Herb i barwy Gminy Nowa Sucha

Herb i barwy Gminy Nowa Sucha

HERB GMINY NOWA SUCHA path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> 

path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f">

 


Herbem Gminy jest tarcza, na której umieszczono drzewo jabłoń, głowę kozła, kłos pszenicy i krzyż. W centralnej części tarczy widnieją połączone litery N i S.


Barwy herbu to kolor czerwony, zielony, biały, żółty i czarny.


 


W heraldyce polskiej można stosować zamiast koloru żółtego-kolor złoty, a zamiast koloru białego-kolor srebrny.


 


Herb Gminy Nowa Sucha stanowi jej własność.


 


BARWY GMINY NOWA SUCHA


  

Barwy Gminy określa flaga, którą stanowi szachownica żółto–czerwona o czterech polach. 


 


 


Zasady i warunki używania herbu i barw Gminy.   


 


 


1. Do niekomercyjnego używania herbu uprawnieni są:


1)       Urząd Gminy;


2)       Gminne jednostki organizacyjne;


3)       Gminne jednostki pomocnicze – Sołectwa;


4)       Inne jednostki upoważnione przez Radę Gminy.


2. Herb Gminy Sucha można umieszczać na tablicach z nazwą jednostki do tego uprawnionej.


3. Używanie Herbu Gminy nie może godzić w dobre obyczaje, prestiż i interes Gminy.


4. Wykorzystanie Herbu Gminy nie może być sprzeczne z prawem i porządkiem publicznym.


5. Herb może być używany tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych z wzorem graficznym przyjętym w Statucie Gminy.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2010-06-30 14:31:07 | Data modyfikacji: 2011-01-11 12:31:23.
Data wprowadzenia: 2010-06-30 14:31:07
Data modyfikacji: 2011-01-11 12:31:23
Opublikowane przez: Anna Zatorska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl