Informacja o otrzymanych dofinansowaniach

Informacja o otrzymanych dofinansowaniach

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi, gm. Nowa Sucha – etap II

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim, gm. Nowa Sucha – etap III

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2018-02-05 12:33:13.
 
Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Nowa Sucha”

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-07-26 12:45:42.
 
Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Nowa Sucha”

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-04-19 11:00:18.
 
Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie: „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi, gm. Nowa Sucha – etap I"

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-11-16 13:44:17.
 
Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Nowa Sucha”

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-08-11 15:04:32.
 
Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Nowa Sucha”

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-05-10 16:36:25.
 
Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie: "Rozwiązywanie problemów z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków w gminie Nowa Sucha – etap II. Poprawa infrastruktury technicznej w gminie Nowa Sucha poprzez budowę oczyszczalni ścieków dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w łącznej kwocie 2 899 021,00 zł”

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-02-24 13:22:02 | Data modyfikacji: 2016-02-24 13:23:44.
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 16.605,00 zł

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-11-24 15:00:58 | Data modyfikacji: 2016-02-24 13:23:44.
 
Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie: "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej"

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-10-21 14:06:10 | Data modyfikacji: 2016-02-24 13:23:44.
 
Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Nowa Sucha”

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-07-27 15:08:14 | Data modyfikacji: 2016-02-24 13:23:44.
 
Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Nowa Sucha”

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-04-13 13:04:07 | Data modyfikacji: 2016-02-24 13:23:44.
 
Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie:"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim - wymiana kotłów c.o."

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-01-12 15:29:03 | Data modyfikacji: 2016-02-24 13:23:44.
 
Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim"

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-01-12 15:22:44 | Data modyfikacji: 2016-02-24 13:23:44.
 
Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Nowa Sucha”

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-10-22 15:10:08 | Data modyfikacji: 2016-02-24 13:23:44.
 
Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Nowa Sucha”

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-09-16 18:32:45 | Data modyfikacji: 2016-02-24 13:23:44.


 
Informacja o otrzymanym dofinansowaniu na zakup średniego używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Orłowie

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-07-24 17:19:57 | Data modyfikacji: 2016-02-24 13:23:44.
 
INFORMACJA o dofinansowaniu zadania inwetycyjnego "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szkoła Podstawowa w Nowej Suchej, Szkoła Podstawowa w Kozłowie Szlacheckim, Szkoła Podstawowa w Kurdwanowie"

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-07-22 08:15:54 | Data modyfikacji: 2013-07-22 08:17:49. 
INFORMACJA o dofinansowaniu zadania inwetycyjnego "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami w miejscowościach: Zakrzew, Kozłów Biskupi, Nowa Sucha, Szeligi"

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-07-22 08:12:37 | Data modyfikacji: 2013-07-22 08:18:11.
 
INFORMACJA o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego pn.„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy, będącego własnością Gminy".

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2012-12-28 16:10:32 | Data modyfikacji: 2013-07-22 08:18:11.
 
INFORMACJA o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Kozłów Biskupi, ul. Kolejowa, Sadowa, Miodowa i Przyszła.

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2012-12-28 12:30:40 | Data modyfikacji: 2013-07-22 08:18:11.
 
Informacja o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłów Biskupi, ul. Klonowa, Kolejowa, Sadowa, Miodowa, Przyszła i Olimpijska.

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2012-12-28 12:13:05 | Data modyfikacji: 2013-07-22 08:18:11.
 
INFORMACJA o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim.

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2012-11-29 13:36:53 | Data modyfikacji: 2013-07-22 08:18:11.

INFORMACJA o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji".

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2012-06-11 13:18:29 | Data modyfikacji: 2013-07-22 08:18:11.

INFORMACJA o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego pn. "Utylizacja wyrobów zawierajacych azbest na terenie gminy Nowa Sucha - Etap II".

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2011-12-28 14:14:53 | Data modyfikacji: 2013-07-22 08:18:11.

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU na zadanie inwestycyjne pn. "Utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nowa Sucha - Etap I".

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2011-04-08 12:56:13 | Data modyfikacji: 2013-07-22 08:18:11.
 
informacja WFOŚiGW.doc

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2010-07-23 14:01:42 | Data modyfikacji: 2013-07-22 08:18:11.
Data wprowadzenia: 2010-07-23 14:01:42
Opublikowane przez: Anna Zatorska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl