> 2012 r.

2012 r.

 
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego rozbudowę remizy strażackiej OSP Orłów

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Marzanna Krakowiak | Data wprowadzenia: 2013-01-03 17:15:01.
 
KOMUNIKAT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego rozbudowę remizy strażackiej OSP Orłów

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2013-01-03 17:07:16 | Data modyfikacji: 2013-01-03 17:07:49.
 
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Nowa Sucha o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę zabudowanej działki nr 45/1 położonej w miejscowości Nowa Sucha, na okres 3 lat.

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-12-11 17:45:10 | Data modyfikacji: 2013-01-03 17:07:49.
 
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Marzanna Krakowiak | Data wprowadzenia: 2012-11-28 12:47:05 | Data modyfikacji: 2013-01-03 17:07:49.
 
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 16 listopada 2012 r. o wydanej decyzji na rozbudowę i przebudowę remizy strażackiej OSP zlokalizowanej w miejscowości Nowa Sucha w gminie Nowa Sucha

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Marzanna Krakowiak | Data wprowadzenia: 2012-11-20 16:32:41 | Data modyfikacji: 2013-01-03 17:07:49.
 
INFORMACJA o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Elżbieta Grzywacz | Data wprowadzenia: 2012-11-01 20:52:03 | Data modyfikacji: 2013-01-03 17:07:49.
 
OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji środowiskowej z dn. 23.10.2012 r.

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Elżbieta Grzywacz | Data wprowadzenia: 2012-11-01 20:34:47 | Data modyfikacji: 2013-01-03 17:07:49.
 
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 29 października 2012 roku

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Marzanna Krakowiak | Data wprowadzenia: 2012-10-30 15:16:35 | Data modyfikacji: 2013-01-03 17:07:49.
 
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 22 października 2012 r.

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Marzanna Krakowiak | Data wprowadzenia: 2012-10-24 15:06:11 | Data modyfikacji: 2012-10-24 15:06:38.
 
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 16 października 2012 r.

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Marzanna Krakowiak | Data wprowadzenia: 2012-10-16 15:03:04 | Data modyfikacji: 2012-10-16 15:08:08.

KOMUNIKAT Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 10 października 2012 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 10 października 2012 r.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Marzanna Krakowiak | Data wprowadzenia: 2012-10-11 13:20:18 | Data modyfikacji: 2012-10-16 15:08:08.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sucha z dnia 12 września 2012 r.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Marzanna Krakowiak | Data wprowadzenia: 2012-09-12 17:48:51 | Data modyfikacji: 2012-10-16 15:08:08.

INFORMACJA o wykazie lokalu przeznaczonego do wydzierżawienia przez Gminę Nowa Sucha.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Elżbieta Grzywacz | Data wprowadzenia: 2012-08-26 17:23:51 | Data modyfikacji: 2012-10-16 15:08:08.

Ogłoszenie Starosty Sochaczewskiego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-07-09 10:23:26 | Data modyfikacji: 2012-10-16 15:08:08.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowa Sucha o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Sucha sporządzanego dla fragmentu wsi Nowa Sucha.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-05-22 16:27:41 | Data modyfikacji: 2012-10-16 15:08:08.

DECYZJA Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 14 maja 2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Marzanna Krakowiak | Data wprowadzenia: 2012-05-16 14:02:40 | Data modyfikacji: 2012-10-16 15:08:08.

KOMUNIKAT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego budowę sieci gazowej.

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego budowę sieci gazowej.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Marzanna Krakowiak | Data wprowadzenia: 2012-04-19 12:53:22 | Data modyfikacji: 2012-10-16 15:08:08.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 30 marca 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Marzanna Krakowiak | Data wprowadzenia: 2012-04-03 10:48:09 | Data modyfikacji: 2012-10-16 15:08:08.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 10 lutego 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Marzanna Krakowiak | Data wprowadzenia: 2012-02-15 10:24:16 | Data modyfikacji: 2012-10-16 15:08:08.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 02 lutego 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Marzanna Krakowiak | Data wprowadzenia: 2012-02-07 10:46:20 | Data modyfikacji: 2012-10-16 15:08:08.
Data wprowadzenia: 2012-02-07 10:46:20
Autor: Marzanna Krakowiak
Opublikowane przez: Anna Zatorska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl