Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Nowa Sucha  www.nowasucha.pl
Archiwum-2
Dane
Gmina
Urząd Gminy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Herb i barwy Gminy Nowa Sucha
Dane statystyczne
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
PRAWO LOKALNE
Regulamin Organizacyjny
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego
Obwieszczenia, decyzje, komunikaty
Programy
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
WYBORY
Wybory samorządowe
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
Wybory Prezydenta RP
Wybory do Sejmu i Senatu RP
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY ŁAWNIKÓW 2016
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 r.
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Składanie wniosków elektronicznych

Profil Zaufany ePUAP (informacja)

INNE
ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY NOWA SUCHA
ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWA SUCHA
Jednostki pomocnicze
Konsultacje społeczne
Informacje oświatowe
Jednostki organizacyjne
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Przetargi
Informacja o otrzymanych dofinansowaniach
Ochrona środowiska
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Oświadczenia majątkowe
Nabór na wolne stanowiska
Zaproszenia na sesje Rady Gminy w Nowej Suchej
Protokoły z obrad sesji Rady Gminy w Nowej Suchej
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych
Informacje nieudostępnione
SERWIS
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Konsultacje społeczne strona główna 

Konsultacje społeczne

Ogłoszenie o konsultacjach

PROJEKT - Program współpracy Gminy Nowa Sucha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Formularz zgłaszania opinii do projektu

Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami poz

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-06 14:01:13 Informację zaktualizowano 2017-12-06 14:01:33, wprowadzający: Tomasz Jurczak

Informacja Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 29 listopada 2016 r.

PROJEKT - Program współpracy Gminy Nowa Sucha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 29 listopada 2016 r roku w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjam

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-01 13:09:24, wprowadzający: Tomasz Jurczak
 Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych z projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Nowa Sucha na lata 2015-2020”
Data wprowadzenia informacji 2015-12-18 14:26:17 Informację zaktualizowano 2015-12-18 14:28:42, wprowadzający: Tomasz Jurczak

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Sucha o wyłożeniu do konsultacji społecznych „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Sucha na lata 2015-2020"

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Sucha na lata 2015-2020

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-24 15:17:54 Informację zaktualizowano 2015-11-24 15:18:09, wprowadzający: Tomasz Jurczak

Informacja Wójta Gminy Nowa Sucha o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

PROJEKT - Program współpracy Gminy Nowa Sucha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 12 listopada 2015 r w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami poz

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-16 15:02:39 Informację zaktualizowano 2015-11-16 15:02:53, wprowadzający: Tomasz Jurczak
 Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowa Sucha na lata 2015 – 2030.
Data wprowadzenia informacji 2015-10-23 13:48:19 Informację zaktualizowano 2015-10-23 13:49:11, wprowadzający: Tomasz Jurczak

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych na temat Strategii Rozwoju Gminy Nowa

Strategia Rozwoju Gminy Nowa Sucha

Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 26 czerwca 2015 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowa Sucha na lata 2015 - 2030

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-06 14:41:30 Informację zaktualizowano 2015-07-06 14:42:52, wprowadzający: Tomasz Jurczak

Zarządzenie nr 46/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami

Program współpracy Gminy Nowa Sucha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-25 15:54:25 Informację zaktualizowano 2014-11-25 15:54:45, wprowadzający: Tomasz Jurczak

Ogłoszenie konsultacje społeczne

Antoniew - Statut sołectwa

Borzymówka - Statut sołectwa

Braki - Statut sołectwa

Glinki - Statut sołectwa

Kolonia Gradowska - Statut sołectwa

Kornelin - Leonów - Statut sołectwa

Kościelna Góra - Statut sołectwa

Kozłów Biskupi - Statut sołectwa

Kozłów Szlachecki - Statut sołectwa

Kurdwanów - Statut sołectwa

Marysinek - Statut sołectwa

Mizerka - Stary Żylin - Statut sołectwa

Nowa Sucha - Statut sołectwa

Nowy Białynin - Statut sołectwa

Nowy Dębsk - Statut sołectwa

Nowy Kozłów Drugi - Szeligi - Statut sołectwa

Nowy Kozłów Pierwszy - Statut sołectwa

Okopy - Statut sołectwa

Orłów - Statut sołectwa

Rokotów - Statut sołectwa

Roztropna - Statut sołectwa

Stara Sucha - Nowy Żylin - Statut sołectwa

Stary Białynin - Statut sołectwa

Stary Dębsk - Statut sołectwa

Wikcinek - Statut sołectwa

Zakrzew - Statut sołectwa

DO POBRANIA: Załącznik w sprawie konsultacji z mieszkańcami projektu statutu sołectwa

 Zarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 18 sierpnia 2014 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Nowa Sucha
Data wprowadzenia informacji 2014-08-22 12:54:57 Informację zaktualizowano 2014-11-25 15:54:39, wprowadzający: Tomasz Jurczak
wersja do druku