> 2016 rok

2016 rok

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2016

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia na konserwację oświetlenia ulicznego oraz urządzeń elektrycznych instalacji wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Nowa Sucha

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-11-18 08:51:58.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA „ZAKUP WĘGLA KAMIENNEGO WRAZ Z DOSTAWĄ DO KOTŁOWNI  PODLEGŁYCH POD URZĄD GMINY NOWA SUCHA”

Ogłoszenie - „ZAKUP WĘGLA KAMIENNEGO WRAZ Z DOSTAWĄ DO KOTŁOWNI PODLEGŁYCH POD URZĄD GMINY NOWA SUCHA”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: „ZAKUP WĘGLA KAMIENNEGO WRAZ Z DOSTAWĄ DO KOTŁOWNI PODLEGŁYCH POD URZĄD GMINY NOWA SUCHA”

Załączniki 1-4 do SIWZ: „ZAKUP WĘGLA KAMIENNEGO WRAZ Z DOSTAWĄ DO KOTŁOWNI PODLEGŁYCH POD URZĄD GMINY NOWA SUCHA”

Załącznik nr 6 do SIWZ: „ZAKUP WĘGLA KAMIENNEGO WRAZ Z DOSTAWĄ DO KOTŁOWNI PODLEGŁYCH POD URZĄD GMINY NOWA SUCHA”

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-10-04 15:47:59.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie - "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy nowa sucha na lata 2017-2019"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy nowa sucha na lata 2017-2019"

Załącznik nr 1 do SIWZ: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy nowa sucha na lata 2017-2019"

Załącznik nr 2 do SIWZ: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy nowa sucha na lata 2017-2019"

Załącznik nr 3 do SIWZ: JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy nowa sucha na lata 2017-2019"

Załącznik nr 4 do SIWZ: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy nowa sucha na lata 2017-2019"

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-10-03 14:36:41.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO PRZETARGU "BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOZŁÓW BISKUPI, GM. NOWA SUCHA - ETAP I" 

Odpowiedzi na zapytania

Odpowiedz na zapytanie do przetargu 01.08.2016

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-07-27 10:29:50.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZADANIE INWESTYCYJNE
PN. "BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOZŁÓW BISKUPI,
GM. NOWA SUCHA - ETAP I" PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Ogłoszenie - „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi, gm. Nowa Sucha - etap I"

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi, gm. Nowa Sucha - etap I" 01.08.2016

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi, gm. Nowa Sucha - etap I"

Załączniki 1-7 do SIWZ: „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi, gm. Nowa Sucha - etap I"

Załącznik nr 8 do SIWZ: „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi, gm. Nowa Sucha - etap I"

Załącznik nr 9 do SIWZ: „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi, gm. Nowa Sucha - etap I"

Załącznik nr 10 do SIWZ: „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi, gm. Nowa Sucha - etap I"

Załącznik nr 10.2 do SIWZ: „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi, gm. Nowa Sucha - etap I"

Załącznik nr 10.3 do SIWZ: „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi, gm. Nowa Sucha - etap I"

Załącznik nr 10.4 do SIWZ: „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi, gm. Nowa Sucha - etap I"

Załącznik nr 10.5 do SIWZ: „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi, gm. Nowa Sucha - etap I"

Załącznik nr 10.6 do SIWZ: „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi, gm. Nowa Sucha - etap I"

Załącznik nr 10.7 do SIWZ: „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi, gm. Nowa Sucha - etap I"

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-07-15 14:32:22 | Data modyfikacji: 2016-07-15 14:33:00.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO PRZETARGU "PRZEBUDOWA ORAZ REMONT DRÓG NA TERENIE GMINY NOWA SUCHA"

Odpowiedzi na zapytania

Załącznik do SIWZ - lokalizacja dróg

Projekt drogi uzupełnienie.zip

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-07-11 15:00:49 | Data modyfikacji: 2016-07-15 14:33:00.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE INWESTYCYJNE "PRZEBUDOWA ORAZ REMONT DRÓG NA TERENIE GMINY NOWA SUCHA"

Ogłoszenie - „Przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Nowa Sucha"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: „Przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Nowa Sucha"

Załączniki 1-7 do SIWZ: „Przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Nowa Sucha"

Załącznik nr 8 do SIWZ: „Przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Nowa Sucha"

Załącznik nr 9 do SIWZ: „Przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Nowa Sucha"

Projekt dojazd.zip

Projekt drogi.zip

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-06-30 14:13:36 | Data modyfikacji: 2016-07-15 14:33:00.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - ZAKUP I DOSTAWA KRUSZYWA KAMIENNEGO DOLOMITOWEGO
DO BIEŻĄCYCH REMONTÓW DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY NOWA SUCHA

Ogłoszenie - „Zakup i dostawa kruszywa kamiennego dolomitowego do bieżących remontów dróg gminnych na terenie gminy Nowa Sucha"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: „Zakup i dostawa kruszywa kamiennego dolomitowego do bieżących remontów dróg gminnych na terenie gminy Nowa Sucha"

AKTUALNY Załączniki 1 do SIWZ: „Zakup i dostawa kruszywa kamiennego dolomitowego do bieżących remontów dróg gminnych na terenie gminy Nowa Sucha"

Załączniki 1-4 do SIWZ: „Zakup i dostawa kruszywa kamiennego dolomitowego do bieżących remontów dróg gminnych na terenie gminy Nowa Sucha"

Załącznik nr 5 do SIWZ: „Zakup i dostawa kruszywa kamiennego dolomitowego do bieżących remontów dróg gminnych na terenie gminy Nowa Sucha"

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-04-18 14:19:16 | Data modyfikacji: 2016-04-18 14:19:32.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - ZAKUP I DOSTAWA GRUZU BETONOWEGO MIELONEGO DO BIEŻĄCYCH REMONTÓW DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY NOWA SUCHA

Ogłoszenie - „Zakup i dostawa gruzu betonowego mielonego do bieżących remontów dróg gminnych na terenie gminy Nowa Sucha"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: „Zakup i dostawa gruzu betonowego mielonego do bieżących remontów dróg gminnych na terenie gminy Nowa Sucha"

Załączniki 1-4 do SIWZ: „Zakup i dostawa gruzu betonowego mielonego do bieżących remontów dróg gminnych na terenie gminy Nowa Sucha"

Załącznik nr 5 do SIWZ: „Zakup i dostawa gruzu betonowego mielonego do bieżących remontów dróg gminnych na terenie gminy Nowa Sucha"

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-04-18 13:42:20 | Data modyfikacji: 2016-04-18 14:19:32.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE INWESTYCYJNE
"REMONT MOSTU W MIEJSCOWOŚCI WIKCINEK NA RZECE SUCHA NIDA"

Ogłoszenie: „Remont mostu w miejscowości Wikcinek na rzece Sucha

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: „Remont mostu w miejscowości Wikcinek na rzece Sucha

Załączniki nr 1-6 do SIWZ: „Remont mostu w miejscowości Wikcinek na rzece Sucha

Załącznik nr 7 do SIWZ: „Remont mostu w miejscowości Wikcinek na rzece Sucha

Załącznik nr 8.1 do SIWZ: „Remont mostu w miejscowości Wikcinek na rzece Sucha

Załącznik nr 8.2 do SIWZ: „Remont mostu w miejscowości Wikcinek na rzece Sucha

Załącznik nr 9.1 do SIWZ: „Remont mostu w miejscowości Wikcinek na rzece Sucha

Załącznik nr 9.2 do SIWZ: „Remont mostu w miejscowości Wikcinek na rzece Sucha

Załącznik nr 10 do SIWZ: „Remont mostu w miejscowości Wikcinek na rzece Sucha

Załącznik nr 11 do SIWZ: „Remont mostu w miejscowości Wikcinek na rzece Sucha

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-04-13 12:38:35 | Data modyfikacji: 2016-04-18 14:19:32.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4.ZO.2016

Zapytanie ofertowe nr 4.ZO.2016 na wykonanie usługi w formie zadania pn.: „Opracowanie analiz sytuacyjno-technicznych i programów funkcjonalno-użytkowych dotyczących pomp ciepła dla budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Sucha

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-03-25 12:03:00 | Data modyfikacji: 2016-04-18 14:19:32.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3.ZO.2016

Zapytanie ofertowe nr 3.ZO.2016 na wykonanie usługi w formie zadania pn.:”Opracowanie analiz sytuacyjno-technicznych i programów funkcjonalno-użytkowych dotyczących indywidualnych prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych dla budynków użytecz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-03-25 11:57:15 | Data modyfikacji: 2016-04-18 14:19:32.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA - DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW I OBIEKTÓW GMINY NOWA SUCHA W OKRESIE OD 01.04.2016 ROKU DO 31.03.2018 ROKU

 
Odpowiedzi na pytania do przetargu

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-03-15 17:12:31 | Data modyfikacji: 2016-03-16 10:08:36.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW I OBIEKTÓW GMINY NOWA SUCHA W OKRESIE OD 01.04.2016 ROKU DO 31.03.2018 ROKU

Ogłoszenie: "Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Gminy Nowa Sucha w okresie od 01.04.2016 roku do 31.03.2018 roku"

NIEAKTUALNE - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: "Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Gminy Nowa Sucha w okresie od 01.04.2016 roku do 31.03.2018 roku"

AKTUALNE - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: "Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Gminy Nowa Sucha w okresie od 01.04.2016 roku do 31.03.2018 roku"

Załącznik nr 1.1 do SIWZ: "Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Gminy Nowa Sucha w okresie od 01.04.2016 roku do 31.03.2018 roku"

Załącznik nr 1.2 do SIWZ: "Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Gminy Nowa Sucha w okresie od 01.04.2016 roku do 31.03.2018 roku"

Załącznik nr 1.3 do SIWZ: "Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Gminy Nowa Sucha w okresie od 01.04.2016 roku do 31.03.2018 roku"

Załącznik nr 1.4 do SIWZ: "Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Gminy Nowa Sucha w okresie od 01.04.2016 roku do 31.03.2018 roku"

Załącznik nr 1.5 do SIWZ: "Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Gminy Nowa Sucha w okresie od 01.04.2016 roku do 31.03.2018 roku"

Załącznik nr 1.6 do SIWZ: "Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Gminy Nowa Sucha w okresie od 01.04.2016 roku do 31.03.2018 roku"

Załączniki nr 2-8 i 10 do SIWZ: "Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Gminy Nowa Sucha w okresie od 01.04.2016 roku do 31.03.2018 roku"

NIEAKTUALNE - Załącznik nr 9 do SIWZ: wzór umowyZałącznik nr 9 do SIWZ: wzór umowy "Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Gminy Nowa Sucha w okresie od 01.04.2016 roku do 31.03.2018 roku"

AKTUALNE - Załącznik nr 9 do SIWZ: wzór umowyZałącznik nr 9 do SIWZ: wzór umowy "Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Gminy Nowa Sucha w okresie od 01.04.2016 roku do 31.03.2018 roku"

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 11 do SIWZ: "Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Gminy Nowa Sucha w okresie od 01.04.2016 roku do 31.03.2018 roku"

Załączniki 1.1-1.6 - wersja edytowalna

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-03-10 14:19:25 | Data modyfikacji: 2016-03-16 10:08:36.

Zobacz:
 2018 rok .  2017 rok .  2016 rok .  2015 rok .  2014 rok .  2013 rok .  2012 rok .  2011 rok .  2010 rok . 
Data wprowadzenia: 2016-03-10 14:19:25
Opublikowane przez: Tomasz Jurczak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl