> 2017 rok

2017 rok

 
Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu w ramach RPO WM 2014 - 2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Nowa Sucha.

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-11-24 14:10:36.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA „ZAKUP WĘGLA KAMIENNEGO WRAZ Z DOSTAWĄ DO KOTŁOWNI PODLEGŁYCH POD URZĄD GMINY NOWA SUCHA”

Ogłoszenie - Zakup węgla kamiennego wraz z dostawą do kotłowni podległych pod Urząd Gminy Nowa Sucha

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Zakup węgla kamiennego wraz z dostawą do kotłowni podległych pod Urząd Gminy Nowa Sucha

Załącznik nr 1 - Zakup węgla kamiennego wraz z dostawą do kotłowni podległych pod Urząd Gminy Nowa Sucha

Załącznik nr 2 - Zakup węgla kamiennego wraz z dostawą do kotłowni podległych pod Urząd Gminy Nowa Sucha

Załącznik nr 3 - Zakup węgla kamiennego wraz z dostawą do kotłowni podległych pod Urząd Gminy Nowa Sucha

Załącznik nr 4 - Zakup węgla kamiennego wraz z dostawą do kotłowni podległych pod Urząd Gminy Nowa Sucha

Załączniki nr 5, 6 - Zakup węgla kamiennego wraz z dostawą do kotłowni podległych pod Urząd Gminy Nowa Sucha

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-09-19 12:32:12.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOZŁOWIE BISKUPIM, GM. NOWA SUCHA – ETAP III

Ogłoszenie - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim – etap III

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim – etap III

Załącznik nr 1 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim – etap III

Załącznik nr 2 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim – etap III

Załącznik nr 3 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim – etap III

Załącznik nr 4 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim – etap III

Załącznik nr 5 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim – etap III

Załącznik nr 6 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim – etap III

Załącznik nr 7 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim – etap III

Załączniki nr 8, 9 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim – etap III

proj. zagospodarowania terenu.zip

konstrukcja.zip

architektura.zip

instalacje elektryczne.zip

technologia.zip

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-07-10 14:24:54.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOZŁÓW BISKUPI, GM. NOWA SUCHA –ETAP II

Ogłoszenie - Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi – etap II

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi – etap II

Załącznik nr 1 - Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi – etap II

Załącznik nr 2 - Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi – etap II

Załącznik nr 3 - Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi – etap II

Załącznik nr 4 - Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi – etap II

Załącznik nr 5 - Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi – etap II

Załącznik nr 6 - Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi – etap II

Załącznik nr 7 - Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi – etap II

Załączniki nr 8, 9 - Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi – etap II

Załącznik nr 10 - Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi – etap II

Projekt Budowlany

Rys. 2 Plan sytuacyjny

Rys. 3.1 Plan sytuacyjny

Rys. 3.2 Plan sytuacyjny

Rys. 3.3 Plan sytuacyjny

Wykaz studni

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-07-10 14:07:00.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 380407W – BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY KWIATOWEJ
W KOZŁOWIE BISKUPIM

Ogłoszenie - Przebudowa drogi gminnej 380407W – budowa chodnika przy ulicy Kwiatowej w Kozłowie Biskupim

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Przebudowa drogi gminnej 380407W – budowa chodnika przy ulicy Kwiatowej w Kozłowie Biskupim

Załącznik nr 1 - Przebudowa drogi gminnej 380407W – budowa chodnika przy ulicy Kwiatowej w Kozłowie Biskupim

Załącznik nr 2 - Przebudowa drogi gminnej 380407W – budowa chodnika przy ulicy Kwiatowej w Kozłowie Biskupim

Załącznik nr 3 - Przebudowa drogi gminnej 380407W – budowa chodnika przy ulicy Kwiatowej w Kozłowie Biskupim

Załącznik nr 4 - Przebudowa drogi gminnej 380407W – budowa chodnika przy ulicy Kwiatowej w Kozłowie Biskupim

Załącznik nr 5 - Przebudowa drogi gminnej 380407W – budowa chodnika przy ulicy Kwiatowej w Kozłowie Biskupim

Załącznik nr 6 - Przebudowa drogi gminnej 380407W – budowa chodnika przy ulicy Kwiatowej w Kozłowie Biskupim

Załącznik nr 7 - Przebudowa drogi gminnej 380407W – budowa chodnika przy ulicy Kwiatowej w Kozłowie Biskupim

Załączniki nr 8, 9 - Przebudowa drogi gminnej 380407W – budowa chodnika przy ulicy Kwiatowej w Kozłowie Biskupim

Załącznik nr 10 - Przebudowa drogi gminnej 380407W – budowa chodnika przy ulicy Kwiatowej w Kozłowie Biskupim

Zjazd – rzut poziomy, Przekrój podłużny przez zjazd B-B, Szczegół C posadowienia krawężnika na zjeździe z ulicy, Przekrój normalny przez zjazd A-A

Przekrój chodnika

Wycinek z mapy zasadniczej

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-07-06 14:26:04 | Data modyfikacji: 2017-07-06 14:26:24.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE
PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY NOWA SUCHA

Ogłoszenie - Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowa Sucha

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowa Sucha

Załącznik nr 1 - Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowa Sucha

Załącznik nr 2 - Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowa Sucha

Załącznik nr 3 - Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowa Sucha

Załącznik nr 4 - Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowa Sucha

Załącznik nr 5 - Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowa Sucha

Załącznik nr 6 - Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowa Sucha

Załącznik nr 7 - Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowa Sucha

Załączniki nr 8, 9 - Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowa Sucha

Załącznik nr 10 - Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowa Sucha

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-07-05 10:03:05 | Data modyfikacji: 2017-07-05 10:03:30.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: ŚWIADCZENIE USŁUGI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE NOWA SUCHA WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ IV „PRZEJŚCIE NA GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ” DZIAŁANIA 4.2 „EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA” REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020.

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - wykaz usług

Załącznik nr 3 - wykaz osób

Załącznik nr 4 - wzór umowy

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-06-14 14:01:41 | Data modyfikacji: 2017-06-14 14:03:34.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
„BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KURDWANOWIE WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIOWYM”

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-05-29 12:55:38 | Data modyfikacji: 2017-06-14 14:03:34.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO PRZETARGU
„BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KURDWANOWIE WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIOWYM”

Odpowiedzi na zapytania do przetargu - 30.05.2017

Dzwigar stalowy.pdf

kurdwanow pietro.dwg

Podciag P1, Podciag P2.pdf

Podciag P4, Podciag P5.pdf

Podciag P4_Zbrojenie.dwg

przekroj lawy fundamentowej.pdf

rzut pietra.pdf

Sala gimnastyczna Kurdwanow.ath

Sala gimnastyczna Kurdwanow.xls

Schody wewnetrzne.pdf

Schody.dwg

Stopy fundamentowe.pdf

strop parteru.pdf

strop pietra.pdf

wykaz stolarki.pdf

zrzut parteru.pdf

wiezba dachowa.pdf

instalacje elektryczne.pdf

Instalacja elektryczna pietro.pdf

Instalacja elektryczna parter.pdf

instalacja c.o. pietro.pdf

Instalacja c.o. parter.pdf

C.O. - rozwiniecie.pdf

porecz podjazdu dla niepelnosprrawnych.pdf

instalacja wodociagowa parter.pdf

instalacja wodociagowa pietro.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-05-26 14:41:50 | Data modyfikacji: 2017-06-14 14:03:34.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE ZADANIA PN.:  
„BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KURDWANOWIE WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIOWYM”

Ogłoszenie - Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym

Załącznik nr 1 - Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załącznik nr 2 - Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załącznik nr 3 - Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załącznik nr 4 - Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załącznik nr 5 - Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załącznik nr 6 - Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załącznik nr 7 - Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załącznik nr 8.1 - Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załącznik nr 8.2 - Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załącznik nr 8.3 - Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załącznik nr 8.4 - Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załącznik nr 8.5 - Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załącznik nr 8.6 - Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załącznik nr 8.7 - Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załącznik nr 8.8 - Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załącznik nr 8.9 - Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załącznik nr 8.10 - Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załącznik nr 8.11 - Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załącznik nr 8.12 - Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załącznik nr 8.13 - Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załącznik nr 8.14 - Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załącznik nr 8.15 - Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załącznik nr 8.16 - Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załącznik nr 8.17 - Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załączniki nr 9-10 - Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załącznik nr 11 - Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-05-17 07:27:43 | Data modyfikacji: 2017-05-17 07:27:58.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO PRZETARGU PN. "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE NOWA SUCHA - 3 CZĘŚCI"

Odpowiedzi na zapytania do przetargu - 06.03.2017

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-03-06 14:50:41 | Data modyfikacji: 2017-05-17 07:27:58.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE INWESTYCYJNE PN. "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE NOWA SUCHA - 3 CZĘŚCI"

Ogłoszenie - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Sucha - 3 części

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Sucha - 3 części

Załączniki 1-5 do SIWZ: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Sucha - 3 części

Załącznik nr 6 do SIWZ: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Sucha - 3 części

Załącznik nr 7 do SIWZ: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Sucha - 3 części

Załącznik nr 8 do SIWZ: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Sucha - 3 części

Załącznik nr 9 do SIWZ: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Sucha - 3 części

Załącznik nr 10 do SIWZ: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Sucha - 3 części

Załącznik nr 11 do SIWZ: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Sucha - 3 części

Załącznik nr 12 do SIWZ: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Sucha - 3 części

Załącznik nr 13 do SIWZ: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Sucha - 3 części

Załącznik nr 14 do SIWZ: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Sucha - 3 części

Załącznik nr 15 do SIWZ: Projekt OSP Nowa Sucha

Załącznik nr 16 do SIWZ: Projekt OSP Antoniew

Załącznik nr 17 do SIWZ: Projekt OSP Kozłów Szlechecki

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-02-22 14:32:48 | Data modyfikacji: 2017-05-17 07:27:58.

Zobacz:
 2018 rok .  2017 rok .  2016 rok .  2015 rok .  2014 rok .  2013 rok .  2012 rok .  2011 rok .  2010 rok . 
Data wprowadzenia: 2017-02-22 14:32:48
Opublikowane przez: Tomasz Jurczak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl