> 2011 rok

2011 rok

SPRZEDAŻ KOPARKI CIĄGNIKOWEJ "OSTRÓWEK"

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż koparki ciągnikowej "ostrówek".

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Zygmunt Maciągiewicz | Data wprowadzenia: 2011-12-15 11:32:19 | Data modyfikacji: 2011-12-15 11:33:03.

REMONT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ROKOTÓW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rokotów.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Remont sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rokotów wraz z Załącznikami Nr 1, 2, 3, 3a, 4 do SIWZ.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-12-02 08:26:12 | Data modyfikacji: 2011-12-15 11:34:32.

PRZEBUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ROKOTÓW - ZMIANA OGŁOSZENIA

Odpowiedź.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Modyfikacja treści SIWZ.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Załącznik Nr 8 - przedmiar robót.

Załącznik Nr 8a - kosztorys ofertowy.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-09-30 14:44:50 | Data modyfikacji: 2011-12-02 08:25:51.

PRZEBUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ROKOTÓW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Rokotów.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Rokotów wraz z Załącznikami Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7 do SIWZ.

Załącznik Nr 8 do SIWZ - przedmiar.

Załącznik Nr 8a do SIWZ - kosztorys ofertowy.

Załącznik Nr 9 do SIWZ - projekt budowlany.

Załącznik Nr 10 do SIWZ - plan zagospodarowania terenu.

Załącznik Nr 11 do SIWZ - przekrój konstrukcyjny.

Załącznik Nr 12 do SIWZ - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2011-09-16 15:07:21 | Data modyfikacji: 2011-09-30 14:44:29.

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOZŁOWIE BISKUPIM — ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI PRACY OCZYSZCZALNI — ETAP I


Załączniki 9, 10, 11, 12, 13, 14 mogą zostać przesłane drogą elektroniczną na prośbę zainteresowanego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim - zwiększenie wydajności pracy oczyszczalni - etap I.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim - zwiększenie wydajności pracy oczyszczalni - etap I.

Załącznik Nr 8 - przedmiar.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2011-09-06 15:41:48 | Data modyfikacji: 2011-09-16 15:16:21.
PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI MARYSINEK ORAZ REMONT DROGI GMINNEJ 380404W W MIEJSCOWOŚCI NOWY KOZŁÓW PIERWSZY-NOWY DĘBSK

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi w miejscowości Marysinek oraz remont drogi gminnej 380404W.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Przebudowa drogi w miejscowości Marysinek oraz remont drogi gminnej 380404W.

Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Załącznik Nr 3 do SIWZ.

Załącznik Nr 4, 4a do SIWZ.

Załącznik Nr 5, 6 do SIWZ.

Załącznik Nr 7 do SIWZ.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2011-07-26 23:22:39 | Data modyfikacji: 2011-09-06 15:04:00.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE - Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim oraz do Gimnazjum w Nowej Suchej w roku szkolnym 2011/2012.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2011-07-25 10:12:31 | Data modyfikacji: 2011-07-26 23:20:50.

DOWÓZ DZIECI DO ZESPOŁU SZKÓŁ W KOZŁOWIE BISKUPIM ORAZ DO GIMANZJUM W NOWEJ SUCHEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim oraz do Gimnazjum w Nowej Suchej w roku szkolnym 2011/2012.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim oraz do Gimnazjum w Nowej Suchej w roku szkolnym 2011/2012.

Załączniki 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6 do SIWZ.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2011-07-18 14:58:50 | Data modyfikacji: 2011-07-18 15:00:35.

ZAKUP I DOSTAWA UŻYWANEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP W ORŁOWIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup i dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Orłowie.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Zakup i dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Orłowie.

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Oferta.

Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oferta cenowa.

Załącznik Nr 3, 4, 4a, 5 do SIWZ.

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór umowy.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-07-07 15:06:37 | Data modyfikacji: 2011-07-18 14:58:40.

WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO – ORLIK 2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu MOJE BOISKO - ORLIK 2012.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompeksu Moje Boisko - Orlik 2012.

