> 2013 r.

2013 r.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XXXV SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ:

UCHWAŁA Nr 271/XXXV/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr 263/XXIV/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 listopada w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzon

UCHWAŁA Nr 270/XXXV/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia panu sieci prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych i gim

UCHWAŁA Nr 269/XXXV/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013

UCHWAŁA Nr 268/XXXV/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2013

UCHWAŁA Nr 267/XXXV/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia :Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014”

UCHWAŁA Nr 266/XXXV/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014”

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY NOWA SUCHA NA ROK 2014 Nr 265/XXXV/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr 264/XXXV/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2014-2020

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-01-24 08:49:00.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XXXIV SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ:

UCHWAŁA Nr 263/XXXIV/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Nowa Sucha

UCHWAŁA Nr 262/XXXIV/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniająca Uchwałę nr 229/XXIX/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przekształcenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jakuba K

UCHWAŁA Nr 261/XXXIV/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowa Sucha z organizacjami oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalnośc

UCHWAŁA Nr 260/XXXIV/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2013

UCHWAŁA Nr 259/XXXIV/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-12-16 08:28:44 | Data modyfikacji: 2013-12-16 08:29:33.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XXXIII SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ:

UCHWAŁA Nr 258/XXXIII/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2013

UCHWAŁA Nr 257/XXXIII/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha

UCHWAŁA Nr 256/XXXIII/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pt. „Zakątek przedszkolaka” o nr POKL.09.01.01-14-128/13 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Sp

UCHWAŁA Nr 255/XXXIII/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarnic

UCHWAŁA Nr 254/XXXIII/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA Nr 253/XXXIII/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2014

UCHWAŁA Nr 252/XXXIII/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określania wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2014.

UCHWAŁA Nr 251/XXXIII/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-11-25 14:34:12 | Data modyfikacji: 2013-12-16 08:29:33.


UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XXXII SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ:

UCHWAŁA Nr 250/XXXII/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej nr 195/XXIV/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alko

UCHWAŁA Nr 249/XXXII/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2013

UCHWAŁA Nr 248/XXXII/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 22 października 2013 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2013

UCHWAŁA Nr 247/XXXII/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-10-28 14:01:33 | Data modyfikacji: 2013-12-16 08:29:33.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XXXI SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ:

UCHWAŁA Nr 246/XXXI/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przejęcia od Gminy Rybno zadania publicznego zarządzania drogą gminną

UCHWAŁA Nr 245/XXXI/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 27 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

UCHWAŁA Nr 244/XXXI/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 27 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha

UCHWAŁA Nr 243/XXXI/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 27 września 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Nowa Sucha oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

UCHWAŁA Nr 242/XXXI/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 27 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 82/2 z obrębu Zakrzew w Gminie Nowa Sucha

UCHWAŁA Nr 241/XXXI/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 27 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 50/4 z obrębu Okopy w Gminie Nowa Sucha

UCHWAŁA Nr 240/XXXI/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki niezabudowanej położonej w miejscowości Szeligi gm. Nowa Sucha

UCHWAŁA Nr 239/XXXI/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej składającej się z działek: 56/2, 57/2, 56/3, 57/3 położonych w miejscowości Nowy Dębsk, stanowiących

UCHWAŁA Nr 238/XXXI/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 27 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Sochaczewskiemu

UCHWAŁA Nr 237/XXXI/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha

UCHWAŁA Nr 236/XXXI/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 27 września 2013 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2013

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-10-24 10:44:36 | Data modyfikacji: 2013-10-24 10:46:31.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XXX SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ:UCHWAŁA Nr 235/XXX/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 25 lipca 2013 r. zmieniająca Uchwałę nr 229/XXIX/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie przekształcenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jakuba Kop

UCHWAŁA Nr 234/XXX/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha

UCHWAŁA Nr 233/XXX/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 25 lipca 2013 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2013

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-08-26 11:36:27 | Data modyfikacji: 2013-10-24 10:46:21.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XXIX SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ:UCHWAŁA Nr 232/XXIX/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych

UCHWAŁA Nr 231/XXIX/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

UCHWAŁA Nr 230/XXIX/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pt. „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Nowa Sucha” o nr POKL.09.01.02-14-089/13 współ

UCHWAŁA Nr 229/XXIX/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przekształcenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jakuba Kopacza w Nowej Suchej w Publiczne Przedszkole w Nowej Suchej

UCHWAŁA Nr 228/XXIX/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha

UCHWAŁA Nr 227/XXIX/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2013

UCHWAŁA Nr 226/XXIX/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowa Sucha absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012

UCHWAŁA Nr 225/XXIX/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-08-26 11:31:30 | Data modyfikacji: 2013-10-24 10:46:10.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XXVIII SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ:

UCHWAŁA Nr 224/XXVIII/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA Nr 223/XXVIII/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

UCHWAŁA Nr 222/XXVIII/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki niezabudowane położone w miejscowościach: Stara Sucha, Nowy Kozłów Drugi, Stary Białynin, Nowy Białynin, Braki, Stary Dębsk

UCHWAŁA Nr 221/XXVIII/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 24 maja 2013 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2013

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-08-26 11:19:53 | Data modyfikacji: 2013-10-24 10:46:02.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XXVII SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ:

UCHWAŁA Nr 220/XXVII/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 114/XIV/2011 Rady Gmniny w Nowej Suchej z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania p

UCHWAŁA Nr 219/XXVII/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie przyznawania pomocy na dożywianie, określenia kryterium dochodowego oraz zasad zwrotu wydatków ponoszonych na świadczenia przyznawane w tym zakresie

UCHWAŁA NR 218/XXVII/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej

UCHWAŁA NR 217/XXVII/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Nowa Sucha

UCHWAŁA NR 216/XXVII/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych

UCHWAŁA NR 215/XXVII/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 15 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha

UCHWAŁA NR 214/XXVII/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

UCHWAŁA NR 213/XXVII/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha

UCHWAŁA NR 212/XXVII/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 15 kwietnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2013

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-05-08 08:30:03 | Data modyfikacji: 2013-10-24 10:45:55.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XXVI SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ

UCHWAŁA NR 211/XXVI/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Nowa Sucha do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocni

UCHWAŁA NR 210/XXVI/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Sochaczewskiemu

UCHWAŁA NR 209/XXVI/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha

UCHWAŁA NR 208/XXVI/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 21 marca 2013 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2013

UCHWAŁA NR 207/XXVI/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.

Uchwała Nr 206/XXVI/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Zofii Giersz złożonej do Starosty na działalność Wójta Gminy Nowa Sucha oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

UCHWAŁA NR 205/XXVI/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie: uchwalenia zmiany

załącznik nr 1 do uchwały 205_XXVI_2013

załącznik nr 3 do uchwały 205_XXVI_2013

załącznik nr 4 do uchwały 205_XXVI_2013

UCHWAŁA NR 204/XXVI/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 21 marca 2013 roku. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku

UCHWAŁA NR 203/XXVI/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 21 marca 2013 roku. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sucha w 2013 roku.

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-05-08 13:38:36 | Data modyfikacji: 2013-10-24 10:45:47.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XXV SESJI RADY GMINY W NOWEJ
SUCHEJ

UCHWAŁA NR 202/XXV/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR 201/XXV/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 190/XXIII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami kom

UCHWAŁA Nr 200/XXV/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha

UCHWAŁA NR 199/XXV/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 187/XXIII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-05-08 13:05:21 | Data modyfikacji: 2013-10-24 10:45:37.
Data wprowadzenia: 2013-05-08 13:05:21
Data modyfikacji: 2013-10-24 10:45:37
Opublikowane przez: Tomasz Jurczak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl