> 2016 r.

2016 r.

Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zasad dokumentowania i rozliczania godzin nadliczbowych

Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zasad dokumentowania i rozliczania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych

Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie powierzenia obowiązku prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości szkól i przedszkola prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha

Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2016-2020

Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku

Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie: przyjęcia planu kontroli zarządczej w zakresie organizacyjno-prawnym i finansowym na rok 2017 w Urzędzie Gminy Nowa Sucha i jednostkach organizacyjnych podległych G

Zarządzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Nowa Sucha

Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy oraz sposobie informowania pracowników Urzędu Gminy Nowa Sucha o ryzyku zawodowym

Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 29 grudnia 2016 roku Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie centralizacji w zakresie podatku od towarów i usług Gminy Nowa Sucha oraz jej jednostek budżetowych

Zarządzenie Nr 45/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 44/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 20 grudnia 2016 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2016

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-12-30 14:35:04.

Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 7 grudnia 2016 r roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Nowa Sucha do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 7 grudnia 2016 r roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Nowa Sucha do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 7 grudnia 2016 r roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Nowa Sucha do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 7 grudnia 2016 r roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Nowa Sucha do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 7 grudnia 2016 r roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Nowa Sucha do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 7 grudnia 2016 r roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Nowa Sucha do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 7 grudnia 2016 r roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Nowa Sucha do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-12-09 14:29:57.

Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 29 listopada 2016 r roku w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowa Sucha

Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 29 listopada 2016 r roku w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjam

Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 29 listopada 2016 r roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 22 listopada 2016 r roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 15 listopada 2016 r roku w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na 2017 rok

Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 15 listopada 2016 r w sprawie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 10 listopada 2016 r w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 3 listopada 2016 r roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 20 października 2016 r roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 14 października 2016 r roku w sprawie wyznaczenia rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania w gospodarstwach rolnych zwierząt z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego

Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 6 października 2016 r roku w sprawie powołania likwidatora jednostki organizacyjnej Gminy Nowa Sucha pod nazwą Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Nowej Suchej, komisji likwidac

Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 28 września 2016 r roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na 2016 rok

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-12-01 12:19:44.

Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 14 września 2016 r roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 26 sierpnia 2016 r roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 16 sierpnia 2016 r w w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym informacji o realizacji przedsi

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-09-20 13:23:40.

Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 22 lipca 2016 r zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 21 lipca 2016 r w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego celem zintegrowania działań służb i instytucji na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie Gminy Nowa Sucha.

Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 20 lipca 2016 r w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych

Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 19 lipca 2016 r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela m

Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 29 czerwca 2016 r zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 15 czerwca 2016 r w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 24 maja 2016 r w sprawie określenia procedur wykorzystania funduszu soleckiego

Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 19 maja 2016 r zmieniające Uchwalę Budżetową Gminy na rok 2016.

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-08-01 14:44:36.

Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 25 kwietnia 2016 r zmieniające Uchwalę Budżetową Gminy na rok 2016.

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-05-11 14:11:41.

Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 1 kwietnia 2016 r w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postepowań w sprawie świadczenia wychowawczego wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2014 roku o pomocy państwa w wychowaniu dz

Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 29 marca 2016 r zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 25 marca 2016 r roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2015.

Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 21 marca 2016 r w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 11 marca 2016 r w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia czynności procesowej

Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 8 marca 2016 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2016-2020

Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 2 marca 2016 r zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 25 lutego 2016 r w sprawie ustalenia udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w ramach ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 18 lutego 2016 r w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na terenie Gminy Nowa Sucha

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-04-18 14:34:24.

Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 stycznia 2016 r w sprawie ustalenia harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, k

 
Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie powołania imiennego składu Komisji Konkursowej do oceny i zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Nowa Sucha z zakresu: „Kultury fizycznej i sportu” w 2016 roku

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-01-28 12:52:12 | Data modyfikacji: 2016-01-28 12:53:01.
 
Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Nowa Sucha na rok 2016 z zakresu „Kultury fizycznej i sportu”

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-01-04 14:02:40 | Data modyfikacji: 2016-01-28 08:00:49.
Data wprowadzenia: 2016-01-04 14:02:40
Data modyfikacji: 2016-01-28 08:00:49
Opublikowane przez: Tomasz Jurczak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl