Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Nowa Sucha  www.nowasucha.pl
Archiwum-2
Dane
Gmina
Urząd Gminy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Herb i barwy Gminy Nowa Sucha
Dane statystyczne
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
PRAWO LOKALNE
Regulamin Organizacyjny
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego
Obwieszczenia, decyzje, komunikaty
Programy
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
WYBORY
Wybory samorządowe
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
Wybory Prezydenta RP
Wybory do Sejmu i Senatu RP
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY ŁAWNIKÓW 2016
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 r.
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Składanie wniosków elektronicznych

Profil Zaufany ePUAP (informacja)

INNE
ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY NOWA SUCHA
ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWA SUCHA
Jednostki pomocnicze
Konsultacje społeczne
Informacje oświatowe
Jednostki organizacyjne
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Przetargi
Informacja o otrzymanych dofinansowaniach
Ochrona środowiska
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Oświadczenia majątkowe
Nabór na wolne stanowiska
Zaproszenia na sesje Rady Gminy w Nowej Suchej
Protokoły z obrad sesji Rady Gminy w Nowej Suchej
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych
Informacje nieudostępnione
SERWIS
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Programy strona główna 

Programy

Uchwała NR XXIII/162/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok”

Uchwała NR XXIII/161/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok”

Uchwała NR XXIII/160/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowa Sucha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-18 08:34:18, wprowadzający: Tomasz Jurczak

Uchwała NR XIV/96/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowa Sucha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o d

Uchwała NR XIV/97/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok”

Uchwała NR XIV/98/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok”

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-21 12:55:25, wprowadzający: Tomasz Jurczak

Uchwała NR IV/43/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015”

Uchwała NR IV/42/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok”

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-23 11:00:57, wprowadzający: Tomasz Jurczak

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012.

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA TERENIE GMINY NOWA SUCHA NA 2012 ROK.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-02 14:57:01, wprowadzający: Anna Zatorska, autor: Anna Grzelak
wersja do druku