Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Nowa Sucha  www.nowasucha.pl
Archiwum-2
Dane
Gmina
Urząd Gminy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Herb i barwy Gminy Nowa Sucha
Dane statystyczne
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
PRAWO LOKALNE
Regulamin Organizacyjny
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego
Obwieszczenia, decyzje, komunikaty
Programy
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
WYBORY
Wybory samorządowe
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
Wybory Prezydenta RP
° 2015 rok
° Ponowne Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory do Sejmu i Senatu RP
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY ŁAWNIKÓW 2016
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 r.
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Składanie wniosków elektronicznych

Profil Zaufany ePUAP (informacja)

INNE
ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY NOWA SUCHA
ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWA SUCHA
Jednostki pomocnicze
Konsultacje społeczne
Informacje oświatowe
Jednostki organizacyjne
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Przetargi
Informacja o otrzymanych dofinansowaniach
Ochrona środowiska
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Oświadczenia majątkowe
Nabór na wolne stanowiska
Zaproszenia na sesje Rady Gminy w Nowej Suchej
Protokoły z obrad sesji Rady Gminy w Nowej Suchej
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych
Informacje nieudostępnione
SERWIS
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory Prezydenta RP > 2015 rok strona główna 

2015 rok

Wyniki I tury wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-12 12:51:02, wprowadzający: Tomasz Jurczak

Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 7 maja 2015 r w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Kurdwanowie

Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 7 maja 2015 r w sprawie: wygaśnięcia członkowstwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Kurdwanowie

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-07 12:43:49 Informację zaktualizowano 2015-05-07 12:44:57, wprowadzający: Tomasz Jurczak

Apel Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2015 r. do Wyborców

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-24 10:02:54, wprowadzający: Tomasz Jurczak

Komunikaty PKW w zakresie bieżących wyborów


Strona informująca o wyborach

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-24 09:39:34, wprowadzający: Tomasz Jurczak
 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-23 14:55:33 Informację zaktualizowano 2015-04-23 15:01:03, wprowadzający: Tomasz Jurczak
 Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 20 kwietnia 2015 r w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
Data wprowadzenia informacji 2015-04-22 11:46:28, wprowadzający: Tomasz Jurczak
 OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarzdzonych na dzień 10 maja 2015 roku
Data wprowadzenia informacji 2015-04-20 12:44:59, wprowadzający: Tomasz Jurczak
 Informacja o możliwości sprawdzania się w spisie wyborców
Data wprowadzenia informacji 2015-04-20 12:42:15, wprowadzający: Tomasz Jurczak
 Informacja Wójta Gminy Nowa Sucha o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 - 05 - 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-04-07 14:01:22 Informację zaktualizowano 2015-04-07 14:02:06, wprowadzający: Tomasz Jurczak
 Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 - 05 - 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-04-07 11:12:38, wprowadzający: Tomasz Jurczak
 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWA SUCHA z dnia 01 kwietnia 2015 roku o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-04-01 13:33:07, wprowadzający: Tomasz Jurczak

Informacja Wójta Gminy Nowa Sucha o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejzarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

WNIOSEK O SPORZADZENIE AKTU PELNOMOCNICTWA DO GLOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015.pdf

ZGODA NA PRZYJECIE PELNOMOCNICTWA DO GLOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015.pdf

Informacja dla osób niepełnosprawnych o miejscu udzielania informacji dotyczących wyborów na Prezydenta RP

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-18 09:16:09, wprowadzający: Tomasz Jurczak
 Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 11 marca 2015 r w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2015-03-12 08:47:11, wprowadzający: Tomasz Jurczak

Pismo Komisarza Wyborczego w Płocku o głosowaniu korespondencyjnym

Instrukcja głosowania korespondencyjnego

ZGŁOSZENIE zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-20 12:14:16, wprowadzający: Tomasz Jurczak

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DNIA 4LUTEGO 2015 ROKU O ZARZĄDZENIU WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-20 10:14:23, wprowadzający: Tomasz Jurczak

INFORMACJA DOTYCZĄCA GŁOSOWANIA W WYBORACH NA PREZYDENTA RP

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-20 10:14:03, wprowadzający: Tomasz Jurczak
wersja do druku