Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Nowa Sucha  www.nowasucha.pl
Archiwum-2
Dane
Gmina
Urząd Gminy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Herb i barwy Gminy Nowa Sucha
Dane statystyczne
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
PRAWO LOKALNE
Regulamin Organizacyjny
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego
Obwieszczenia, decyzje, komunikaty
Programy
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
WYBORY
Wybory samorządowe
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
Wybory Prezydenta RP
Wybory do Sejmu i Senatu RP
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY ŁAWNIKÓW 2016
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 r.
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Składanie wniosków elektronicznych

Profil Zaufany ePUAP (informacja)

INNE
ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY NOWA SUCHA
ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWA SUCHA
Jednostki pomocnicze
Konsultacje społeczne
Informacje oświatowe
Jednostki organizacyjne
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Przetargi
Informacja o otrzymanych dofinansowaniach
Ochrona środowiska
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Oświadczenia majątkowe
Nabór na wolne stanowiska
Zaproszenia na sesje Rady Gminy w Nowej Suchej
Protokoły z obrad sesji Rady Gminy w Nowej Suchej
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych
Informacje nieudostępnione
SERWIS
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Strona główna  

Dane

 

GMINA
NAZWA GMINY Nowa Sucha
RODZAJ gmina wiejska
LOKALIZACJA województwo mazowieckie, powiat sochaczewski
KOD 96-513
MIEJSCOWOŚĆ Nowa Sucha 59A
KONTAKT tel./faks (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl
Wójt Gminy

Maciej Szymon Mońka
tel. (46) 861-20-51 w. 21 
wojt@nowasucha.pl

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Robert Mikulski 

Sekretarz Gminy

Hanna Frankowska-Wojda 
tel. (46) 861-20-51 w. 30 
sekretarz@nowasucha.pl

Skarbnik Gminy

Agata Żywicka 
tel. (46) 861-20-51 w. 16 
skarbnik@nowasucha.pl

INFORMACJA O GODZINACH PRZYJMOWANIA KLIENTÓW

 

Wójt Gminy Nowa Sucha przyjmuje klientów:

 

  • w poniedziałki w godzinach od 10:00 do 12:00.
  • we wtorki w godzinach od 16:00 do 17:00

 

Przewodniczący Rady Gminy w Nowej Suchej Mariusz Mikulski przyjmuje klientów:

 

  • w I i III poniedziałek miesiąca w godzinach od 10.00 do 12.00
  • w II i IV wtorek miesiąca w godzinach od 15.00 do 17.00

 

Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej Sławomir Kuczek przyjmuję klientów:

 

  • w poniedziałki w godzinach 12:00 do 15:15
  • w piątki w godzinach od 12.00 do 15.15
 
Data wprowadzenia informacji 2003-08-25 10:25:54 Informację zaktualizowano 2017-09-22 09:38:12, wprowadzający: Tomasz Jurczak
wersja do druku