> 2011 r.

2011 r.

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 20 grudnia 2011 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsuęwzięcia obejmującego budowę sieci gazowej.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 20 grudnia 2011 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsuęwzięcia obejmującego budowę sieci gazowej.

KOMUNIKAT Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 20 grudnia 2011 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsuęwzięcia obejmującego budowę sieci gazowej.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Marzanna Krakowiak | Data wprowadzenia: 2011-12-21 09:28:34.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 22 listopada 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia obejmującego przebudowę mostu drogowego.

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia obejmującego przebudowę mostu drogowego.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Marzanna Krakowiak | Data wprowadzenia: 2011-11-25 15:18:07.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowa Sucha zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycjicelu publicznego dla przedsięwzięcia obejmującego budowę sieci energetycznej kablowej SN 15 kV.

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia obejmującego budowę sieci energetycznej kablowej SN 15 kV.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Marzanna Krakowiak | Data wprowadzenia: 2011-08-31 12:00:32.

OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr RGKPI: 6730/28/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia obejmującego budowę kompleksu boisk sportowych "Moje boisko Orlik 2012".

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Marzanna Krakowiak | Data wprowadzenia: 2011-05-20 09:43:56 | Data modyfikacji: 2011-05-20 09:46:58.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr RGKPI:6730/23/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsiewzięcia obejmującego przebudowę i rozbudowę istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków na działce ewid. 395/5 w Kozłowie Biskupim.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-05-09 14:56:26 | Data modyfikacji: 2011-05-20 09:43:10.
Data wprowadzenia: 2011-05-09 14:56:26
Data modyfikacji: 2011-05-20 09:43:10
Opublikowane przez: Anna Zatorska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl