bip.nowasucha.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Nowa Sucha www.nowasucha.pl
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych strona główna 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowa Sucha

INFORMACJA o rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowa Sucha.

WNIOSEK o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowa Sucha.

OŚWIADCZENIE.

W N I O S E K o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-16 12:38:00 Informację zaktualizowano 2015-06-25 14:49:08, wprowadzający: Tomasz Jurczak, autor: Bogumiła Kamionka
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.nowasucha.pl