Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Nowa Sucha  www.nowasucha.pl
Archiwum-2
Dane
Gmina
Urząd Gminy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Herb i barwy Gminy Nowa Sucha
Dane statystyczne
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
PRAWO LOKALNE
Regulamin Organizacyjny
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego
Obwieszczenia, decyzje, komunikaty
Programy
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
WYBORY
Wybory samorządowe
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
Wybory Prezydenta RP
Wybory do Sejmu i Senatu RP
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY ŁAWNIKÓW 2016
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 r.
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Składanie wniosków elektronicznych

Profil Zaufany ePUAP (informacja)

INNE
ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY NOWA SUCHA
ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWA SUCHA
Jednostki pomocnicze
Konsultacje społeczne
Informacje oświatowe
Jednostki organizacyjne
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Przetargi
Informacja o otrzymanych dofinansowaniach
Ochrona środowiska
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Oświadczenia majątkowe
Nabór na wolne stanowiska
Zaproszenia na sesje Rady Gminy w Nowej Suchej
Protokoły z obrad sesji Rady Gminy w Nowej Suchej
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych
Informacje nieudostępnione
SERWIS
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wieloletnia Prognoza Finansowa strona główna 

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NOWA SUCHA NA LATA 2017-2023

Uchwała NR XXIII/154/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha

UCHWAŁA Nr Pł.70.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-18 08:55:14, wprowadzający: Tomasz Jurczak

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NOWA SUCHA NA LATA 2016-2020

 Uchwała NR XIV/94/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2016-2020
Data wprowadzenia informacji 2016-01-21 13:21:28 Informację zaktualizowano 2016-01-21 13:21:54, wprowadzający: Tomasz Jurczak
 Uchwała Nr Pł.58.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Data wprowadzenia informacji 2015-02-11 13:39:41, wprowadzający: Tomasz Jurczak

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NOWA SUCHA NA LATA 2015-2020

 Uchwała NR IV/39/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2015-2020
Data wprowadzenia informacji 2015-01-23 10:58:13, wprowadzający: Tomasz Jurczak
 Uchwała nr pł.72.2014 Skladu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Data wprowadzenia informacji 2014-02-03 14:22:28, wprowadzający: Tomasz Jurczak

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NOWA SUCHA NA LATA 2014-2020


UCHWAŁA Nr 264/XXXV/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2014-2020

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-24 11:24:19 Informację zaktualizowano 2014-02-03 14:17:03, wprowadzający: Tomasz Jurczak
 Uchwała Nr Pł.43.2013 składu orzekającego RIO z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.
Data wprowadzenia informacji 2013-02-07 16:28:41, wprowadzający: Anna Zatorska, autor: Teresa Szymańska
 UCHWAŁA Nr Pł.490.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Nowej Suchej projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2013-2020.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-16 13:36:59, wprowadzający: Anna Zatorska, autor: Teresa Szymańska

Uchwała Nr Pł.51.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-02 08:37:39, wprowadzający: Anna Zatorska

Uchwała Nr 85/P/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

  
Data wprowadzenia informacji 2011-03-09 12:04:55, wprowadzający: Anna Zatorska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NOWA SUCHA NA LATA 2011-2018

Uchwała Nr 20/IV/2011 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2011–2018.

OBJAŚNIENIA do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2011-2018.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 20/IV/2011 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 27 stycznia 2011 roku - WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 20/IV/2011 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 27 stycznia 2011 roku - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-02-02 12:36:48 Informację zaktualizowano 2011-02-02 19:03:31, wprowadzający: Anna Zatorska, autor: Agata Żywicka

Uchwała Nr 399/P/2010 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Nowa Sucha projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-02-01 12:52:38, wprowadzający: Anna Zatorska
wersja do druku