Podatki i opłaty

Podatki i opłaty

PODATKI I OPŁATY

Gmina ma prawo pozyskiwania dochodów własnych, do których zalicza się między innymi dochody stanowiące wpływy z podatków i opłat ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.

Gmina posiada uprawnienia do decydowania o wielkości wpływów z tytułu podatków i opłat liokalnych tj.:

 • podatek rolny
 • podatek od nieruchomości
 • podatek leśny
 • podatek od środków transportowych
 • opłata targowa.

W ramach uprawnień gminy wyłączne kompetencje do ustalania wysokości stawek, nie wyższych jednak od określonych ustawowo, posiada Rada Gminy.

Wpłta w/w podatków i opłat dokonywać można w banku na konto Urzędu Gminy Nowa Sucha:

BS Sochaczew Nr 18 9283 0006 0031 0095 2000 0050

U sołtysa można opłacić: podatek rolny, od nieruchomości, leśny.

TERMINY OPŁAT:

Podatek rolny, od nieruchomości, leśny:

 • I rata do 15 marca,
 • II rata do 15 maja,
 • III rata do 15 września,
 • IV rata do 15 listopada.

Podatek od środków transportowych:

 • I rata do 15 lutego,
 • II rata do 15 września.
 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2010-12-13 14:03:00 | Data modyfikacji: 2017-01-03 11:22:12.

Zobacz:
 Stawki podatkowe - 2017 r. .  Stawki podatkowe - 2016 r. .  Stawki podatkowe - 2015 r. .  Stawki podatkowe - 2014 r. .  Stawki podatkowe - 2013 r. .  Stawki podatkowe - 2012 r. .  Stawki podatkowe - 2011 r. .  Stawki podatkowe - 2010 r. .  Stawki podatkowe - 2009 r. .  Stawki podatkowe - 2008 r. .  Stawki podatkowe - 2007 r. .  Wzory informacji podatkowych .  Wzory deklaracji podatkowych .  Pomoc publiczna . 
Data wprowadzenia: 2010-12-13 14:03:00
Data modyfikacji: 2017-01-03 11:22:12
Opublikowane przez: Tomasz Jurczak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl