> 2018 rok

2018 rok

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO PRZETARGU
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH STARY ŻYLIN I MIZERKA

Odpowiedzi na zapytanie do przetargu 16.03.2018 r

Przepompownia P1

Przepompownia P2

Projekt przejścia pod torami

Załącznik nr 1 - nowy formularz ofertowy

Odpowiedzi na zapytanie do przetargu 15.03.2018 r

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2018-03-15 10:00:33.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH STARY ŻYLIN I MIZERKA

Ogłoszenie - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Żylin i Mizerka

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Żylin i Mizerka

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenia wstępne

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych robót

Załącznik nr 4 - wykaz osób

Załącznik nr 5 - grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 - wzór umowy

Załącznik nr 7 - przedmiar

Załącznik nr 8 - Oświadczenie

Załącznik nr 9 - karta gwarancyjna

Załącznik nr 10 - projekt budowlany

Załącznik nr 11 - wytyczne przepompowni

Załącznik nr 12 - projekt przejścia pod torami

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2018-03-05 14:36:14.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWEJ SUCHEJ

Ogłoszenie - Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Suchej

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Suchej

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenia wstępne

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych robót

Załącznik nr 4 - wykaz osób

Załącznik nr 5 - grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 - wzór umowy

Załącznik nr 7 - przedmiar

Załącznik nr 8 - Oświadczenie

Załącznik nr 9 - karta gwarancyjna

Załącznik nr 10 - projekt budowlany

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2018-03-02 14:33:31.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE
PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO NA MIESZKANIA KOMUNALNE W NOWEJ SUCHEJ

Ogłoszenie - Przebudowa budynku gminnego na mieszkania komunalne w Nowej Suchej

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Przebudowa budynku gminnego na mieszkania komunalne w Nowej Suchej

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenia wstępne

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych robót

Załącznik nr 4 - wykaz osób

Załącznik nr 5 - grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 - wzór umowy

Załącznik nr 7 - przedmiar

Załącznik nr 8 - Oświadczenie

Załącznik nr 9 - karta gwarancyjna

Załącznik nr 10 - projekt budowlany

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2018-02-26 13:27:27.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO PRZETARGU
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH STARY ŻYLIN I MIZERKA

Odpowedzi na zapytanie do przetargu 23.02.2018 r

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2018-02-23 11:33:13.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE
MODERNIZACJA BUDYNKÓW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W: ORŁOWIE, KOZŁOWIE SZLACHECKIM, ANTONIEWIE

Ogłoszenie - Modernizacja budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w: Orłowie, Kozłowie Szlacheckim, Antoniewie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Modernizacja budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w: Orłowie, Kozłowie Szlacheckim, Antoniewie

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenia wstępne

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych robót

Załącznik nr 4 - wykaz osób

Załącznik nr 5 - grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 - wzór umowy

Załącznik nr 7 - przedmiar Antoniew

Załącznik nr 8 - przedmiar Kozłów Szlachecki

Załącznik nr 9 - przedmiar Orłów

Załącznik nr 10 - oświadczenie

Załącznik nr 11 - karta gwarancyjna

Załącznik nr 12 - projekt OSP Antoniew

Załącznik nr 13 - projekt OSP Kozłów Szlachecki

Załącznik nr 14 - projekt OSP Orłów

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2018-02-16 13:47:43 | Data modyfikacji: 2018-02-16 13:48:26.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH STARY ŻYLIN I MIZERKA

Ogłoszenie - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Żylin i Mizerka

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Żylin i Mizerka

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenia wstępne

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych robót

Załącznik nr 4 - wykaz osób

Załącznik nr 5 - grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 - wzór umowy

Załącznik nr 7 - przedmiar

Załącznik nr 8 - Oświadczenie

Załącznik nr 9 - Karta gwarancyjna

Załącznik nr 10 - projekt budowlany

Załącznik nr 11 - wytyczne przepompowni

Załącznik nr 12 - projekt przejścia pod torami

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2018-02-12 13:15:50 | Data modyfikacji: 2018-02-16 13:48:04.
 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2018-02-08 09:23:21 | Data modyfikacji: 2018-02-16 13:48:04.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO PRZETARGU
PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY NOWA SUCHA

odpowiedzi na zapytania do przetargu 24.01.2018.pdf

zalacznik nr 2 do SIWZ aktualizacja.doc

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2018-01-24 14:40:02 | Data modyfikacji: 2018-02-16 13:48:04.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE
PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY NOWA SUCHA

Ogłoszenie - Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowa Sucha

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowa Sucha

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenia wstępne

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5 - grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 - wzór umowy

Załącznik nr 7 - przedmiar

Załączniki nr 8, 9

Załącznik nr 10 - karta gwarancyjna

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2018-01-12 14:09:32 | Data modyfikacji: 2018-02-16 13:48:04.

Zobacz:
 2018 rok .  2017 rok .  2016 rok .  2015 rok .  2014 rok .  2013 rok .  2012 rok .  2011 rok .  2010 rok . 
Data wprowadzenia: 2018-01-12 14:09:32
Opublikowane przez: Tomasz Jurczak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl