> 2017 r.

2017 r.

Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia planu kontroli zarządczej w zakresie organizacyjno-prawnym i finansowym na rok 2018 w Urzędzie Gminy Nowa Sucha i jednostkach organizacyjnych podległych Gm

Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 12 grudnia 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Nowa Sucha

Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami poz

Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 21 listopada 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Sucha

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-12-06 13:52:45 | Data modyfikacji: 2018-03-23 15:09:45.

Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 26 października 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 4 października 2017 roku W sprawie uruchomienia Stałego Dyżuru Wójta Gminy Nowa Sucha w Systemie Stałych Dyżurów Wojewody Mazowieckiego na potrzeby uczestnictwa w przeprowadzanym powiatowym ćw

Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 28 września 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Dorocie Wosińskiej

Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 28 września 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 18 września 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Suchej do poświadczania za zgodność odpisu dokumentu z okazanym oryginałem w

Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym informacji realizacj

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-10-11 08:57:34 | Data modyfikacji: 2018-03-23 15:09:45.

Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jakuba Kopacza w Nowej Suchej

Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Kozłowie Szlacheckim

Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 24 lipca 2017 r zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2017

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-08-25 12:25:27 | Data modyfikacji: 2018-03-23 15:09:45.

Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 19 lipca 2017 r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela m

Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 19 lipca 2017 r w sprawie powołania w Urzędzie Gminy stałej komisji przetargowej do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 17 lipca 2017 r w sprawie dnia ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Nowa Sucha w zamian za dzień śiąteczny przypadający w wolną sobotę w 2017 roku

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-07-20 12:27:56 | Data modyfikacji: 2018-03-23 15:09:45.

Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 3 lipca 2017 r w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Nowa Sucha do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 3 lipca 2017 r w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Nowa Sucha do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i poświadczania za zgodność odpisu dokumentów

Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 3 lipca 2017 r w sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego

Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 czerwca 2017 r w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Nowa Sucha do prowadzenia spraw osobowych i poświadczania za zgodność odpisu dokumentu

Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 czerwca 2017 r w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Nowa Sucha do poświadczania za zgodność odpisu dokumentu z okazanym oryginałem w ramach prowadzonego przez Wójta Gminy Nowa Such

Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 czerwca 2017 r w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Nowa Sucha do poświadczania za zgodność odpisu dokumentu z okazanym oryginałem w ramach prowadzonego przez Wójta Gminy Nowa Such

Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 czerwca 2017 r w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Nowa Sucha do poświadczania za zgodność odpisu dokumentu z okazanym oryginałem w ramach prowadzonego przez Wójta Gminy Nowa Such

Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 czerwca 2017 r w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Nowa Sucha do poświadczania za zgodność odpisu dokumentu z okazanym oryginałem w ramach prowadzonego przez Wójta Gminy Nowa Such

Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 czerwca 2017 r w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Nowa Sucha do poświadczania za zgodność odpisu dokumentu z okazanym oryginałem w ramach prowadzonego przez Wójta Gminy Nowa Such

Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 czerwca 2017 r w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Nowa Sucha do poświadczania za zgodność odpisu dokumentu z okazanym oryginałem w ramach prowadzonego przez Wójta Gminy Nowa Such

Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 czerwca 2017 r w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Nowa Sucha do poświadczania za zgodność odpisu dokumentu z okazanym oryginałem w ramach prowadzonego przez Wójta Gminy Nowa Such

Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 czerwca 2017 r w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Nowa Sucha do poświadczania za zgodność odpisu dokumentu z okazanym oryginałem w ramach prowadzonego przez Wójta Gminy Nowa Such

Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 czerwca 2017 r w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Nowa Sucha do poświadczania za zgodność odpisu dokumentu z okazanym oryginałem w ramach prowadzonego przez Wójta Gminy Nowa Such

Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 czerwca 2017 r w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Nowa Sucha do poświadczania za zgodność odpisu dokumentu z okazanym oryginałem w ramach prowadzonego przez Wójta Gminy Nowa Such

Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 czerwca 2017 r w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Nowa Sucha do poświadczania za zgodność odpisu dokumentu z okazanym oryginałem w ramach prowadzonego przez Wójta Gminy Nowa Such

Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 czerwca 2017 r w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Nowa Sucha do poświadczania za zgodność odpisu dokumentu z okazanym oryginałem w ramach prowadzonego przez Wójta Gminy Nowa Such

Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 czerwca 2017 r w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do występowania w imieniu gminy Nowa Sucha

Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 czerwca 2017 r w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Nowa Sucha do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 czerwca 2017 r w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Nowa Sucha do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 czerwca 2017 r w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Nowa Sucha do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 czerwca 2017 r w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Nowa Sucha do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 czerwca 2017 r w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Nowa Sucha do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 czerwca 2017 r zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 czerwca 2017 r w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-07-06 11:07:08 | Data modyfikacji: 2018-03-23 15:09:45.

Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 12 czerwca 2017 r w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Nowa Sucha

Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 12 czerwca 2017 r w sprawie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jakuba Kopacza

Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 12 czerwca 2017 r w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Kozłowie Szlacheckim

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-06-19 14:18:21 | Data modyfikacji: 2018-03-23 15:09:45.

Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 29 maja 2017 r w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jakuba Kopacza w Nowej Suchej, z siedzibą pod adresem: Nowa Sucha 16, 96-513 Nowa Sucha.

Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 29 maja 2017 r w sprawie głoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Kozłowie Szlacheckim, z siedzibą pod adresem: Kozłów Szlache

Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 22 maja 2017 r w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w gminie Nowa Sucha

Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 19 maja 2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-05-29 12:59:11 | Data modyfikacji: 2018-03-23 15:09:45.

Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 8 maja 2017 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 28 kwietnia 2017 r w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Nowa Sucha

Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 28 kwietnia 2017 w sprawie utworzenia stanowiska Zastępcy Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej

Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 26 kwietnia 2017 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2017

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-05-17 13:59:06 | Data modyfikacji: 2018-03-23 15:09:45.

Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 7 kwietnia 2017 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem" (Dz.U. z 2016r., poz. 18

Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 7 kwietnia 2017 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem" (Dz.U. z 2016r., poz. 18

Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 7 kwietnia 2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 31 marca 2017 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 30 marca 2017 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 24 marca 2017 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 24 marca 2017 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2016

Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 20 marca 2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 10 marca 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2017 - 2023

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-04-11 14:50:33 | Data modyfikacji: 2018-03-23 15:09:45.

Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 19 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, kl

Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 9 lutego 2017 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 7 lutego 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2017 - 2023

Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 30 stycznia 2017 w sprawie powołania imiennego składu Komisji Konkursowej do oceny i zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Nowa Sucha z zakresu: ,,Kultury fizycznej i sportu" w

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-03-03 14:36:14 | Data modyfikacji: 2018-03-23 15:09:45.

Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentów dotyczących przedsięwzięcia pn. ,,Poprawa standardu gminnej sieci drogowej -przebudowa drogi nr 382803

Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Nowa Sucha na rok 2017 z zakresu: „Kultury fizycznej i sportu”

NIEAKTUALNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2017

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2017

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-01-04 11:55:47 | Data modyfikacji: 2018-03-23 15:09:45.
Data wprowadzenia: 2017-01-04 11:55:47
Opublikowane przez: Tomasz Jurczak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl