> 2015 rok

2015 rok

 
Zawiadomienie o wyniku postepowania. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "Obsługa bankowa budżetu Gminy Nowa Sucha oraz gminnych jednostek organizacyjnych w latach 2016-2021"

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-12-17 12:11:53.
 
Zawiadomienie o wyniku postepowania. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : "Zakup węgla kamiennego oraz miału węglowego wraz z dostawą do kotłowni podległych pod Urząd Gminy Nowa Sucha"

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-10-02 07:56:21.
 
Informacja o danych z otwarcia ofert. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup węgla kamiennego oraz miału węglowego wraz z dostawą do kotłowni podległych pod Urząd Gminy Nowa Sucha"

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-10-01 14:18:39.
 
Zawiadomienie o wyniku postepowania. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowa budynku byłej kotłowni na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rokotów, gm. Nowa Sucha"

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-09-21 11:38:37.
 
Informacja o danych z otwarcia ofert. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa budynku byłej kotłowni na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rokotów, gm. Nowa Sucha"

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-09-09 12:39:15.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia : „Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha"

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-09-04 08:13:02.
 
Zawiadomienie o wyniku postepowania. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : „Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-08-20 13:50:39.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia : „Remont oraz przebudowa dróg na terenie gminy Nowa Sucha”

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-08-13 07:42:13.
 
Informacja o danych z otwarcia ofert. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : „Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha”

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-07-29 18:20:46.
 
Zawiadomienie o wyniku postepowania. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont oraz przebudowa dróg na terenie gminy Nowa Sucha”

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-07-15 13:48:08.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: „Zakup i dostawa kruszywa kamiennego do bieżących remontów dróg gminnych na terenie gminy Nowa Sucha”

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-06-25 14:54:09.
 
Zawiadomienie o wyniku postepowania. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : „Zakup i dostawa kruszywa kamiennego do bieżących remontów dróg gminnych na terenie gminy Nowa Sucha”

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-05-15 18:43:18.
 
Informacja o danych z otwarcia ofert. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : „Zakup i dostawa kruszywa kamiennego do bieżących remontów dróg gminnych na terenie gminy Nowa Sucha”

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-05-11 14:13:30 | Data modyfikacji: 2015-05-15 18:42:13.
 
Zawiadomienie o wyniku postepowania. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego Nr Nr 1/MP/2015/POKL/9.1.2 na: zakup wraz z dostawą materiałów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych oraz artykułów biurowych potrzebnych do prowadzenia zajęć realizowanych w projekcie „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe — Moja przyszłość”

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-02-11 15:28:51 | Data modyfikacji: 2015-05-15 18:42:13.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie "Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Nowej Suchej"

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-01-09 15:10:21 | Data modyfikacji: 2015-05-15 18:42:13.

Zobacz:
 2018 rok .  2017 rok .  2016 rok .  2015 rok .  2014 rok .  2013 rok .  2012 rok .  2011 rok .  2010 rok . 
Data wprowadzenia: 2015-01-09 15:10:21
Opublikowane przez: Tomasz Jurczak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl