> 2016 rok

2016 rok

 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Nowa Sucha na lata 2017-2019"

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-12-12 14:49:10 | Data modyfikacji: 2016-12-12 14:50:00.
 
Informacja o danych z otwarcia ofert. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Nowa Sucha na lata 2017 - 2019

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-12-12 09:50:45 | Data modyfikacji: 2016-12-12 14:50:00.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. ,,Konserwacja oświetlenia ulicznego oraz urządzeń elektrycznych instalacji wodno­kanalizacyjnej na terenie gminy Nowa Sucha"

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-11-30 13:15:14 | Data modyfikacji: 2016-12-12 14:50:00.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup węgla kamiennego wraz z dostawą do kotłowni podległych pod Urząd Gminy Nowa Sucha"

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-10-14 13:21:42 | Data modyfikacji: 2016-12-12 14:50:00.
 
Informacja o danych z otwarcia ofert. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup węgla kamiennego wraz z dostawą do kotłowni podległych pod Urząd Gminy Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-10-12 12:36:25 | Data modyfikacji: 2016-12-12 14:50:00.
 
Zawiadomienie o wyniku postępowania. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi, gmina Nowa Sucha - etap I

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-08-17 12:32:31 | Data modyfikacji: 2016-12-12 14:50:00.
 
Zawiadomienie o wyniku postępowania. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont oraz przebudowa dróg na terenie Gminy Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-07-26 10:55:42 | Data modyfikacji: 2016-12-12 14:50:00.
 
Zawiadomienie o wyniku postępowania. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont mostu w miejscowości Wikcinek na rzece Sucha Nida

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-05-11 13:59:41 | Data modyfikacji: 2016-12-12 14:50:00.
 
Informacja o danych z otwarcia ofert. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont mostu w miejscowości Wikcinek na rzece Sucha Nida

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-05-05 11:47:50 | Data modyfikacji: 2016-12-12 14:50:00.
 
Zawiadomienie o wyniku postępowania. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup i dostawa gruzu betonowego do bieżących remontów dróg gminnych na terenie gminy Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-04-28 13:59:22 | Data modyfikacji: 2016-04-28 14:00:34.
 
Zawiadomienie o wyniku postępowania. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup i dostawa kruszywa kamiennego dolomitowego do bieżących remontów dróg gminnych na terenie gminy Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-04-28 13:58:10 | Data modyfikacji: 2016-04-28 14:00:34.
 
Informacja o danych z otwarcia ofert. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup i dostawa kruszywa kamiennego dolomitowego do bieżących remontów dróg gminnych na terenie gminy Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-04-27 13:12:44 | Data modyfikacji: 2016-04-28 14:00:34.
 
Informacja o danych z otwarcia ofert. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup i dostawa gruzu betonowego do bieżących remontów dróg gminnych na terenie gminy Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-04-27 12:34:27 | Data modyfikacji: 2016-04-28 14:00:34.
 
Zawiadomienie o wyniku postępowania. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu ofertowego na „Opracowanie analiz sytuacyjno-technicznych i programów funkcjonalno-użytkowych dotyczących pomp ciepła dla budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Sucha”

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-04-04 11:26:52 | Data modyfikacji: 2016-04-28 14:00:34.
 
Zawiadomienie o wyniku postępowania. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu ofertowego na „Opracowanie analiz sytuacyjno-technicznych i programów funkcjonalno-użytkowych dotyczących indywidualnych prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Sucha”

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-04-04 11:25:40 | Data modyfikacji: 2016-04-28 14:00:34.
 
Zawiadomienie o wyniku postepowania. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Gminy Nowa Sucha w okresie od 01.04.2016 roku do 31.03.2018 roku"

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-03-21 14:28:29 | Data modyfikacji: 2016-04-28 14:00:34.
 
Informacja o danych z otwarcia ofert. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : "Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Gminy Nowa Sucha w okresie od 01.04.2016 roku do 31.03.2018 roku"

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-03-18 11:26:29 | Data modyfikacji: 2016-04-28 14:00:34.

Zobacz:
 2018 rok .  2017 rok .  2016 rok .  2015 rok .  2014 rok .  2013 rok .  2012 rok .  2011 rok .  2010 rok . 
Data wprowadzenia: 2016-03-18 11:26:29
Opublikowane przez: Tomasz Jurczak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl