Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Nowa Sucha  www.nowasucha.pl
Archiwum-2
Dane
Gmina
Urząd Gminy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Herb i barwy Gminy Nowa Sucha
Dane statystyczne
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
PRAWO LOKALNE
Regulamin Organizacyjny
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego
Obwieszczenia, decyzje, komunikaty
Programy
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
WYBORY
Wybory samorządowe
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
Wybory Prezydenta RP
Wybory do Sejmu i Senatu RP
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY ŁAWNIKÓW 2016
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 r.
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Składanie wniosków elektronicznych

Profil Zaufany ePUAP (informacja)

INNE
ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY NOWA SUCHA
ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWA SUCHA
Jednostki pomocnicze
Konsultacje społeczne
Informacje oświatowe
Jednostki organizacyjne
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Przetargi
Informacja o otrzymanych dofinansowaniach
Ochrona środowiska
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Oświadczenia majątkowe
Nabór na wolne stanowiska
Zaproszenia na sesje Rady Gminy w Nowej Suchej
Protokoły z obrad sesji Rady Gminy w Nowej Suchej
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych
Informacje nieudostępnione
SERWIS
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacja o otrzymanych dofinansowaniach strona główna 

Informacja o otrzymanych dofinansowaniach

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi, gm. Nowa Sucha – etap II

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim, gm. Nowa Sucha – etap III

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-05 12:33:13, wprowadzający: Tomasz Jurczak
 Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Nowa Sucha”
Data wprowadzenia informacji 2017-07-26 12:45:42, wprowadzający: Tomasz Jurczak
 Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Nowa Sucha”
Data wprowadzenia informacji 2017-04-19 11:00:18, wprowadzający: Tomasz Jurczak
 Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie: „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi, gm. Nowa Sucha – etap I"
Data wprowadzenia informacji 2016-11-16 13:44:17, wprowadzający: Tomasz Jurczak
 Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Nowa Sucha”
Data wprowadzenia informacji 2016-08-11 15:04:32, wprowadzający: Tomasz Jurczak
 Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Nowa Sucha”
Data wprowadzenia informacji 2016-05-10 16:36:25, wprowadzający: Tomasz Jurczak
 Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie: "Rozwiązywanie problemów z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków w gminie Nowa Sucha – etap II. Poprawa infrastruktury technicznej w gminie Nowa Sucha poprzez budowę oczyszczalni ścieków dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w łącznej kwocie 2 899 021,00 zł”
Data wprowadzenia informacji 2016-02-24 13:22:02 Informację zaktualizowano 2016-02-24 13:23:44, wprowadzający: Tomasz Jurczak
 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 16.605,00 zł
Data wprowadzenia informacji 2015-11-24 15:00:58, wprowadzający: Tomasz Jurczak
 Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie: "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej"
Data wprowadzenia informacji 2015-10-21 14:06:10, wprowadzający: Tomasz Jurczak
 Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Nowa Sucha”
Data wprowadzenia informacji 2015-07-27 15:08:14, wprowadzający: Tomasz Jurczak
 Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Nowa Sucha”
Data wprowadzenia informacji 2015-04-13 13:04:07, wprowadzający: Tomasz Jurczak
 Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie:"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim - wymiana kotłów c.o."
Data wprowadzenia informacji 2015-01-12 15:29:03, wprowadzający: Tomasz Jurczak
  Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim"
Data wprowadzenia informacji 2015-01-12 15:22:44, wprowadzający: Tomasz Jurczak
 Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Nowa Sucha”
Data wprowadzenia informacji 2014-10-22 15:10:08, wprowadzający: Tomasz Jurczak
 Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Nowa Sucha”
Data wprowadzenia informacji 2014-09-16 18:32:45, wprowadzający: Tomasz Jurczak


 Informacja o otrzymanym dofinansowaniu na zakup średniego używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Orłowie
Data wprowadzenia informacji 2013-07-24 17:19:57, wprowadzający: Tomasz Jurczak
  INFORMACJA o dofinansowaniu zadania inwetycyjnego "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szkoła Podstawowa w Nowej Suchej, Szkoła Podstawowa w Kozłowie Szlacheckim, Szkoła Podstawowa w Kurdwanowie"
Data wprowadzenia informacji 2013-07-22 08:15:54 Informację zaktualizowano 2013-07-22 08:17:49, wprowadzający: Tomasz Jurczak INFORMACJA o dofinansowaniu zadania inwetycyjnego "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami w miejscowościach: Zakrzew, Kozłów Biskupi, Nowa Sucha, Szeligi"
Data wprowadzenia informacji 2013-07-22 08:12:37 Informację zaktualizowano 2013-07-22 08:18:11, wprowadzający: Tomasz Jurczak
 INFORMACJA o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego pn.„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy, będącego własnością Gminy".
Data wprowadzenia informacji 2012-12-28 16:10:32, wprowadzający: Anna Zatorska, autor: Wojciech Kraszewski
 INFORMACJA o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Kozłów Biskupi, ul. Kolejowa, Sadowa, Miodowa i Przyszła.
Data wprowadzenia informacji 2012-12-28 12:30:40, wprowadzający: Anna Zatorska, autor: Wojciech Kraszewski
 Informacja o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłów Biskupi, ul. Klonowa, Kolejowa, Sadowa, Miodowa, Przyszła i Olimpijska.
Data wprowadzenia informacji 2012-12-28 12:13:05, wprowadzający: Anna Zatorska, autor: Wojciech Kraszewski
 INFORMACJA o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim.
Data wprowadzenia informacji 2012-11-29 13:36:53, wprowadzający: Anna Zatorska, autor: Wojciech Kraszewski

INFORMACJA o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji".

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-11 13:18:29, wprowadzający: Anna Zatorska, autor: Wojciech Kraszewski

INFORMACJA o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego pn. "Utylizacja wyrobów zawierajacych azbest na terenie gminy Nowa Sucha - Etap II".

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-28 14:14:53, wprowadzający: Anna Zatorska, autor: Wojciech Kraszewski

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU na zadanie inwestycyjne pn. "Utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nowa Sucha - Etap I".

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-08 12:56:13, wprowadzający: Anna Zatorska, autor: Wojciech Kraszewski
 informacja WFOŚiGW.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-07-23 14:01:42, wprowadzający: Anna Zatorska
wersja do druku