> 2014 rok

2014 rok

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO PRZETARGU 
"REMONT BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W NOWEJ SUCHEJ"

 

Odpowiedzi na zapytanie do przetargu

GOK rzut pietra.pdf

GOK instalacja oswietleniowa.pdf

GOK instalacje sanitarne c.o..pdf

GOK instalacja gniazd wtykowych.pdf

Remont GOKSiR (1) (s) .ATH

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-12-09 12:46:47.

Zapytanie ofertowe Nr 3/ZP/2014/POKL/9.1.1 (zakup wyposażenia do toalet i kuchni, wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz zabezpieczenia grzejników)

Zapytanie ofertowe Nr 2/ZP/2014/POKL/9.1.1 (zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, artykułów plastycznych, wyposażenia sal i szatni, wyposażenia wypoczynkowego)

Zapytanie ofertowe Nr 1/ZP/2014/POKL/9.1.1 (zakup sprzętu ICT)

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-12-08 14:19:37.

POSTEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA "REMONT BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W NOWEJ SUCHEJ"

Ogłoszenie: Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Nowej Suchej

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Nowej Suchej

Załączniki 1-7 do SIWZ - Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Nowej Suchej

Załącznik 8 do SIWZ - Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Nowej Suchej

Załącznik 9 do SIWZ - Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Nowej Suchej

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-12-01 20:14:16.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 22/MP/2014/POKL/9.1.2 - zakup wraz z dostawą materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć realizowanych w projekcie „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe — Moja

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 21/MP/2014/POKL/9.1.2 zakup wraz z dostawą sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć realizowanych w projekcie „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe — Moja przys

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-11-25 16:02:54.

POSTEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA "ZAKUP WĘGLA KAMIENNEGO ORAZ MIAŁU WĘGLOWEGO WRAZ Z DOSTAWĄ DO KOTŁOWNI PODLEGŁYCH POD URZĄD GMINY NOWA SUCHA"

Ogłoszenie: "Zakup węgla kamiennego oraz miału węglowego wraz z dostawą do kotłowni podległych pod Urząd Gminy Nowa Sucha"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - "Zakup węgla kamiennego oraz miału węglowego wraz z dostawą do kotłowni podległych pod Urząd Gminy Nowa Sucha"

Załączniki 1-4 do SIWZ - "Zakup węgla kamiennego oraz miału węglowego wraz z dostawą do kotłowni podległych pod Urząd Gminy Nowa Sucha"

Załącznik 5 do SIWZ - "Zakup węgla kamiennego oraz miału węglowego wraz z dostawą do kotłowni podległych pod Urząd Gminy Nowa Sucha"

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-09-24 18:45:14.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ EDUKACYJNĄ OBEJMUJĄCĄ PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU "WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POPRZEZ DODATKOWE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE — MOJA PRZYSZŁOŚĆ"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwiające kompetencje kluczowe — Moja przyszłość (usługa edukacyjna).

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwiające kompetencje kluczowe — Moja przyszłość (usługa edukacyjna).

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-09-05 15:27:50 | Data modyfikacji: 2014-09-05 15:44:12.

POSTEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOWÓZ DZIECI DO ZESPOŁU SZKÓŁ W KOZŁOWIE BISKUPIM ORAZ DO ZESPOŁU SZKÓŁ W NOWEJ SUCHEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Ogłoszenie: "Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim oraz do Zespołu Szkół w Nowej Suchej w roku szkolnym 2014/2015"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - "Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim oraz do Zespołu Szkół w Nowej Suchej w roku szkolnym 2014/2015"

Załączniki 1-6 do SIWZ - "Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim oraz do Zespołu Szkół w Nowej Suchej w roku szkolnym 2014/2015"

Załącznik 7 do SIWZ - "Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim oraz do Zespołu Szkół w Nowej Suchej w roku szkolnym 2014/2015"

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-08-13 20:01:52 | Data modyfikacji: 2014-09-05 15:44:12.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NUMER 4 DO PRZETARGU 
"ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKOW W KOZŁOWIE BISKUPIM - ETAP II"

 
Odpowiedź na zapytanie do przetargu

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-07-04 10:47:43 | Data modyfikacji: 2014-09-05 15:44:12.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NUMER 3 DO PRZETARGU 
"ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKOW W KOZŁOWIE BISKUPIM - ETAP II"

 
Odpowiedź na zapytanie do przetargu

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-07-01 19:36:12 | Data modyfikacji: 2014-07-01 19:38:59.

POSTEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA "ORGANIZACJA PLACÓW ZABAW DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ NOWA SUCHA"

Ogłoszenie: "Organizacja placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - "Organizacja placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha"

Załączniki 1-5 do SIWZ - "Organizacja placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha"

Załącznik 6 do SIWZ - "Organizacja placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha"

Załącznik 7 do SIWZ - "Organizacja placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha"

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-06-30 21:32:58 | Data modyfikacji: 2014-07-01 19:38:59.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA DOTYCZĄCE PRZETARGU
"ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKOW W KOZŁOWIE BISKUPIM - ETAP II"

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - "Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kozłowie Biskupim" - zmiana terminu

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-06-27 16:55:45 | Data modyfikacji: 2014-07-01 19:38:59.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NUMER 2 DO PRZETARGU 
"ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKOW W KOZŁOWIE BISKUPIM - ETAP II"

 
Odpowiedź na zapytania do przetargu

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-06-27 16:43:13 | Data modyfikacji: 2014-06-27 16:45:40.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO PRZETARGU
"ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKOW W KOZŁOWIE BISKUPIM - ETAP II"
WRAZ Z ZAŁACZNIKAM

Odpowiedź na zapytania

Pozwolenie na budowę

Dokumentacja geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna - załączniki

Napędy i AKPiA część 1

Napędy i AKPiA część 2

Napędy i AKPiA część 3

Oczyszczalnia - etap II wniosek.ATH

Oczyszczalnia - etap II sanitarne.ATH

Oczyszczalnia automatyka (s).ATH

Oczyszczalnia elektryczne (s).ATH

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-06-26 07:55:08 | Data modyfikacji: 2014-06-27 16:45:40.

ODPOWIEDŹ NR 2 NA ZAPYTANIE DO PRZETARGU
"REMONT ORAZ PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY NOWA SUCHA

Odpowiedź na zapytanie

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-06-17 18:12:29 | Data modyfikacji: 2014-06-27 16:45:40.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA "ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOZŁOWIE BISKUPIM"

Ogłoszenie: "Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kozłowie Biskupim"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - "Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kozłowie Biskupim"

Załączniki 1-6 do SIWZ - "Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kozłowie Biskupim"

Załącznik 7 do SIWZ - "Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kozłowie Biskupim"

Załącznik 8 do SIWZ - "Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kozłowie Biskupim"

Załącznik 9 do SIWZ -„"Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kozłowie Biskupim"

Załącznik 10 do SIWZ - "Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kozłowie Biskupim"

Załącznik 11 do SIWZ - "Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kozłowie Biskupim"

Załącznik 12 do SIWZ - "Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kozłowie Biskupim"

Załącznik 13 do SIWZ - "Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kozłowie Biskupim"

Załącznik 14 do SIWZ - "Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kozłowie Biskupim"

Załącznik 15 do SIWZ - "Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kozłowie Biskupim"

Załącznik 16 do SIWZ - "Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kozłowie Biskupim"

Załącznik 17 do SIWZ - "Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kozłowie Biskupim"

Załącznik 18 do SIWZ - "Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kozłowie Biskupim"

Załącznik 19 do SIWZ - "Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kozłowie Biskupim"

Załącznik 20 do SIWZ - "Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kozłowie Biskupim"

Załącznik 21 do SIWZ - "Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kozłowie Biskupim"

Załącznik 22 do SIWZ - "Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kozłowie Biskupim"

Załącznik 23 do SIWZ - "Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kozłowie Biskupim"

Załącznik 24 do SIWZ - "Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kozłowie Biskupim"

Załącznik 25 do SIWZ - "Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kozłowie Biskupim"

Załącznik 26 do SIWZ - "Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kozłowie Biskupim"

Załącznik 27 do SIWZ - "Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kozłowie Biskupim"

Załącznik 28 do SIWZ - "Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kozłowie Biskupim"

Załącznik 29 do SIWZ - "Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kozłowie Biskupim"

Załącznik 30 do SIWZ - "Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kozłowie Biskupim"

Załącznik 31 do SIWZ - "Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kozłowie Biskupim"

Załącznik 32 do SIWZ - "Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kozłowie Biskupim"

Załącznik 33 do SIWZ - "Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kozłowie Biskupim"

Załącznik 34 do SIWZ - "Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kozłowie Biskupim"

Załącznik 35 do SIWZ - "Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kozłowie Biskupim"

Załącznik 36 do SIWZ - "Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kozłowie Biskupim"

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-06-16 15:04:17 | Data modyfikacji: 2014-06-27 16:45:40.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO PRZETARGU
"REMONT ORAZ PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY NOWA SUCHA"

Odpowiedź na zapytanie

Załącznik 10 do SIWZ - "Remont oraz przebudowa dróg na terenie gminy Nowa Sucha"

Załącznik 11 do SIWZ -"Remont oraz przebudowa dróg na terenie gminy Nowa Sucha"

Załącznik 12 do SIWZ - "Remont oraz przebudowa dróg na terenie gminy Nowa Sucha"

Załącznik 13 do SIWZ - "Budowa parkingu w Nowej Suchej"

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-06-16 14:07:34 | Data modyfikacji: 2014-06-27 16:45:40.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA "REMONT ORAZ PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY NOWA SUCHA"

Ogłoszenie: "REMONT ORAZ PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY NOWA SUCHA"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - "REMONT ORAZ PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY NOWA SUCHA"

Załączniki 1-7 do SIWZ - "REMONT ORAZ PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY NOWA SUCHA"

Załącznik 8 do SIWZ - "REMONT ORAZ PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY NOWA SUCHA"

Załącznik 9 do SIWZ - "REMONT ORAZ PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY NOWA SUCHA"

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-06-06 14:56:05 | Data modyfikacji: 2014-06-27 16:45:40.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA DOTYCZĄCE PRZETARGU
ORGANIZACJA PLACÓW ZABAW DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ NOWA SUCHA

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - "Organizacja placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha"

Załączniki 1-5 do SIWZ - "Organizacja placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha"

Załącznik 6 do SIWZ - "Organizacja placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha"

Załącznik 7 do SIWZ - "Organizacja placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha"

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-06-04 20:05:30 | Data modyfikacji: 2014-06-27 16:45:40.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO PRZETARGU
ORGANIZACJA PLACÓW ZABAW DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ NOWA SUCHA

 
Odpowiedź na zapytanie do przetargu

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-06-04 19:57:01 | Data modyfikacji: 2014-06-27 16:45:40.

POSTEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA "ZAKUP I DOSTAWA KRUSZYWA KAMIENNEGO DO BIEŻĄCYCH REMONTÓW DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY NOWA SUCHA"POSTEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA "ORGANIZACJA PLACÓW ZABAW DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ NOWA SUCHA"

Ogłoszenie: "Organizacja placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - "Organizacja placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha"

Załączniki 1-5 do SIWZ - "Organizacja placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha"

Załącznik 6 do SIWZ - "Organizacja placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha"

Załącznik 7 do SIWZ - "Organizacja placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha"

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-05-30 18:32:47 | Data modyfikacji: 2014-06-27 16:45:40.

POSTEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA "ZAKUP I DOSTAWA KRUSZYWA KAMIENNEGO DO BIEŻĄCYCH REMONTÓW DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY NOWA SUCHA"

Ogłoszenie "Zakup i dostawa kruszywa kamiennego do bieżących remontów dróg gminnych na terenie gminy Nowa Sucha"

SIWZ - Ogłoszenie "Zakup i dostawa kruszywa kamiennego do bieżących remontów dróg gminnych na terenie gminy Nowa Sucha"

ZaBczniki 1-4 do SIWZ - Ogłoszenie "Zakup i dostawa kruszywa kamiennego do bieżących remontów dróg gminnych na terenie gminy Nowa Sucha"

ZaBcznik nr 5 do SIWZ - Ogłoszenie "Zakup i dostawa kruszywa kamiennego do bieżących remontów dróg gminnych na terenie gminy Nowa Sucha"

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-04-30 18:53:05 | Data modyfikacji: 2014-06-27 16:45:40.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY NOWA SUCHA

Ogłoszenie: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Sucha”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Sucha”

Załącznik 1 do SIWZ -„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Sucha”

Załączniki 2-7 do SIWZ - „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Sucha”

Załącznik 8 do SIWZ - „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Sucha”

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-04-14 13:31:38 | Data modyfikacji: 2014-04-14 13:32:43.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN. "BUDOWA PARKINGU W NOWEJ SUCHEJ"

Ogłoszenie: "Budowa parkingu w Nowej Suchej"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - "Budowa parkingu w Nowej Suchej"

Załączniki 1-7 do SIWZ - "Budowa parkingu w Nowej Suchej"

Załącznik 8 do SIWZ - "Budowa parkingu w Nowej Suchej"

Załącznik 9 do SIWZ - "Budowa parkingu w Nowej Suchej"

Załącznik 10 do SIWZ - "Budowa parkingu w Nowej Suchej"

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-04-07 15:05:39 | Data modyfikacji: 2014-04-14 13:40:27.

DOPOSAŻENIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W ZABAWKI,POMOCE DYDAKTYCZNE, ARTYKUŁY PLASTYCZNE, SPRZĘT KOMPUTEROWY,MULTIMEDIALNY ORAZ MEBLE I WYPOSAŻENIE DO SAL, SZATNI, KUCHNI I TOALET W RAMACH PROJEKTU ZAKĄTEK PRZEDSZKOLAKA REALIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ NOWA SUCHA

ogloszenie_Zakątek przedszkolaka.pdf

SIWZ_Zakatek przedszkolaka2.doc

Zalacznik 6.1._Zakatek przedszkolaka.doc

Zalacznik 6.2._Zakatek przedszkolaka.doc

Zalacznik 6.3._Zakatek przedszkolaka.doc

Zalacznik 6.4._Zakatek przedszkolaka .doc

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-03-21 18:22:11 | Data modyfikacji: 2014-03-21 18:22:30.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - PRZETARG "DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW I OBIEKTÓW GMINY NOWA SUCHA W OKRESIE OD 01.04.2014 R. DO 31.03.2016 R."

 
Informcja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-03-06 10:29:37 | Data modyfikacji: 2014-03-06 12:28:25.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO PRZETARGU "ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KOZŁOWIE BISKUPIM - ETAP II" - ODPOWIEDŹ NUMER 2

 
Opowiedź na zapytania jednego z oferentów

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-03-06 10:26:14 | Data modyfikacji: 2014-03-06 10:27:37.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO PRZETARGU "ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KOZŁOWIE BISKUPIM - ETAP II"

Odpowiedź na zapytania jednego z oferentów do SIWZ

Kozłów Biskupi rozbudowa elektryczne.ath

Kozłów Biskupi rozbudowa sanitarne (s).ath

Kozłów Biskupi rozbudowa.ath

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-03-03 14:35:18 | Data modyfikacji: 2014-03-06 10:27:37.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO PRZETARGU "DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW I OBIEKTÓW GMINY NOWA SUCHA W OKRESIE OD  01.04.2014 ROKU  DO 31.03.2016 ROKU"

Odp. w sprawie zapytania do przetargu dostawa energii elektrycznej 2014-2016.pdf

 
Odp. w sprawie zapytania do przetargu.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-03-03 08:11:08 | Data modyfikacji: 2014-03-03 14:35:39.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE INWESTYCYJNE "ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KOZŁOWIE BISKUPIM - ETAP II"

Ogłoszenie: Rozbudowa budynku Zespołu Szkol w Kozłowie Biskupim - etap II

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozbudowa budynku Zespołu Szkol w Kozłowie Biskupim - etap II

Załączniki 1-6 do SIWZ - Rozbudowa budynku Zespołu Szkol w Kozłowie Biskupim - etap II

Załącznik 7 do SIWZ - Rozbudowa budynku Zespołu Szkol w Kozłowie Biskupim - etap II

Załącznik 8 do SIWZ - Rozbudowa budynku Zespołu Szkol w Kozłowie Biskupim - etap II

Załącznik 9 do SIWZ - Rozbudowa budynku Zespołu Szkol w Kozłowie Biskupim - etap II

Załącznik 10 do SIWZ - Rozbudowa budynku Zespołu Szkol w Kozłowie Biskupim - etap II

Załącznik 11 do SIWZ - Rozbudowa budynku Zespołu Szkol w Kozłowie Biskupim - etap II

Załącznik 12 do SIWZ - Rozbudowa budynku Zespołu Szkol w Kozłowie Biskupim - etap II

Załącznik 13 do SIWZ - Rozbudowa budynku Zespołu Szkol w Kozłowie Biskupim - etap II

Załącznik 14 do SIWZ - Rozbudowa budynku Zespołu Szkol w Kozłowie Biskupim - etap II

Załącznik 15 do SIWZ - Rozbudowa budynku Zespołu Szkol w Kozłowie Biskupim - etap II

Załącznik 16 do SIWZ - Rozbudowa budynku Zespołu Szkol w Kozłowie Biskupim - etap II

Załącznik 17 do SIWZ - Rozbudowa budynku Zespołu Szkol w Kozłowie Biskupim - etap II

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-02-25 18:04:12 | Data modyfikacji: 2014-03-03 14:35:39.

PRZETARG NIEOGRANICZONY "DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW I OBIEKTÓW GMINY NOWA SUCHA W OKRESIE OD  01.04.2014 ROKU  DO 31.03.2016 ROKU"

Ogłoszenie: Dostawa energii elektrycznej do budynkow i obiektow Gminy Nowa Sucha w okresie od 01.04.2014 roku do 31.03.2016 roku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do budynkow i obiektow Gminy Nowa Sucha w okresie od 01.04.2014 roku do 31.03.2016 roku

Załącznik 1 do SIWZ - Dostawa energii elektrycznej do budynkow i obiektow Gminy Nowa Sucha w okresie od 01.04.2014 roku do 31.03.2016 roku (aktualny)

Załącznik 1 do SIWZ - Dostawa energii elektrycznej do budynkow i obiektow Gminy Nowa Sucha w okresie od 01.04.2014 roku do 31.03.2016 roku (nieaktualny)

Załączniki 2-8 oraz 10 do SIWZ - Dostawa energii elektrycznej do budynkow i obiektow Gminy Nowa Sucha w okresie od 01.04.2014 roku do 31.03.2016 roku

Załącznik 9 do SIWZ - Dostawa energii elektrycznej do budynkow i obiektow Gminy Nowa Sucha w okresie od 01.04.2014 roku do 31.03.2016 roku

Załącznik 2 do umowy

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-02-25 17:50:13 | Data modyfikacji: 2014-02-25 18:00:57.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/PP/2014/POKL/ 9.1.1 (dotyczy prowadzenia zajęć z rytmiki)

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-01-16 14:14:55 | Data modyfikacji: 2014-02-25 18:00:57.

Zobacz:
 2018 rok .  2017 rok .  2016 rok .  2015 rok .  2014 rok .  2013 rok .  2012 rok .  2011 rok .  2010 rok . 
Data wprowadzenia: 2014-01-16 14:14:55
Opublikowane przez: Tomasz Jurczak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl