Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Nowa Sucha  www.nowasucha.pl
Archiwum-2
Dane
Gmina
Urząd Gminy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Herb i barwy Gminy Nowa Sucha
Dane statystyczne
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
PRAWO LOKALNE
Regulamin Organizacyjny
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego
Obwieszczenia, decyzje, komunikaty
Programy
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
WYBORY
Wybory samorządowe
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
Wybory Prezydenta RP
Wybory do Sejmu i Senatu RP
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY ŁAWNIKÓW 2016
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 r.
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Składanie wniosków elektronicznych

Profil Zaufany ePUAP (informacja)

INNE
ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY NOWA SUCHA
ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWA SUCHA
Jednostki pomocnicze
Konsultacje społeczne
Informacje oświatowe
Jednostki organizacyjne
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Przetargi
Informacja o otrzymanych dofinansowaniach
Ochrona środowiska
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Oświadczenia majątkowe
Nabór na wolne stanowiska
Zaproszenia na sesje Rady Gminy w Nowej Suchej
Protokoły z obrad sesji Rady Gminy w Nowej Suchej
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych
Informacje nieudostępnione
SERWIS
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 r. strona główna 

Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 r.
 wyniki referendum 06.09.2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-07 15:18:28 Informację zaktualizowano 2015-09-08 12:15:25, wprowadzający: Tomasz Jurczak

WIZUALIZACJA WYNIKOW W GMINIE NOWA SUCHA

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-07 12:53:18, wprowadzający: Tomasz Jurczak

SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI REFERENDALNEJ NR 1.pdf

SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI REFERENDALNEJ NR 2.pdf

SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI REFERENDALNEJ NR 3.pdf

SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI REFERENDALNEJ NR 4.pdf

SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI REFERENDALNEJ NR 5.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-03 10:46:20, wprowadzający: Tomasz Jurczak
 Informacja Wójta Gminy Nowa Sucha o spotkaniu Członków Obwodowych Komisji do spraw Referendum.
Data wprowadzenia informacji 2015-08-17 09:21:02, wprowadzający: Tomasz Jurczak
 Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 12 sierpnia 2015 r w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum
Data wprowadzenia informacji 2015-08-14 10:44:19, wprowadzający: Tomasz Jurczak

Informacja o zgłoszeniach kandydatów do składów obwodowych komisji ds. referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015r

Wzór zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji ds. referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015r

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonego na dzień 6 września 2015r

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-29 18:49:20, wprowadzający: Tomasz Jurczak
 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWA SUCHA z dnia 3 lipca 2015 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
Data wprowadzenia informacji 2015-07-25 14:31:00, wprowadzający: Tomasz Jurczak
 Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 30 czerwca 2015 r w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do prowadzenia kampanii referendaln
Data wprowadzenia informacji 2015-07-06 14:25:20, wprowadzający: Tomasz Jurczak

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia referendum ogólnokrajowego

Kalendarz referendalny

Informacja o uprawnieniach wyborców

Ustawa o referendum ogólnokrajowym

Kodeks wyborczy

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-26 14:57:19, wprowadzający: Tomasz Jurczak
wersja do druku