Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 1 kwietnia – 30 czerwca 2011 r. 

Powszechny spis ludności i mieszkań w 2011r. (NSP 2011) będzie pierwszym spisem powszechnym od czasu, kiedy Rzeczpospolita Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej. 


Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno – społecznej i zawodowej, a także o społeczno – ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. 

Zakres formę i tryb przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań oraz zakres, formę i tryb prac związanych z jego przygotowaniem i opracowaniem wyników reguluje ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, 277). Spisem obejmuje się: 1) osoby stałe zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, 


2) osoby niemające miejsca zamieszkania, 


3) mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami. 

Osoby objęte spisem oraz spisem próbnym i kontrolnym zobowiązane są do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu. 

Na terenie Gminy Nowa Sucha pracami spisowymi kieruje Wójt Gminy – jako Gminny Komisarz Spisowy. Do wykonania prac spisowych Gminny Komisarz Spisowy utworzył Gminne Biuro Spisowe. Siedzibą Gminnego Biura Spisowego jest Urząd Gminy w Nowej Suchej. 


 Do zadań Biura należy w szczególności: 1) nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, 


2) przeprowadzenie na terenie Gminy Nowa Sucha akcji popularyzacyjnej o spisie, 


3) zorganizowanie obchodu przedspisowego i odprawy przedspisowej dla rachmistrzów, 


4) przekazywanie do Wojewódzkiego Biura Spisowego meldunków o przebiegu prac spisowych na terenie Gminy Nowa Sucha, 


5) kontrola przebiegu realizacji spisu, 


6) udzielanie pomocy rachmistrzom spisowym we wszystkich sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu rachmistrzów lub mogących spowodować niekompletność wyników spisu, 


7) opracowanie wykazu miejsc, w których przebywają osoby bezdomne, 


8) wprowadzanie do systemu zgłoszeń problemów oraz zagadnień dotyczących kwestii merytorycznych i organizacyjnych spisu, 


9) sporządzenie raportu z przebiegu spisu i przesłanie do Wojewódzkiego Biura Spisowego. 

Na terenie Gminy Nowa Sucha będzie pracowało 3 rachmistrzów spisowych.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-02-02 11:48:46.

Zobacz:
 Zarządzenia Gminnego Komisarza Spisowego .  Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych .  Obchód przedspisowy .  Informacja o NSP . 
Data wprowadzenia: 2011-02-02 11:48:46
Opublikowane przez: Anna Zatorska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl