Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Nowa Sucha  www.nowasucha.pl
Archiwum-2
Dane
Gmina
Urząd Gminy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Herb i barwy Gminy Nowa Sucha
Dane statystyczne
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
PRAWO LOKALNE
Regulamin Organizacyjny
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego
Obwieszczenia, decyzje, komunikaty
Programy
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
WYBORY
Wybory samorządowe
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
Wybory Prezydenta RP
Wybory do Sejmu i Senatu RP
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY ŁAWNIKÓW 2016
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 r.
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Składanie wniosków elektronicznych

Profil Zaufany ePUAP (informacja)

INNE
ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY NOWA SUCHA
ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWA SUCHA
Jednostki pomocnicze
Konsultacje społeczne
Informacje oświatowe
Jednostki organizacyjne
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Przetargi
Informacja o otrzymanych dofinansowaniach
Ochrona środowiska
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Oświadczenia majątkowe
Nabór na wolne stanowiska
Zaproszenia na sesje Rady Gminy w Nowej Suchej
Protokoły z obrad sesji Rady Gminy w Nowej Suchej
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych
Informacje nieudostępnione
SERWIS
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komisje Rady strona główna 

Komisje Rady

KOMISJE STAŁE RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ

 

KOMISJA REWIZYJNA:

 

1. Kaczmarczyk Halina - Przewodnicząca

2. Kowalski Czesław

3. Podrażka Czesław

4. Lelonek Janusz

5. Teresiak Jadwiga

 


KOMISJA SPOŁECZNO-BUDŻETOWA:

 

1. Kosmalska Barbara

2. Buczek Jolanta

3. Jelonek Mirosław

4. Miziołek Mariusz

5. Kozłowska Katarzyna

 


KOMISJA GOSPODARCZA:

 

1. Szymański Kamil

2. Kubiak Marcin 

3. Rumiński Dariusz 

4. Karwowski Przemysław

 

 

 

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-21 10:39:31 Informację zaktualizowano 2014-12-08 07:56:56, wprowadzający: Tomasz Jurczak

PLANY PRACY KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ NA 2014 ROK:

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.

Plan pracy Komisji Spoleczno-Budzetowej na 2014 rok

Plan pracy Komisji Gospodarczej na 2014 rok

 

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-20 07:27:18 Informację zaktualizowano 2014-03-20 07:35:58, wprowadzający: Tomasz Jurczak

PLANY PRACY KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ NA 2013 ROK:


Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok. 


Plan pracy Komisji Spoleczno-Budzetowej na 2013 rok


Plan pracy Komisji Gospodarczej na 2013 rok


 

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-20 07:27:01 Informację zaktualizowano 2014-03-20 07:38:12, wprowadzający: Tomasz JurczakPLANY PRACY KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ NA 2012 ROK:

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.

Plan pracy Komisji Społeczno-Budżetowej na 2012 rok.

Plan pracy Komisji Gospodarczej na 2012 rok.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-11 15:11:37 Informację zaktualizowano 2012-04-11 15:12:34, wprowadzający: Anna Zatorska, autor: Teresa Szymańska


PLANY PRACY KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ NA 2011 ROK:

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.

Plan pracy Komisji Społeczno-Budżetowej na 2011 rok.

Plan pracy Komisji Gospodarczej na 2011 rok.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-23 12:21:30 Informację zaktualizowano 2012-04-11 15:11:24, wprowadzający: Anna Zatorska, autor: Teresa Szymańska
wersja do druku