Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Nowa Sucha  www.nowasucha.pl
Archiwum-2
Dane
Gmina
Urząd Gminy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Herb i barwy Gminy Nowa Sucha
Dane statystyczne
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
PRAWO LOKALNE
Regulamin Organizacyjny
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego
Obwieszczenia, decyzje, komunikaty
Programy
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
WYBORY
Wybory samorządowe
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
Wybory Prezydenta RP
Wybory do Sejmu i Senatu RP
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY ŁAWNIKÓW 2016
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 r.
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Składanie wniosków elektronicznych

Profil Zaufany ePUAP (informacja)

INNE
ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY NOWA SUCHA
ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWA SUCHA
Jednostki pomocnicze
Konsultacje społeczne
Informacje oświatowe
Jednostki organizacyjne
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Przetargi
Informacja o otrzymanych dofinansowaniach
Ochrona środowiska
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Oświadczenia majątkowe
Nabór na wolne stanowiska
Zaproszenia na sesje Rady Gminy w Nowej Suchej
Protokoły z obrad sesji Rady Gminy w Nowej Suchej
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych
Informacje nieudostępnione
SERWIS
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Statut Gminy strona główna 

Statut Gminy
``

Statut Gminy, to obszerny dokument, który określa szereg przepisów dotyczących zakresu działania oraz zadań gminy. Statut zawiera przepisy dotyczące organizacji wewnętrznej Rady Gminy i jej komisji, pracy Wójta, ale także jednostek pomocniczych.
Integralną częścią Statutu są załączniki zawierające mapę Gminy, opis herbu i flagi, wykaz gminnych jednostek organizacyjnych i wykaz jednostek pomocniczych Gminy.

Uchwalanie statutu należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Nowa Sucha

STATUT GMINY NOWA SUCHA

Uchwała Nr 56/VIII/2003 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Nowa Sucha

Uchwała Nr 81/XIII/2003 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 3 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Nowa Sucha

Uchwała Nr 118/XVIII/2004 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Nowa Sucha

Uchwała Nr 18/IV/2007 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 7 marca 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Nowa Sucha

Uchwała Nr 52/XII/2007 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Nowa Sucha

Uchwała NR XXII/150/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowa Sucha

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-18 14:21:07 Informację zaktualizowano 2010-05-21 11:07:35, wprowadzający: Anna Zatorska
wersja do druku