Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Nowa Sucha  www.nowasucha.pl
Archiwum-2
Dane
Gmina
Urząd Gminy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Herb i barwy Gminy Nowa Sucha
Dane statystyczne
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
PRAWO LOKALNE
Regulamin Organizacyjny
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego
Obwieszczenia, decyzje, komunikaty
Programy
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
° Stawki podatkowe - 2017 r.
° Stawki podatkowe - 2016 r.
° Stawki podatkowe - 2015 r.
° Stawki podatkowe - 2014 r.
° Stawki podatkowe - 2013 r.
° Stawki podatkowe - 2012 r.
° Stawki podatkowe - 2011 r.
° Stawki podatkowe - 2010 r.
° Stawki podatkowe - 2009 r.
° Stawki podatkowe - 2008 r.
° Stawki podatkowe - 2007 r.
° Wzory informacji podatkowych
° Wzory deklaracji podatkowych
° Pomoc publiczna
WYBORY
Wybory samorządowe
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
Wybory Prezydenta RP
Wybory do Sejmu i Senatu RP
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY ŁAWNIKÓW 2016
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 r.
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Składanie wniosków elektronicznych

Profil Zaufany ePUAP (informacja)

INNE
ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY NOWA SUCHA
ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWA SUCHA
Jednostki pomocnicze
Konsultacje społeczne
Informacje oświatowe
Jednostki organizacyjne
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Przetargi
Informacja o otrzymanych dofinansowaniach
Ochrona środowiska
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Oświadczenia majątkowe
Nabór na wolne stanowiska
Zaproszenia na sesje Rady Gminy w Nowej Suchej
Protokoły z obrad sesji Rady Gminy w Nowej Suchej
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych
Informacje nieudostępnione
SERWIS
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podatki i opłaty strona główna 

Podatki i opłaty

PODATKI I OPŁATY

Gmina ma prawo pozyskiwania dochodów własnych, do których zalicza się między innymi dochody stanowiące wpływy z podatków i opłat ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.

Gmina posiada uprawnienia do decydowania o wielkości wpływów z tytułu podatków i opłat liokalnych tj.:

 • podatek rolny
 • podatek od nieruchomości
 • podatek leśny
 • podatek od środków transportowych
 • opłata targowa.

W ramach uprawnień gminy wyłączne kompetencje do ustalania wysokości stawek, nie wyższych jednak od określonych ustawowo, posiada Rada Gminy.

Wpłta w/w podatków i opłat dokonywać można w banku na konto Urzędu Gminy Nowa Sucha:

BS Sochaczew Nr 18 9283 0006 0031 0095 2000 0050

U sołtysa można opłacić: podatek rolny, od nieruchomości, leśny.

TERMINY OPŁAT:

Podatek rolny, od nieruchomości, leśny:

 • I rata do 15 marca,
 • II rata do 15 maja,
 • III rata do 15 września,
 • IV rata do 15 listopada.

Podatek od środków transportowych:

 • I rata do 15 lutego,
 • II rata do 15 września.
 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 14:03:00 Informację zaktualizowano 2017-01-03 11:22:12, wprowadzający: Tomasz Jurczak

Zobacz:
 Stawki podatkowe - 2017 r. .  Stawki podatkowe - 2016 r. .  Stawki podatkowe - 2015 r. .  Stawki podatkowe - 2014 r. .  Stawki podatkowe - 2013 r. .  Stawki podatkowe - 2012 r. .  Stawki podatkowe - 2011 r. .  Stawki podatkowe - 2010 r. .  Stawki podatkowe - 2009 r. .  Stawki podatkowe - 2008 r. .  Stawki podatkowe - 2007 r. .  Wzory informacji podatkowych .  Wzory deklaracji podatkowych .  Pomoc publiczna . 
wersja do druku