i dostawa kruszywa kamiennego do bieżących remontów dróg gminnych na terenie gminy Nowa Sucha”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: „Zakup i dostawa kruszywa kamiennego do bieżących remontów dróg gminnych na terenie gminy Nowa Sucha”

Załączniki nr 1-4 do SIWZ: „Zakup i dostawa kruszywa kamiennego do bieżących remontów dróg gminnych na terenie gminy Nowa Sucha”

Załącznik nr 5 do SIWZ: „Zakup i dostawa kruszywa kamiennego do bieżących remontów dróg gminnych na terenie gminy Nowa Sucha”

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-04-29 14:27:11 | Data modyfikacji: 2015-04-29 14:27:38.
 
Zapytanie ofertowe Nr 1/MP/2015/POKL/9.1.2 (zakup materiałów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych oraz artykułów biurowych)

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-02-04 15:21:07 | Data modyfikacji: 2015-02-04 15:23:16.

Zobacz:
 2018 rok .  2017 rok .  2016 rok .  2015 rok .  2014 rok .  2013 rok .  2012 rok .  2011 rok .  2010 rok . 
Data wprowadzenia: 2015-02-04 15:21:07
Data modyfikacji: 2015-02-04 15:23:16
Opublikowane przez: Tomasz Jurczak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl