Dane statystyczne

Dane statystyczne

DANE STATYSTYCZNE GMINA NOWA SUCHA

W skład gminy wchodzi 26 sołectw:

Antoniew, Braki, Borzymówka, Glinki, Kolonia Gradowska, Kornelin-Leonów, Kościelna Góra, Kozłów Biskupi, Kurdwanów, Marysinek, Mizerka-Stary Żylin, Nowy Białynin, Nowy Dębsk, Nowy Kozłów Drugi-Szeligi, Nowy Kozłów Pierwszy, Nowa Sucha, Okopy, Orłów, Rokotów, Roztropna, Stara Sucha-Nowy Żylin, Stary Białynin, Stary Dębsk, Kozłów Szlachecki, Wikcinek, Zakrzew.

Powierzchnia: 90,34 km2, w tym:

 • użytki rolne: 85 %
 • lasy: 8 %

Powierzchnia gminy Nowa Sucha stanowi 12,36 % powierzchni powiatu sochaczewskiego.

Ludność (stan na dzień 30 września 2010 r.): 6 286 osób, w tym:

 • 3 207 kobiet
 • 3 079 mężczyzn

Wiek    

Mężczyzn

Kobiet   

Ogółem

0–2

122

97

219

3

42

30

72

4–5

70

73

143

6

40

43

83

7

46

29

75

8–12

163

173

336

13–15

124

113

237

16–17

79

94

173

18

58

51

109

19–65

2032

-

2032

19–60

-

1873

1873

powyżej 65

303

-

303

powyżej 60

-

631

631

OGÓŁEM

3079

3207

6286

Gęstość zaludnienia: 69,58 mieszk./km 2

Bezrobocie (mieszkańcy Gminy Nowa Sucha zarejestrowni w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie, stan na dzień 30 września 2010 r.): ogółem 210 osób, w tym:

 • 108 kobiet
 • 102 mężczyzn

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

  • do 25 roku życia - 61 osób
  • długotrwale bezrobotni - 71 osób
  • kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 22 osoby
  • powyżej 50 roku życia - 35 osób
  • bez kwalifikacji zawodowych - 75 osób
  • bez doświadczenia zawodowego - 84 osoby
  • bez wykształcenia średniego - 119 osób
  • samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko - 16 osób
  • które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia - 2 osoby
  • niepełnosprawni - 5 osób

Spadek bezrobocia: 4,8 %.

Oświata:

 • 4 szkoły podstawowe:
  • Szkoła Podstawowa im. Jakuba Kopacza w Nowej Suchej
  • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Kozłowie Szlacheckim
  • Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Kurdwanowie
  • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kozłowie Biskupim
 • 2 gimnazja:
  • Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Suchej
  • Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Kozłowie Biskupim
 • 1 punkt przedszkolny

Kultura:

 • 1 ośrodek kultury

Zdrowie:

 • 1 ośrodek zdrowia
 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2011-01-11 14:00:49 | Data modyfikacji: 2014-05-07 18:17:32.
Data wprowadzenia: 2011-01-11 14:00:49
Data modyfikacji: 2014-05-07 18:17:32
Opublikowane przez: Tomasz Jurczak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl