Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Nowa Sucha  www.nowasucha.pl
Archiwum-2
Dane
Gmina
Urząd Gminy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Herb i barwy Gminy Nowa Sucha
Dane statystyczne
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
PRAWO LOKALNE
Regulamin Organizacyjny
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
Obwieszczenia, decyzje, komunikaty
Programy
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
WYBORY
Wybory samorządowe
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
Wybory Prezydenta RP
Wybory do Sejmu i Senatu RP
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY ŁAWNIKÓW 2016
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 r.
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Składanie wniosków elektronicznych

Profil Zaufany ePUAP (informacja)

INNE
ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY NOWA SUCHA
ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWA SUCHA
Jednostki pomocnicze
Konsultacje społeczne
Informacje oświatowe
Jednostki organizacyjne
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Przetargi
Informacja o otrzymanych dofinansowaniach
Ochrona środowiska
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Oświadczenia majątkowe
Nabór na wolne stanowiska
Zaproszenia na sesje Rady Gminy w Nowej Suchej
Protokoły z obrad sesji Rady Gminy w Nowej Suchej
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych
Informacje nieudostępnione
SERWIS
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zbiór Aktów Prawa Miejscowego strona główna 

Zbiór Aktów Prawa Miejscowego

Akty prawa miejscowego


Organy gmin, powiatów i województw stanowią bardzo liczne akty prawne.


Część z nich, te o największym znaczeniu dla mieszkańców i przedsiębiorców to tzw. „akty prawa miejscowego”. Dotyczą one takich zagadnień jak m.in. plany zagospodarowania przestrzennego, budżet gminy, podatki i opłaty lokalne, statuty i regulaminy działania urzędu oraz innych instytucji, regulaminy wynagradzania oraz regulaminy świadczenia usług komunalnych.


Warunkiem wejścia w życie „aktu prawa miejscowego” jest jego ogłoszenie we właściwym wojewódzkim dzienniku urzędowym.


Zgodnie z art. 28 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych od 1.01.2012 r. samorządy wydające „akty prawa miejscowego” są zobowiązane do prowadzenia elektronicznego zbioru aktów prawa miejscowego i zapewnienia bezpłatnego dostępu do nich w formie elektronicznej.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-26 13:40:51, wprowadzający: Tomasz Jurczak

Zobacz:
 2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  2013 r. .  2012 r. . 
wersja do druku