> 2011 r.

2011 r.

PROTOKÓŁ NR 5/2011 z posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ w dniu 17.05.2011 r. w sali Urzędu Gminy w Nowej Suchej.

PROTOKÓŁ NR 6/2011 z posiedzenia KOMISJI GOSPODARCZEJ w dniu 13.06.2011 r. w sali Urzędu Gminy w Nowej Suchej.

PROTOKÓŁ NR 7/2011 z posiedzenia KOMISJI SPOŁECZNO-BUDŻETOWEJ w dniu 18.08.2011 r. w sali Urzędu Gminy w Nowej Suchej.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Teresa Szymańska | Data wprowadzenia: 2011-09-22 10:15:14.

PROTOKÓŁ NR 4/2011 z posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ w dniu 18.04.2011 r. w sali Urzędu Gminy w Nowej Suchej.

PROTOKÓŁ NR 4/2011 z posiedzenia KOMISJI GOSPODARCZEJ w dniu 27.04.2011 r. w sali Urzędu Gminy w Nowej Suchej.

PROTOKÓŁ NR 5/2011 z posiedzenia KOMISJI GOSPODARCZEJ w dniu 11.05.2011 r. w sali Urzędu Gminy w Nowej Suchej.

PROTOKÓŁ NR 5/2011 z posiedzenia KOMISJI SPOŁECZNO-BUDŻETOWEJ w dniu 11.05.2011 r. w sali Urzędu Gminy w Nowej Suchej.

PROTOKÓŁ NR 6/2011 z posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ w dniu 24.05.2011 r. w sali Urzędu Gminy w Nowej Suchej.

PROTOKÓŁ NR 6/2011 z posiedzenia KOMISJI SPOŁECZNO-BUDŻETOWEJ w dniu 14.06.2011 r. w sali Urzędu Gminy w Nowej Suchej.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Teresa Szymańska | Data wprowadzenia: 2011-08-12 10:50:07.

PROTOKÓŁ NR 1 z posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ, KOMISJI BUDŻETOWO-OŚWIATOWEJ, KULTURY I SPORTU oraz KOMISJI ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO w dniu 20.01.2011 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.

PROTOKÓŁ NR 2/2011 z posiedzenia KOMISJI GOSPODARCZEJ w dniu 04.02.2011 r. w sali Urzędu Gminy.

PROTOKÓŁ NR 2/2011 z posiedzenia KOMISJI SPOŁECZNO-BUDŻETOWEJ w dniu 10.02.2011 r. w sali Urzędu Gminy.

PROTOKÓŁ NR 2/2011 z posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ w dniu 17.02.2011 r. w sali Urzędu Gminy.

PROTOKÓŁ NR 3/2011 z posiedzenia KOMISJI GOSPODARCZEJ w dniu 17.03.2011 r. w sali Urzędu Gminy.

PROTOKÓŁ Nr 3/2011 z posiedzenia KOMISJI SPOŁECZNO-BUDŻETOWEJ w dniu 21.03.2011 r. w sali Urzędu Gminy.

PROTOKÓŁ NR 3/2011 z posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ w dniu 31.03.2011 R. w sali Urzędu Gminy w Nowej Suchej.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Teresa Szymańska | Data wprowadzenia: 2011-05-05 09:29:56.
Data wprowadzenia: 2011-05-05 09:29:56
Autor: Teresa Szymańska
Opublikowane przez: Anna Zatorska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl