Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Nowa Sucha  www.nowasucha.pl
Archiwum-2
Dane
Gmina
Urząd Gminy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Herb i barwy Gminy Nowa Sucha
Dane statystyczne
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
PRAWO LOKALNE
Regulamin Organizacyjny
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego
Obwieszczenia, decyzje, komunikaty
Programy
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
WYBORY
Wybory samorządowe
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
Wybory Prezydenta RP
Wybory do Sejmu i Senatu RP
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY ŁAWNIKÓW 2016
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 r.
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Składanie wniosków elektronicznych

Profil Zaufany ePUAP (informacja)

INNE
ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY NOWA SUCHA
ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWA SUCHA
Jednostki pomocnicze
Konsultacje społeczne
Informacje oświatowe
Jednostki organizacyjne
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Przetargi
Informacja o otrzymanych dofinansowaniach
Ochrona środowiska
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Oświadczenia majątkowe
Nabór na wolne stanowiska
Zaproszenia na sesje Rady Gminy w Nowej Suchej
Protokoły z obrad sesji Rady Gminy w Nowej Suchej
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych
Informacje nieudostępnione
SERWIS
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Herb i barwy Gminy Nowa Sucha strona główna 

Herb i barwy Gminy Nowa Sucha

HERB GMINY NOWA SUCHA path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> 

path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f">

 


Herbem Gminy jest tarcza, na której umieszczono drzewo jabłoń, głowę kozła, kłos pszenicy i krzyż. W centralnej części tarczy widnieją połączone litery N i S.


Barwy herbu to kolor czerwony, zielony, biały, żółty i czarny.


 


W heraldyce polskiej można stosować zamiast koloru żółtego-kolor złoty, a zamiast koloru białego-kolor srebrny.


 


Herb Gminy Nowa Sucha stanowi jej własność.


 


BARWY GMINY NOWA SUCHA


  

Barwy Gminy określa flaga, którą stanowi szachownica żółto–czerwona o czterech polach. 


 


 


Zasady i warunki używania herbu i barw Gminy.   


 


 


1. Do niekomercyjnego używania herbu uprawnieni są:


1)       Urząd Gminy;


2)       Gminne jednostki organizacyjne;


3)       Gminne jednostki pomocnicze – Sołectwa;


4)       Inne jednostki upoważnione przez Radę Gminy.


2. Herb Gminy Sucha można umieszczać na tablicach z nazwą jednostki do tego uprawnionej.


3. Używanie Herbu Gminy nie może godzić w dobre obyczaje, prestiż i interes Gminy.


4. Wykorzystanie Herbu Gminy nie może być sprzeczne z prawem i porządkiem publicznym.


5. Herb może być używany tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych z wzorem graficznym przyjętym w Statucie Gminy.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-30 14:31:07 Informację zaktualizowano 2011-01-11 12:31:23, wprowadzający: Anna Zatorska
wersja do druku