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Załącznik Nr 2a do SIWZ.

Załącznik Nr 2b do SIWZ.

Załącznik Nr 2c do SIWZ.

Załącznik Nr 3a do SIWZ.

Załącznik Nr 3b do SIWZ.

Załącznik Nr 3c do SIWZ.

Załącznik Nr 4 do SIWZ.

Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz osób do wykonania zamówienia.

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

Załącznik Nr 9 - Wzór oferty.

Załącznik Nr 10 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-06-29 14:28:40 | Data modyfikacji: 2011-07-07 15:06:27.

ZAKUP I DOSTAWA TŁUCZNIA DROGOWEGO DOLOMITOWEGO DO BIEŻĄCYCH REMONTÓW DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY NOWA SUCHA – 2/D/11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup i dostawa tłucznia drogowego dolomitowego do bieżących remontów dróg gminnych na terenie gminy Nowa Sucha.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Zakupi dostawa tłucznia drogowego dolomitowego do bieżących remontów dróg gminnych na terenie gminy Nowa Sucha.

Załącznik Nr 1 do SIWZ - OFERTA.

Załącznik Nr 2, 3, 3a, 4 do SIWZ.

Załącznik Nr 5 do SIWZ - WZÓR UMOWY.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2011-06-10 14:45:39 | Data modyfikacji: 2011-06-29 14:28:32.


ZAKUP Z DOSTAWĄ KOPARKO-ŁADOWARKI – 5/Ko/11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup z dostawą koparko-ładowarki.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Zakup z dostawą koparko-ładowarki.

Załącznik Nr 1 do SIWZ - OFERTA.

Załącznik Nr 2 do SIWZ - OFERTA CENOWA.

Załącznik Nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Załącznik Nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Załącznik Nr 4a do SIWZ - OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Załącznik Nr 5 do SIWZ - PODWYKONAWCY.

Załącznik Nr 6 do SIWZ - WZÓR UMOWY.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2011-06-10 14:30:25 | Data modyfikacji: 2011-06-10 15:11:25.

ZAKUP I DOSTAWA UŻYWANEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP W ORŁOWIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup i dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Orłowie.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Zakup i dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Orłowie.

Załącznik Nr 1 do SIWZ - OFERTA.

Załącznik Nr 2 do SIWZ - OFERTA CENOWA.

Załącznik Nr 3, 4, 4a, 5 do SIWZ.

Załącznik Nr 6 do SIWZ - WZÓR UMOWY.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2011-06-02 14:19:12 | Data modyfikacji: 2011-06-10 14:39:29.


ZAKUP Z DOSTAWĄ KOPARKO-ŁADOWARKI – 3/Ko/11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup z dostawą koparko-ładowarki.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Zakup z dostawą koparko-ładowarki.

Załącznik Nr 1 do SIWZ - OFERTA.

Załącznik Nr 2 do SIWZ - OFERTA CENOWA.

Załącznik Nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Załącznik Nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Załącznik Nr 5 do SIWZ - PODWYKONAWCY.

Załącznik Nr 6 do SIWZ - WZÓR UMOWY.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2011-05-27 10:42:14 | Data modyfikacji: 2011-06-10 15:12:01.

UTYLIZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY NOWA SUCHA — ETAP I

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – Utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nowa Sucha - etap I.

Odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów do SIWZ.

Odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów do SIWZ.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-01-18 16:25:54 | Data modyfikacji: 2011-05-27 10:41:50.


UTYLIZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY NOWA SUCHA — ETAP I

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nowa Sucha - etap I.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – Utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nowa Sucha - etap I.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-01-10 12:44:11 | Data modyfikacji: 2011-05-27 10:41:40.

Zobacz:
 2018 rok .  2017 rok .  2016 rok .  2015 rok .  2014 rok .  2013 rok .  2012 rok .  2011 rok .  2010 rok . 
Data wprowadzenia: 2011-01-10 12:44:11
Data modyfikacji: 2011-05-27 10:41:40
Opublikowane przez: Anna Zatorska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl