bip.nowasucha.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.nowasucha.pl
Składanie wniosków elektronicznych strona główna 

Składanie wniosków elektronicznych

Składanie wniosków elektronicznych

 1. W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

  Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
 2. Przekazanie dokumentu poprzez wypenienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 3. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:15-15:15, we wtorki 9:00-17:00) do sekretariatu mieszczącego się w pokoju nr 7 w Nowej Suchej 59a na następujących nośnikach danych:
  1. Dyskietka 1,44 MB
  2. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  3. Płyta CD-RW

  Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

  Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
  2. Akceptowalne formaty załączników to:
   • DOC, RTF
   • XLS
   • CSV
   • TXT
   • GIF, TIF, BMP, JPG
   • PDF
   • ZIP
  3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
  4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-01-24 14:25:44 | Data modyfikacji: 2014-06-03 13:14:36.
Data wprowadzenia: 2014-01-24 14:25:44
Data modyfikacji: 2014-06-03 13:14:36
Opublikowane przez: Tomasz Jurczak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.nowasucha.pl