Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Nowa Sucha  www.nowasucha.pl
Archiwum-2
Dane
Gmina
Urząd Gminy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Herb i barwy Gminy Nowa Sucha
Dane statystyczne
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
PRAWO LOKALNE
Regulamin Organizacyjny
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego
Obwieszczenia, decyzje, komunikaty
Programy
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
WYBORY
Wybory samorządowe
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
Wybory Prezydenta RP
Wybory do Sejmu i Senatu RP
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY ŁAWNIKÓW 2016
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 r.
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Składanie wniosków elektronicznych

Profil Zaufany ePUAP (informacja)

INNE
ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY NOWA SUCHA
ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWA SUCHA
Jednostki pomocnicze
Konsultacje społeczne
Informacje oświatowe
Jednostki organizacyjne
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Przetargi
Informacja o otrzymanych dofinansowaniach
Ochrona środowiska
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Oświadczenia majątkowe
Nabór na wolne stanowiska
Zaproszenia na sesje Rady Gminy w Nowej Suchej
Protokoły z obrad sesji Rady Gminy w Nowej Suchej
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych
Informacje nieudostępnione
SERWIS
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje oświatowe strona główna 

Informacje oświatowe
 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE NOWA SUCHA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-11-10 14:00:44 Informację zaktualizowano 2017-11-10 14:02:03, wprowadzający: Tomasz Jurczak
 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE NOWA SUCHA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-10-14 13:46:07, wprowadzający: Tomasz Jurczak
 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE NOWA SUCHA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-10-13 16:07:50 Informację zaktualizowano 2015-10-13 16:37:15, wprowadzający: Tomasz Jurczak

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE NOWA SUCHA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-13 16:37:36, wprowadzający: Tomasz Jurczak
 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE NOWA SUCHA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-11-06 11:49:28 Informację zaktualizowano 2015-10-13 16:36:57, wprowadzający: Tomasz Jurczak
wersja do druku