Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NOWA SUCHA NA LATA 2017-2023

Uchwała NR XXIII/154/2016 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha

UCHWAŁA Nr Pł.70.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-01-18 08:55:14.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NOWA SUCHA NA LATA 2016-2020

 
Uchwała NR XIV/94/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2016-2020

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-01-21 13:21:28 | Data modyfikacji: 2016-01-21 13:21:54.
 
Uchwała Nr Pł.58.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-02-11 13:39:41 | Data modyfikacji: 2016-01-21 13:21:54.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NOWA SUCHA NA LATA 2015-2020

 
Uchwała NR IV/39/2014 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2015-2020

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-01-23 10:58:13 | Data modyfikacji: 2016-01-21 13:21:54.
 
Uchwała nr pł.72.2014 Skladu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-02-03 14:22:28 | Data modyfikacji: 2016-01-21 13:21:54.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NOWA SUCHA NA LATA 2014-2020


UCHWAŁA Nr 264/XXXV/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2014-2020

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-01-24 11:24:19 | Data modyfikacji: 2014-02-03 14:17:03.
 
Uchwała Nr Pł.43.2013 składu orzekającego RIO z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Teresa Szymańska | Data wprowadzenia: 2013-02-07 16:28:41 | Data modyfikacji: 2014-02-03 14:17:03.
 
UCHWAŁA Nr Pł.490.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Nowej Suchej projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2013-2020.

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Teresa Szymańska | Data wprowadzenia: 2013-01-16 13:36:59 | Data modyfikacji: 2014-02-03 14:17:03.

Uchwała Nr Pł.51.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-02-02 08:37:39 | Data modyfikacji: 2014-02-03 14:17:03.

Uchwała Nr 85/P/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

  

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-03-09 12:04:55 | Data modyfikacji: 2014-02-03 14:17:03.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NOWA SUCHA NA LATA 2011-2018

Uchwała Nr 20/IV/2011 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2011–2018.

OBJAŚNIENIA do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2011-2018.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 20/IV/2011 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 27 stycznia 2011 roku - WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 20/IV/2011 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 27 stycznia 2011 roku - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Agata Żywicka | Data wprowadzenia: 2011-02-02 12:36:48 | Data modyfikacji: 2011-02-02 19:03:31.

Uchwała Nr 399/P/2010 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Nowa Sucha projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-02-01 12:52:38 | Data modyfikacji: 2011-02-02 19:03:31.
Data wprowadzenia: 2011-02-01 12:52:38
Opublikowane przez: Anna Zatorska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl