> 2010 r.

2010 r.

Uchwała Nr 156/XL/2010 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 25 marca 2010 r w sprawie nabycia zabudowanej działki we wsi Antoniew dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej

Uchwała Nr 157/XL/2010 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 25 marca 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2010

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 157/XL/2010 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 25 marca 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2010 - Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 157/XL/2010 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 25 marca 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2010 - Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 157/XL/2010 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 25 marca 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2010 - Wydatki bieżące

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 157/XL/2010 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 25 marca 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2010 - Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 157/XL/2010 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 25 marca 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2010 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zlecon

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 157/XL/2010 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 25 marca 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2010 - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 157/XL/2010 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 25 marca 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2010 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Uchwała Nr 158/XL/2010 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku

Uchwała Nr 159/XL/2010 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 25 marca 2010 r w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Suchej

Uchwała Nr 160/XLI/2010 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok

Uchwała Nr 161/XLI/2010 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 144/XXXVII/2009 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 5 listopada 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospod

Uchwała Nr 162/XLI/2010 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 23 kwietnia 2010 r w sprawie zmiany uchwały nr 145/XXXVII/2009 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 5 listopada 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr 163/XLI/2010 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2010

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 163/XLI/2010 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2010 - Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 163/XLI/2010 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2010 - Wydatki bieżące

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 163/XLI/2010 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2010 - Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 163/XLI/2010 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2010 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Uchwała Nr 164/XLII/2010 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

Uchwała Nr 165/XLIII/2010 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na 2010 rok

Uchwała Nr 166/XLIII/2010 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego

Uchwała Nr 167/XLIII/2010 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze ora

Uchwała Nr 168/XLII/2010 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu na realizację zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych

Uchwała Nr 169/XLII/2010 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 42/VII/99 z dnia 11.03.1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kozłowie Biskupim

Uchwała Nr 170/XLII/2010 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały NR 43/VII/99 z dnia 11.03.1999 w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Kurdwanowie

Uchwała Nr 171/XLII/2010 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 154/XXXIX/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych n

Uchwała Nr 172/XLII/2010 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną Gminy Nowa Sucha

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2010-05-18 11:47:11 | Data modyfikacji: 2016-12-06 15:58:25.

Uchwała Nr 173/XLVI/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kozłów Biskupi

Załącznik Nr 1 do Uvhwały Nr 173/XLVI/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 września 2010 r.

Uchwała Nr 174/XLVI/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Sucha

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 174/XLVI/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 września 2010 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 174/XLVI/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 września 2010 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 174/XLVI/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 września 2010 r.

Uchwała Nr 175/XLVI/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 239/2, 239/3 i 246 z obrębu Kozłów Biskupi w Gmini

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 175/XLVI/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 września 2010 r.

Uchwała Nr 176/XLVI/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 50/4 z obrębu Okopy w Gminie Nowa Sucha

Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr 176/XLVI/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 września 2010 r.

Uchwała Nr 177/XLVI/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 82/2 z obrębu Zakrzew w Gminie Nowa sucha

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 177/XLVi/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 września 2010 r.

Uchwała Nr 178/XLVI/2010 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 23 września 2010 r zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2010

Uchwała Nr 179/XLVI/2010 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 23 września 2010 r w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nowej Suchej im. Jakuba Kopacza

Uchwała Nr 180/XLVI/2010 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 23 września 2010 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną Gminy Nowa Sucha

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2010-10-05 11:12:09 | Data modyfikacji: 2016-12-06 15:28:02.

Uchwała Nr 181/XLVII/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2011 roku

Uchwała Nr 182/XLVII/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci obowiązujących w roku 2011

Uchwała Nr 183/XLVII/2010 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

Uchwała Nr 184/XLVII/2010 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr 185/XLVII/2010 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2010

Uchwała Nr 186/XLVII/2010 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Nowa Sucha na lata 2011-2018”

Uchwała Nr 187/XLVII/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 239/2, 239/3, 246 i części działki nr ew. 243.

Uchwała Nr 188/XLVII/2010 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała Nr 189/XLVII/2010 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Szczepana Marcińskiego

Uchwała Nr 190/XLVII/2010 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 179/XLVI/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23.09.2010 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nowej Suchej im. J

Uchwała Nr 191/XLVII/2010 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 5 listopada 2010 r w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nowej Suchej im. Jakuba Kopacza

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2010-11-16 15:53:45 | Data modyfikacji: 2016-12-06 15:23:12.

UCHWAŁY RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ KADENCJA 2010-2014

Uchwała Nr 1/I/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Nowej Suchej

Uchwała Nr 2/II/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy w Nowej Suchej

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Teresa Szymańska | Data wprowadzenia: 2011-01-04 10:15:40 | Data modyfikacji: 2011-01-04 10:22:12.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS III SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ

Uchwała Nr 3/III/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Uchwała Nr 4/III/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Komisji Budżetowo-Oświatowej Rady Gminy.

Uchwała Nr 5/III/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego Rady Gminy.

Uchwała Nr 6/III/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Uchwała Nr 7/III/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Nowa Sucha.

Uchwała Nr 8/III/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

Uchwała Nr 9/III/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia diet dla radnych Rady Gminy w Nowej Suchej.

Uchwała Nr 10/III/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości diet dla sołtysów.

Uchwała Nr 11/III/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Gminy w Nowej Suchej.

Uchwała Nr 12/III/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2010.

Uzasadnienie do Uchwały nr 12/III/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29.12.2010 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 12/III/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29.12.2010 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2010 - Dochody.

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 12/III/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29.12.2010 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2010 - Wydatki.

Załącznik Nr 2a do uchwały nr 12/III/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29.12.2010 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2010 - Wydatki bieżące.

Załącznik Nr 2b do uchwały nr 12/III/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29.12.2010 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2010 - Wydatki majątkowe.

Załącznik Nr 2c do uchwały nr 12/III/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29.12.2010 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2010 - Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 12/III/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29.12.2010 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2010 - Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały nr 12/III/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29.12.2010 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2010 - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

Załącznik Nr 5 do uchwały nr 12/III/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29.12.2010 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2010 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012.

Uchwała Nr 13/III/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Zofii Giersz.

Uchwała Nr 14/III/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 186/XLVII/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Nowa Sucha na lata 2011-18

Uchwała Nr 15/III/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia: "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Nowa Sucha na lata 2011-2018".

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 15/III/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 grudnia 2010 r. - GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE NOWA SUCHA NA LATA 2011-2018.

Uchwała Nr 16/III/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr 191/XLVII/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nowej Suchej im. Jakuba Kopacza.

Uchwała Nr 17/III/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nowej Suchej im. Jakuba Kopacza.

Załącznik do uchwały Nr 17/III/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29.12.2010 r. - Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nowej Suchej.

Uchwała Nr 18/III/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 182/XLVII/2010 z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr 19/III/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek rolny, leśny, od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 19/III/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. - Wzór deklaracji na podatek rolny.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 19/III/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. - Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 19/III/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. - Wzór deklaracji na podatek leśny.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 19/III/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. - Wzór informacji w sprawie podateku rolnego.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 19/III/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. - Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 19/III/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. - Wzór informacji w sprawie podatku leśnego.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Teresa Szymańska | Data wprowadzenia: 2011-01-05 14:34:55 | Data modyfikacji: 2011-01-04 10:22:12.
Data wprowadzenia: 2011-01-05 14:34:55
Autor: Teresa Szymańska
Opublikowane przez: Anna Zatorska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl