Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Nowa Sucha  www.nowasucha.pl
Archiwum-2
Dane
Gmina
Urząd Gminy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Herb i barwy Gminy Nowa Sucha
Dane statystyczne
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
PRAWO LOKALNE
Regulamin Organizacyjny
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego
Obwieszczenia, decyzje, komunikaty
Programy
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
WYBORY
Wybory samorządowe
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
Wybory Prezydenta RP
Wybory do Sejmu i Senatu RP
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY ŁAWNIKÓW 2016
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 r.
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Składanie wniosków elektronicznych

Profil Zaufany ePUAP (informacja)

INNE
ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY NOWA SUCHA
ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWA SUCHA
Jednostki pomocnicze
Konsultacje społeczne
Informacje oświatowe
Jednostki organizacyjne
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Przetargi
Informacja o otrzymanych dofinansowaniach
Ochrona środowiska
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Oświadczenia majątkowe
Nabór na wolne stanowiska
Zaproszenia na sesje Rady Gminy w Nowej Suchej
Protokoły z obrad sesji Rady Gminy w Nowej Suchej
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych
Informacje nieudostępnione
SERWIS
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Dane statystyczne strona główna 

Dane statystyczne

DANE STATYSTYCZNE GMINA NOWA SUCHA

W skład gminy wchodzi 26 sołectw:

Antoniew, Braki, Borzymówka, Glinki, Kolonia Gradowska, Kornelin-Leonów, Kościelna Góra, Kozłów Biskupi, Kurdwanów, Marysinek, Mizerka-Stary Żylin, Nowy Białynin, Nowy Dębsk, Nowy Kozłów Drugi-Szeligi, Nowy Kozłów Pierwszy, Nowa Sucha, Okopy, Orłów, Rokotów, Roztropna, Stara Sucha-Nowy Żylin, Stary Białynin, Stary Dębsk, Kozłów Szlachecki, Wikcinek, Zakrzew.

Powierzchnia: 90,34 km2, w tym:

 • użytki rolne: 85 %
 • lasy: 8 %

Powierzchnia gminy Nowa Sucha stanowi 12,36 % powierzchni powiatu sochaczewskiego.

Ludność (stan na dzień 30 września 2010 r.): 6 286 osób, w tym:

 • 3 207 kobiet
 • 3 079 mężczyzn

Wiek    

Mężczyzn

Kobiet   

Ogółem

0–2

122

97

219

3

42

30

72

4–5

70

73

143

6

40

43

83

7

46

29

75

8–12

163

173

336

13–15

124

113

237

16–17

79

94

173

18

58

51

109

19–65

2032

-

2032

19–60

-

1873

1873

powyżej 65

303

-

303

powyżej 60

-

631

631

OGÓŁEM

3079

3207

6286

Gęstość zaludnienia: 69,58 mieszk./km 2

Bezrobocie (mieszkańcy Gminy Nowa Sucha zarejestrowni w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie, stan na dzień 30 września 2010 r.): ogółem 210 osób, w tym:

 • 108 kobiet
 • 102 mężczyzn

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

  • do 25 roku życia - 61 osób
  • długotrwale bezrobotni - 71 osób
  • kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 22 osoby
  • powyżej 50 roku życia - 35 osób
  • bez kwalifikacji zawodowych - 75 osób
  • bez doświadczenia zawodowego - 84 osoby
  • bez wykształcenia średniego - 119 osób
  • samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko - 16 osób
  • które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia - 2 osoby
  • niepełnosprawni - 5 osób

Spadek bezrobocia: 4,8 %.

Oświata:

 • 4 szkoły podstawowe:
  • Szkoła Podstawowa im. Jakuba Kopacza w Nowej Suchej
  • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Kozłowie Szlacheckim
  • Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Kurdwanowie
  • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kozłowie Biskupim
 • 2 gimnazja:
  • Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Suchej
  • Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Kozłowie Biskupim
 • 1 punkt przedszkolny

Kultura:

 • 1 ośrodek kultury

Zdrowie:

 • 1 ośrodek zdrowia
 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-11 14:00:49 Informację zaktualizowano 2014-05-07 18:17:32, wprowadzający: Tomasz Jurczak
wersja do druku