> 2011 r.

2011 r.

Uchwała Nr 398/P/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Nowa Sucha projekcie uchwały budżetowej.

INFORMACJA o uchwalonym budżecie Gminy Nowa Sucha na rok 2011.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Agata Żywicka | Data wprowadzenia: 2011-02-02 19:00:37 | Data modyfikacji: 2011-02-02 19:03:01.

BUDŻET NA 2011 ROK:

Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Sucha na rok 2011 Nr 21/IV/2011 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 27 stycznia 2011 roku.

UZASADNIENIE do projektu budżetu na 2011 rok.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2011 - DOCHODY.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2011 - WYDATKI.

Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na rok 2011 - WYDATKI BIEŻĄCE.

Załącznik Nr 2b do uchwały budżetowej na rok 2011 - WYDATKI MAJĄTKOWE.

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2011 - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 R..

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2011 - DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI.

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2011 - DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2011 - WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2011 - DOTACJE PODMIOTOWE W 2011 R..

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2011 - DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2011 R.

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2011 - WYDATKI NA 2011 ROK OBEJMUJĄCE ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY, W TYM REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.

Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2011 - WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2011.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Agata Żywicka | Data wprowadzenia: 2011-02-02 13:05:34 | Data modyfikacji: 2011-02-02 19:02:41.

Uchwała Nr 84/P/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej.

Uchwała Nr 85/P/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-03-09 11:59:13 | Data modyfikacji: 2011-02-02 19:02:41.

UCHWAŁY ZMIENIAJĄCE UCHWAŁĘ BUDŻETOWĄ GMINY NOWA SUCHA NA ROK 2011:


Uchwała Nr 33/VI/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 marca 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 wraz z uzasadnieniem.


Załącznik nr 1 do uchwały Nr 33/VI/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 marca 2011 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 - DOCHODY.


Załącznik nr 2 do uchwały Nr 33/VI/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 marca 2011 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 - WYDATKI.


Załącznik nr 2a do uchwały Nr 33/VI/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 marca 2011 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 - WYDATKI BIEŻĄCE.


Załącznik nr 2b do uchwały Nr 33/VI/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 marca 2011 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 - WYDATKI MAJĄTKOWE.


Załącznik nr 3 do uchwały Nr 33/VI/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 marca 2011 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 R..


Załącznik nr 4 do uchwały Nr 33/VI/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 marca 2011 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 - WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2011.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-04-20 13:20:48 | Data modyfikacji: 2011-04-20 13:21:02.
Data wprowadzenia: 2011-04-20 13:20:48
Data modyfikacji: 2011-04-20 13:21:02
Opublikowane przez: Anna Zatorska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl