> 2014 r.

2014 r.

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę parkingu przyszkolnego we wsi Nowa Sucha w gminie Nowa Sucha

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę odcinka ok. 5 m gminnego wodociągu 90 mm we wsi Zakrzew w gminie Nowa Sucha

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-12-18 09:51:19.

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Sucha o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 170/1, 172/1, 173/1, 174/1 oraz częściowo działki o nr eid. 171 z obrębu Stary Dębsk, jednostka ewidency

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Sucha o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-12-16 15:48:52.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę infrastruktury technicznej (parkingu i zjazdu) we wsi Nowa Sucha na dzia

Komunikat o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę infrastruktury technicznej (parkingu i zjazdu) we wsi Nowa Sucha na działce

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-11-24 14:10:04.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Sucha o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewid. nr 332/21 323/12 z obrębu Kozłów Biskupi, jednostka ewidencyjna Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-11-24 08:43:08.
 
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 10.11.2014 r
„Budowa, przebudowa, rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 3 (E20)”

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-11-18 12:11:14.
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę linii elektroenergetycznej niskiego napięcia o dł. ok 48 m zlokalizowanej na fragmentach działek nr ewid. 2/2, 54, 55/7, 55/14 i 55/15 we wsi Orłów w Gminie Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-11-03 10:20:33.
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę linii elektroenergetycznej średniego napięcia o dł. ok 1075 m zlokalizowanej na fragmentach działek nr ewid. 126 i 138 we wsi Mizerka oraz na działkach o nr ewid 36/2 i 37 we wsi Okopy w gminie Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-10-10 13:25:16.
 
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
„Budowa, przebudowa, rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 3 (E20)”

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-09-26 14:15:58.

Komunikat o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę sieci energetycznej kablowej zasilania podstawowego w miejscowości Orłów

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę sieci energetycznej kablowej zasilania podstawowego w miejscowości Orł

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-09-09 10:03:49.

Komunikat o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej 3835 oraz drogi gminnej na działce nr ewid.148 w mi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej 3835 oraz drogi gminnej na działce nr ewid.148

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-09-04 18:10:24.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwziecia obejmującego budowę sieci energetycznej.

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-08-13 10:52:48.
 
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-07-04 11:50:02.

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę linii elektroenergetycznej niskiego napięcia o dł. ok 440 m we wsi Rokotów w gminie Nowa Sucha

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego przebudowę odcinka drogi publicznej gminnej dojazdowej we wsi Nowa Sucha w gminie Nowa Sucha

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-06-09 14:23:54.
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę linii elektroenergetycznej niskiego napięcia o dł. ok 69,00 m zlokalizowanej na fragmentach działek nr ewid. 259/3 i 258 we wsi Kozłów Biskupi w gminie Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-05-09 13:30:18.
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę wodociągu gminnego prowadzonego po działkach nr. ewid. 8/1, 8/2, 9/2 i 19 we wsi Nowa Sucha w gminie Nowa sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-04-16 10:17:24 | Data modyfikacji: 2014-04-16 10:18:35.

Komunikat w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia prowadzonej po działkach 258 259/3 w miejscowości Kozłów Bisku

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia prowadzonej po działkach 258 259/3 w miejscowości Kozłów B

Komunikat w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia prowadzonej po działkach 126, 103, 128, 83 w miejscowości Rokot

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia prowadzonej po działkach 126, 103, 128, 83 w miejscowości Ro

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-04-11 13:59:06 | Data modyfikacji: 2014-04-16 10:18:35.

Komunikat w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego przebudowę drogi dojazdowej po działkach o nr ewid 144, 130/1, 132/1, 132/7, 134, 143, 139, 137, 135, 133/1 131 w miejscowośc

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego przebudowę drogi dojazdowej po działkach o nr ewid 144, 130/1, 132/1, 132/7, 134, 143, 139, 137, 135, 133/1 131 w miejscow

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego przebudowę drogi dojazdowej po działkach o nr ewid 144, 130/1, 132/1, 132/7, 134, 143, 139, 137,

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-03-11 15:11:42 | Data modyfikacji: 2014-04-16 10:18:35.

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę wodociągu gminnego w miejscowości Nowa Sucha w gminie Nowa Sucha

Komunikat o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę wodociągu gminnego w miejscowości Nowa Sucha w gminie Nowa Sucha

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-02-14 13:47:19 | Data modyfikacji: 2014-04-16 10:18:35.
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę sieci gazowej średniego ciśnienia we wsi Kozłów Biskupi w gminie Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-01-09 12:58:17 | Data modyfikacji: 2014-02-14 13:27:15.
Data wprowadzenia: 2014-01-09 12:58:17
Data modyfikacji: 2014-02-14 13:27:15
Opublikowane przez: Tomasz Jurczak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl