> 2017 rok

2017 rok

 
Informacja o danych z otwarcia ofert. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup węgla kamiennego wraz z dostawą do kotłowni podległych pod Urząd Gminy Nowa Sucha

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-09-27 11:52:10.
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim, gm. Nowa Sucha - etap III"

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-08-24 13:32:41.
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi, gm. Nowa Sucha - etap II"

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-08-21 13:50:21 | Data modyfikacji: 2017-08-21 13:53:00.
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa drogi gminnej 380407W - budowa chodnika przy ulicy Kwiatowej w Kozłowie Biskupim"

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-08-16 13:10:55 | Data modyfikacji: 2017-08-21 13:53:00.
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa dróg na terenie gminy Nowa Sucha"

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-08-16 13:08:21 | Data modyfikacji: 2017-08-21 13:53:00.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dotyczy: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno szatniowym"

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-07-28 13:37:41 | Data modyfikacji: 2017-08-21 13:53:00.
 
Informacja o danych z otwarcia ofert. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa Kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi, gm. Nowa Sucha - etap II"

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-07-27 14:08:24 | Data modyfikacji: 2017-07-27 14:11:06.
 
Informacja o danych z otwarcia ofert. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim, gm. Nowa Sucha - etap III"

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-07-27 14:06:50 | Data modyfikacji: 2017-07-27 14:11:06.
 
Informacja o danych z otwarcia ofert. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi gminnej 380407W - budowa chodnika przy ulicy Kwiatowej w Kozłowie Biskupim"

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-07-24 13:48:56 | Data modyfikacji: 2017-07-27 14:11:06.
 
Informacja o danych z otwarcia ofert. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa dróg na terenie gminy Nowa Sucha". Postępowanie o zamówienie nr GPIOŚ:217.2.1.2017

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-07-20 13:12:45 | Data modyfikacji: 2017-07-27 14:11:06.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno szatniowym"

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-06-30 07:25:45 | Data modyfikacji: 2017-06-30 07:27:34.

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego. Dotyczy Świadczenie usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Nowa Sucha współfinansowanego z Europejsk

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-06-27 15:17:19 | Data modyfikacji: 2017-06-27 15:19:01.
 
Informacja o danych z otwarcia ofert. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym”

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-06-12 11:52:37 | Data modyfikacji: 2017-06-12 11:54:59.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Nowa Sucha" (3 części zamówienia)

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-04-03 13:52:14 | Data modyfikacji: 2017-04-03 13:53:19.
 
Informacja o danych z otwarcia ofert. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Nowa Sucha” (3 części zamówienia)

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2017-03-10 14:17:01 | Data modyfikacji: 2017-07-20 13:13:35.

Zobacz:
 2018 rok .  2017 rok .  2016 rok .  2015 rok .  2014 rok .  2013 rok .  2012 rok .  2011 rok .  2010 rok . 
Data wprowadzenia: 2017-03-10 14:17:01
Data modyfikacji: 2017-07-20 13:13:35
Opublikowane przez: Tomasz Jurczak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl