Statut Gminy

Statut Gminy

``

Statut Gminy, to obszerny dokument, który określa szereg przepisów dotyczących zakresu działania oraz zadań gminy. Statut zawiera przepisy dotyczące organizacji wewnętrznej Rady Gminy i jej komisji, pracy Wójta, ale także jednostek pomocniczych.
Integralną częścią Statutu są załączniki zawierające mapę Gminy, opis herbu i flagi, wykaz gminnych jednostek organizacyjnych i wykaz jednostek pomocniczych Gminy.

Uchwalanie statutu należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Nowa Sucha

STATUT GMINY NOWA SUCHA

Uchwała Nr 56/VIII/2003 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Nowa Sucha

Uchwała Nr 81/XIII/2003 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 3 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Nowa Sucha

Uchwała Nr 118/XVIII/2004 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Nowa Sucha

Uchwała Nr 18/IV/2007 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 7 marca 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Nowa Sucha

Uchwała Nr 52/XII/2007 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Nowa Sucha

Uchwała NR XXII/150/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowa Sucha

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2010-05-18 14:21:07 | Data modyfikacji: 2010-05-21 11:07:35.
Data wprowadzenia: 2010-05-18 14:21:07
Data modyfikacji: 2010-05-21 11:07:35
Opublikowane przez: Anna Zatorska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl