> 2015 rok

2015 rok

Wizualizacja wyników w gminie Nowa Sucha

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-10-27 09:50:50.
 
Zbiorcze wyniki wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w gminie Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-10-26 15:10:21.

SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1

SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 2

SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 3

SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 4

SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 5

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-10-15 08:21:13.


 MULTIMEDIALNE KOMUNIKATY PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DOTYCZĄCE
WYBORÓW DO SEJMU RP I SENATU RP
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2015 R.


Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM (język polski migowy)

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT (język polski migowy)

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-10-13 10:50:58 | Data modyfikacji: 2015-10-13 10:52:10.

Technika głosowania w wyborach do Sejmu RP

Technika głosowania w wyborach do Senatu RP

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-10-13 09:22:12 | Data modyfikacji: 2015-10-13 10:52:10.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku z dnia 6 października 2015 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 16

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku z dnia 6 października 2015 roku o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 38

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-10-09 14:20:32 | Data modyfikacji: 2015-10-13 10:52:10.
 
Informacja Wójta Gminy Nowa Sucha o spotkaniu Członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-10-08 14:53:26 | Data modyfikacji: 2015-10-08 14:54:34.


MULTIMEDIALNE KOMUNIKATY PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DOTYCZĄCE
WYBORÓW DO SEJMU RP I SENATU RP
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2015 R.


Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Termin i technika głosowania

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne (wersja animowana)

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Uprawnieni

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni (wersja animowana)

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą (wersja animowana)

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-10-08 13:30:55 | Data modyfikacji: 2015-10-08 13:31:19.
 
Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 5 października 2015 r w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Swjmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-10-05 11:31:02 | Data modyfikacji: 2015-10-08 13:31:19.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Zgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

Pisemna deklaracja zawieraja informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Głosowanie korespondencyjne w kraju

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-09-25 13:58:30 | Data modyfikacji: 2015-10-08 13:31:19.

Informacja o zgłoszeniach kandydatów do składów obwodowych komisji w wyborach do Sejmu i Senatu RP wyznaczonych na dzień 25 października 2015 roku

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 - 10- 2015 r.

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-09-23 15:01:57 | Data modyfikacji: 2015-10-08 13:31:19.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWA SUCHA z dnia 22 września 2015r. o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokal obwodowej komisji wyborczej dostosowanej dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz głoso

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-09-23 12:21:30 | Data modyfikacji: 2015-10-21 14:51:34.
 
Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 31 sierpnia 2015 r w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP wyznaczonych na dzień 25 paźdiernika 2015 roku

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-09-11 14:34:18 | Data modyfikacji: 2015-10-21 14:51:34.
 
Wyciąg z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 roku o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarzadzonych na dzień 25 października 2015 roku

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-08-26 14:02:41 | Data modyfikacji: 2015-10-21 14:51:34.

Kalendarz Wyborczy

 
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-08-14 10:46:22 | Data modyfikacji: 2015-10-21 14:51:34.
Data wprowadzenia: 2015-08-14 10:46:22
Opublikowane przez: Tomasz Jurczak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl